Czy rejestracja czasowa pojazdu wystarczy, by uniknąć kary?

Art. 71 ust 7 Prawa o ruchu drogowym reguluje obowiązek właściciela pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, który został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej do zarejestrowania pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Od 1 stycznia 2020 r. sankcją za niedopełnienie obowiązku rejestracji we wskazanym czasie jest kara pieniężna w wysokości od 200 do 1 000 zł, którą starosta nakłada w drodze decyzji administracyjnej.   Przepis jednak nie wskazuje wprost, czy rejestracja czasowa pojazdu w terminie 30 dni od jego sprowadzenia stanowi spełnienie obowiązku z art. 71 ust. 1 PRD, przez co wiąże się […]

Czytaj więcej ›
Nietrzeźwy kierowca straci auto – projekt nowelizacji Kodeksu karnego

16 września br. opublikowano dawno zapowiadany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu Rządowego Centrum Legislacji: UD281). Dość obszerna nowelizacja powstała z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości. Jak wynika z uzasadnienia projektu, zasadniczym założeniem, które legło u podstaw prac nad zmianami w Kodeksie karnym była potrzeba wzmocnienia ochrony prawnokarnej w odniesieniu do czynów godzących w tak podstawowe dobra prawne, jak życie i zdrowie człowieka, wolność, własność itd. W tym celu przewidziano zaostrzenie odpowiedzialności karnej m.in. za przestępstwa drogowe popełniane w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Od początku projekt budził wiele kontrowersji.   […]

Czytaj więcej ›
Spisywanie stanu licznika przez Policję – co zrobić w przypadku pomyłki?

Od 25 maja 2019 obowiązują przepisy zakazujące tzw. „kręcenia liczników”. Zarówno zleceniodawcy, jak i wykonawcy takiej „korekty” grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Od 1 stycznia 2020 funkcjonują przepisy dotyczące kontroli ruchu drogowego. Podczas kontroli policjant, a także inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusz Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej jest zobowiązany do sprawdzenia przebiegu pojazdu. Taka procedura jest obligatoryjna, z nielicznymi wyjątkami. Błąd funkcjonariusza przy wpisywaniu wskazań drogomierza do Centralnej Ewidencji Pojazdów może być jednak, w skrajnym przypadku, podstawą do odpowiedzialności karnej kierowcy. Co należy zrobić w przypadku takiej pomyłki? Przepisy nie pomagają   Niestety (albo może […]

Czytaj więcej ›
Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo do MSWiA w sprawie obowiązku uiszczania opłat nakładanych za odholowanie samochodu

RPO 19 sierpnia 2021r. przedstawił pismo Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Maciejowi Wąsikowi w sprawie opłat nakładanych na osoby, którym w skutek niewłaściwego parkowania pojazdu na terenie dróg publicznych zostały odholowane samochody. W piśmie Rzecznik zauważa, że przepis regulujący kwestię uiszczania opłat stracił ważność na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 roku.   Rzecznik podjął interwencję w tej sprawie ze względu na skargę osoby, której samochód został odholowany z drogi publicznej z polecenia straży miejskiej. Według RPO powiadomienie o usunięciu pojazdu, które otrzymał skarżący jest niezgodne z prawem. W przedstawionym dokumencie zawarto informację, o tym […]

Czytaj więcej ›
Będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy

Od 31 stycznia 2022 r. będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy. Możliwość zachowania, na wniosek właściciela, dotychczasowego numeru rejestracyjnego nabytego pojazdu oraz rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z ruchu o samochody osobowe wprowadziła ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.   Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie tych ułatwień dla kierowców i właścicieli pojazdów został wyznaczony w komunikatach ministra właściwego ds. cyfryzacji, opublikowanych w Dzienniku Ustaw.   Wprowadzamy ułatwienia dla kierowców i właścicieli pojazdów, kończymy z barierami administracyjnymi, które dotąd utrudniały […]

Czytaj więcej ›
Mandaty do 5 tys. zł i zmiany w punktach karnych.  Rząd zapowiedział kolejną nowelizację Prawa o ruchu drogowym

