Dziękujemy za zapisanie się na VI Seminarium Szkoleniowe “Mapa Prawna Motoryzacji”

 

Spotkanie odbędzie się 22 czerwca w Warszawie, w Airport Hotel przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 24, w godzinach 10:00-15:00. Tegoroczne spotkanie skupi się na ważnych i aktualnych tematach dotyczących prawa pracy, rozporządzenia MVBER oraz zmianach w Kodeksie postępowania cywilnego.

 

Agenda:
10.00-10.10
Start spotkania

10.10-11.10
„MVBER na kolejne 5 lat – sytuacja prawna rynku dystrybucji pojazdów”
radca prawny Paweł Tuzinek, prezes Związku Dealerów Samochodów

11.25-12.25
„Najnowsze zmiany w postępowaniu cywilnym”
adwokat Adrian Andrychowski, Kancelaria JDP

12.40-13.40
„Zmiany w prawie pracy dla automotive”
Radca prawny Marta Rabe-Kozłowska, TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

14.00-14.30
Lunch dla uczestników seminarium i zakończenie spotkania

 14.30
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego (dla członków)

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod adres stowarzyszenie@sprm.org.pl.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informujemy że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego, ul. Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa. Szczegółowe informacje kontaktowe można znaleźć w zakładce KONTAKT.

Informujemy, że zobowiązujemy się nieustannie dochowywać wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy podmiotem danych i administratorem, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu wykonywania uprawnień i obowiązków podmiotu danych w zakresie członkostwa u administratora, jak również mogą być przetwarzane w celu marketingu produktów i usług administratora.

Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych administratorowi jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonywania zawartej umowy, realizacji uprawnień członkowskich, a brak ich przetwarzania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody podmiotowi danych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora i realizowania przez niego celów do których dane zostały udostępnione. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

W zakresie ochrony danych osobowych należy się kontaktować bezpośrednio z administratorem (administrator nie powołał IOD). Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe nie są profilowane ani nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres email: stowarzyszenie@sprm.org.pl.