Aktualności

Nowe prawo holdingowe wchodzi w życie

13 października 2022 roku wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „ustawa”). Na mocy ustawy zostały wprowadzone do Kodeksu spółek ...
Czytaj Dalej

Jak prawidłowo określać wysokość stawki za roboczogodzinę w ASO?

Kancelaria TURCZA, wchodząca w skład Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, przygotowała bezpłatny e-learning poświęcony zagadnieniu ustalaniu wysokości stawek za roboczogodzinę w ASO. Ustalanie ceny roboczogodziny (RBH) jest przyczyną niekończących się sporów ...
Czytaj Dalej
/ Serwisy, Ubezpieczenia

Zasady parkowania na chodnikach po nowemu, czyli po staremu

Od 21 września 2022 roku będą obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Jak zapewnia Ministerstwo Infrastruktury w żaden sposób nie zmieniają obowiązującej możliwości zatrzymania lub postoju pojazdu ...
Czytaj Dalej
/ Ruch drogowy

Podwyżka opłat na CEPiK będzie znacznie mniejsza niż zapowiadano

Po nagłośnieniu przez branżę motoryzacyjną planów zmiany Prawa o ruchu drogowym, mającej na celu między innymi wprowadzenie nowego sposobu ustalania stawki opłaty ewidencyjnej z tytułu zawierania umów OC PPM, 31 ...
Czytaj Dalej

Kolejny projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. W nowelizacji znalazła się m. in. nowa ...
Czytaj Dalej

Współpraca pracowników – kto jest płatnikiem składek? Ważna uchwała Sądu Najwyższego

Bardzo poważnym problemem dla przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej (w szczególności dla dealerów) są konsekwencje wynagradzania ich pracowników przez podmioty trzecie na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło zawartych z ...
Czytaj Dalej

Partnerzy

Zostań członkiem stowarzyszenia

Wypełnij deklarację członkowską

Jak działamy?

Misja Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego jest platformą skupiającą prawników i kancelarie świadczące obsługę prawną firm z sektora motoryzacyjnego lub chcących wejść na ten rynek albo poszerzyć na nim swoją obecność. Celem stowarzyszenia jest podnoszenie wiedzy oraz kwalifikacji jego członków, tak ażeby mogli oni świadczyć obsługę prawną z jeszcze większym profesjonalizmem. Stowarzyszenie pełni rolę reprezentanta zrzeszonego w nim środowiska i gwaranta wobec przedsiębiorców z branży jakości obsługi prawnej świadczonej przez jego członków.

Dla kogo jest stworzone stowarzyszenie

Stowarzyszenie skupia radców prawnych, adwokatów i aplikantów, oraz reprezentowane przez nich kancelarie, które obsługują firmy sektora motoryzacyjnego. Naszymi członkami są wyspecjalizowani prawnicy z firm zajmujących się dystrybucją pojazdów (zarówno autoryzowanych dealerów jak i firmy niezależne), producentów i importerów, serwisów, firm z branży dystrybucji części i recyklingu, jak również prawników obsługujących organizacje takie firmy zrzeszające. Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210) w stowarzyszeniu jako członków zwykłych możliwe jest jedynie członkostwo osób fizycznych. Członkami Stowarzyszenia będą mogły być także osoby bez wykształcenia prawniczego, posiadające wiedzę ekspercką i doświadczenie na rynku, z którym będą mogły podzielić się z innymi członkami.

Co daje członkostwo?

Członek Stowarzyszenia ma dostęp do szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji dotyczących kwestii praktycznych i teoretycznych prawa motoryzacyjnego organizowanych przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie przesyła do członków, raz na dwa tygodnie, Biuletyn Prawny Rynku Motoryzacyjnego. Stowarzyszenie prowadzi ponadto platformę, za pośrednictwem której możliwa jest wymiana informacji, doświadczeń i materiałów udostępnianych przez członków (z odpowiednią klauzulą poufności). Na stronie dostępny jest katalog (lista rekomendacyjna) prawników i kancelarii świadczących obsługę prawną rynku motoryzacyjnego, wraz z określeniem zakresu ich działalności i specjalizacji.

Nasze Kancelarie

Top