Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego

Z dniem 20 maja 2021 r. hulajnogi elektryczne oraz urządzenia transportu osobistego zostały w Polsce prawnie uregulowane na mocy nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jest to pierwsza regulacja w Polsce, która wprowadza definicję hulajnogi elektrycznej oraz urządzenia transportu osobistego oraz kompleksowo reguluje kwestię ich używania w polskich miastach. Ustawa jest również odpowiedzią na dotychczasowe niejasności związane z korzystaniem z tych urządzeń. Wprowadzane zmiany dały początek dialogowi pomiędzy władzami polskich miast a operatorami firm oferujących ww. urządzenia. Artykuł został przygotowany przez kancelarię prawną JDP.   W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Nowe [...]

Czytaj więcej ›
Uregulowanie sytuacji UTO coraz bliżej

Wkrótce czekają nas kolejne zmiany w Prawie o ruchu drogowym. Sejm przyjął ustawę z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami). Choć sam proces legislacyjny w Sejmie przebiegał ekspresowo (24 lutego było pierwsze czytanie), prace nad projektem nowelizacji opracowanym przez Ministra Infrastruktury trwały od maja ubiegłego roku. Ustawa jest na ostatniej prostej – dzień po uchwaleniu została przekazana do Senatu. Posiedzenie „izby refleksji” planowane jest na dzień 24 marca, […]

Czytaj więcej ›
Piesi będą mieć pierwszeństwo – ustawa z podpisem prezydenta

5 marca 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Głównym celem nowelizacji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym naciskiem na jego najbardziej bezbronnych uczestników – pieszych przechodzących przez przejście dla pieszych. Ustawa konsoliduje przepisy zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniu z dnia 31 lipca 2002 r. Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych.   W związku z utrzymującą się wysoką liczbą wypadków z udziałem pieszych, postanowiono zmienić […]

Czytaj więcej ›
Projekt przyspieszający postępowania wykroczeniowe złożony w Sejmie

8 stycznia 2021 roku grupa posłów złożyła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk numer 866), który koncentruje się na dwóch zasadniczych kwestiach: nakładaniu kar wolnościowych za wykroczenia przez referendarzy sądowych oraz zaskarżaniu mandatów karnych. Zdaniem projektodawców nowe regulacje usprawnią postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odciążą sędziów sądów powszechnych od obowiązków związanych z rozpoznawaniem spraw za wykroczenia, jednocześnie zachowując i szanując konstytucyjną i konwencyjną gwarancję prawa do sądu w sprawach o wykroczenia.   W pierwszej kolejności projekt przewiduje możliwość wymierzania przez referendarzy sądowych  kar nagany albo grzywny w postępowaniu nakazowym. Nakazem […]

Czytaj więcej ›
4 i 5 grudnia 2020 – zmiany w Prawie o ruchu drogowym wynikające z „dużej” nowelizacji z sierpnia

Wchodzą w życie kolejne zmiany w Prawie o ruchu drogowym wynikające z bardzo obszernej nowelizacji z 14 sierpnia 2020. Podstawowa zmiana dotyczy braku obowiązku wożenia dokumentu prawa jazdy. Wchodzą też w życie zmiany ważne dla kierowców, postępowań rejestracyjnych i rynku obrotu pojazdami. Z uwagi na nieprawdziwe informacje krążące po mediach wskazujemy, że są to jedyne zmiany które wchodzą we wskazanych datach, pozostałe niewymienione niżej rozwiązania albo weszły, albo dopiero wejdą w innych terminach.   Bez dokumentu prawa jazdy (5 grudnia 2020)   Od ww. daty obowiązuje brak konieczności wożenia ze sobą dokumentu prawa jazdy. Wszystkie informacje służby kontrolujące ruch będą […]

Czytaj więcej ›
Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego – co dalej?

Brak obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) nie oznacza, że nie może być on zatrzymany. Policja i inne służby (a w pewnych przypadkach także uprawniony pracownik stacji kontroli pojazdów) mają prawo zatrzymać dokument w razie wystąpienia jednej z przyczyn wymienionych w art. 132 Prawa o ruchu drogowym, na przykład stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo. Katalog z art. 132 jest katalogiem zamkniętym, a czynność zatrzymania jest obligatoryjna w przypadku wystąpienia którejś z wymienionych tam przesłanek.   O przyczynach i podstawach zatrzymania dowodu rejestracyjnego pisaliśmy w tym […]

Czytaj więcej ›
Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego – jak działa?

Na mocy nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym uchwalonej z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U., poz.957) z dniem 1 października 2018 r. zniknął obowiązek posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC. Obecnie dane identyfikujące m.in. pojazd i jego właściciela oraz informacje o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu zawarte są w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Uprawnione służby (m.in. Policja, Straż Graniczna czy Inspekcja Transportu Drogowego) podczas kontroli drogowej mogą w łatwy sposób sprawdzić dane gromadzone w CEPiK-u. Mimo tego nadal obowiązuje papierowa forma dowodu rejestracyjnego.   Zniesienie obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego wiązało […]

Czytaj więcej ›
Czasowe wycofanie pojazdu osobowego z ruchu rozszerzone. Niestety dalej nie dla wszystkich

Zgodnie z art. 78a Prawa o ruchu drogowym istnieje możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu, której na wniosek właściciela pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, wydając decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Ma ona jednak dzisiaj ograniczony zakres. Kierowcy i branża motoryzacyjna od szeregu lat postulują wprowadzenie możliwości wycofania pojazdu z ruchu "na życzenie", co w przypadku pojazdów które jeżdżą tylko przez część roku (np. kabriolety czy kampery), pozwoliłoby zaoszczędzić na kosztach ich eksploatacji. Niestety, ostatnia nowelizacja PRD z 14 sierpnia 2020, rozszerza wprawdzie możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pojazd osobowy, ale [...]

Czytaj więcej ›
Brak obowiązku wożenia dokumentu prawa jazdy od 5 grudnia 2020

Trzeba przyznać, że szybko zadziałało Ministerstwo Cyfryzacji. 3 września 2020 została opublikowana duża nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, to jest ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw. W zakresie wejścia w życie braku obowiązku wożenia prawa jazdy trzeba było czekać na specjalny komunikat MC opublikowany w Dzienniku Ustaw i w BIP ministra, co – swoją drogą – jest dosyć osobliwą forma wejścia przepisu w życie.    W dniu 4 września 2020 komunikat został opublikowany. Oznacza to, że brak obowiązku brania ze sobą dokumentu wejdzie w życie za niespełna trzy […]

Czytaj więcej ›
Wejdą w życie poważne zmiany w Prawie o ruchu drogowym

27 sierpnia 2020 prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 o zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Jest to jedna z obszerniejszych nowelizacji PRD w ostatnich latach, która spełnia wiele postulatów zarówno przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej, organów samorządowych, jak i zwykłych kierowców i właścicieli pojazdów.   Oto najważniejsze zmiany wprowadzane w ustawie (w nawiasie termin wejścia w życie): rejestracja pojazdu poprzez salon sprzedaży pojazdów samochodowych (vacatio legis 9 miesięcy od ogłoszenia) – instytucję opisywaliśmy w tym miejscu, możliwość zachowania numeru i tablicy rejestracyjnej przy „przerejestrowaniu” (po komunikacie Ministra Cyfryzacji), likwidacja […]

Czytaj więcej ›

Następna strona »

Top