We wtorek, 13 lipca Rada Ministrów przyjęła kierunki zmian w zakresie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Założenia zmian przedłożył Minister Infrastruktury. Nowelizacja była przygotowywana od 8-9 miesięcy. Zaproponowane rozwiązania realizują zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego z exposé, w którym jako priorytet rządu wskazywał bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz walkę z niebezpiecznymi kierowcami. Założenia ustawy już budzą kontrowersje wśród kierowców, głównie z powodu zaostrzenia kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych, ale to niejedyne rewolucyjne rozwiązania zapowiedziane przez rząd, które zgodnie z zapowiedziami wkrótce przybiorą formę projektu ustawy.   Najważniejsze rozwiązania: Umożliwienie nakładania przez organy kontroli ruchu drogowego […]

Czytaj więcej ›
Unia Europejska wprowadza Zielony Ład zakazując rejestracji pojazdów spalinowych

14 lipca 2021r. przejdzie od historii jako data, która zmieniła oblicze motoryzacji na Starym Kontynencie. Tego dnia przyjęty został przez Komisję Europejską pakiet wniosków, który docelowo ma doprowadzić do sytuacji, w której Europa do roku 2050 stanie się pierwszym na świecie neutralnym dla klimatu kontynentem. W doprowadzeniu do takiego stanu ma pomóc szereg obostrzeń nałożonych na państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jednym z nich ma być całkowite wyłącznie możliwości rejestracji samochodów wykorzystujących paliwa konwencjonalne w 2035 roku.   Propozycje przyjęte 14 lipca funkcjonują w ramach europejskiego programu nazywanego Zielonym Ładem. Europejski Zielony Ład jest odpowiedzią przygotowaną na postępujące zmiany klimatyczne mające […]

Czytaj więcej ›
Polska nadal bez stref czystego transportu?

28 czerwca 2021 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ku zaskoczeniu prawie całej branży zniknęły z niego zapisy mające zmienić zasady funkcjonowania stref czystego transportu (art. 39 ustawy o elektromobilności). Oznacza to, że zostajemy przy pierwotnych zapisach z ustawy.   Jest to o tyle zaskakujące, że na jesieni zeszłego roku resort środowiska wszem i wobec ogłosił, że szykuje zmiany mające ożywić obowiązujące od 2018 martwe przepisy dotyczące stref czystego transportu. Od 2018 roku w Polsce powstała jedna strefa (w Krakowie) która i tak została niedługo potem zniesiona. Zmiana zaproponowana […]

Czytaj więcej ›
Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego

Z dniem 20 maja 2021 r. hulajnogi elektryczne oraz urządzenia transportu osobistego zostały w Polsce prawnie uregulowane na mocy nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jest to pierwsza regulacja w Polsce, która wprowadza definicję hulajnogi elektrycznej oraz urządzenia transportu osobistego oraz kompleksowo reguluje kwestię ich używania w polskich miastach. Ustawa jest również odpowiedzią na dotychczasowe niejasności związane z korzystaniem z tych urządzeń. Wprowadzane zmiany dały początek dialogowi pomiędzy władzami polskich miast a operatorami firm oferujących ww. urządzenia. Artykuł został przygotowany przez kancelarię prawną JDP.   W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Nowe [...]

Czytaj więcej ›
Uregulowanie sytuacji UTO coraz bliżej

Wkrótce czekają nas kolejne zmiany w Prawie o ruchu drogowym. Sejm przyjął ustawę z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami). Choć sam proces legislacyjny w Sejmie przebiegał ekspresowo (24 lutego było pierwsze czytanie), prace nad projektem nowelizacji opracowanym przez Ministra Infrastruktury trwały od maja ubiegłego roku. Ustawa jest na ostatniej prostej – dzień po uchwaleniu została przekazana do Senatu. Posiedzenie „izby refleksji” planowane jest na dzień 24 marca, […]

Czytaj więcej ›

Następna strona »

Top