Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące pojazdów zastępczych

Na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pojawiła się informacja, że organ wszczął postępowanie wyjaśniające wobec czterech ubezpieczycieli dotyczące zaniżania kosztów wynajęcia samochodu zastępczego, zbyt krótkiego czasu jego udostępniania oraz niekorzystnych warunków najmu. Postępowanie dotyczy ewentualnego naruszania zbiorowych interesów konsumentów.   Od lipca 2021 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło 20 skarg dotyczących zasad zapewniania pojazdów zastępczych osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych lub pokrywania kosztu ich wynajmu z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku.   – Wszcząłem postępowania wyjaśniające wobec 4 towarzystw ubezpieczeniowych, choć nie wykluczamy kolejnych, bowiem zgłaszane problemy wydają się dość typowe dla dużej części […]

Czytaj więcej ›
Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z samochodu po odstąpieniu od umowy

W praktyce często dochodzi do sytuacji, gdy kupujący odstępuje od umowy sprzedaży samochodu i zanim zwróci go do sprzedającego nadal z niego korzysta, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji takiego działania. W takiej sytuacji mamy bowiem do czynienia z bezumownym korzystaniem z samochodu.   Co to w rzeczywistości oznacza? Autorem tekstu jest Tomasz Jaworski, Radca Prawny w Jaworski Kancelaria Radcy Prawnego. W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Art. 560§2 kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenie według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej. Mówimy [...]

Czytaj więcej ›
Sąd Najwyższy rozstrzygnął, kto odpowiada za zanieczyszczenie jezdni po wypadku komunikacyjnym

20 stycznia 2022 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Opolu w lutym 2020 r. Sąd powszechny rozważał kwestię podmiotu odpowiedzialnego za zanieczyszczenie drogi po wypadku komunikacyjnym. Postępowanie sądowe, w wyniku którego doszło do skierowania pytania prawnego zainicjowała spółka zajmująca się sprzątaniem dróg powiatowych po wypadkach komunikacyjnych. Łączyła ją umowa z jednym z powiatów na Opolszczyźnie. Spółka obowiązała się ponosić koszty takich prac oraz dochodzić odszkodowań od ubezpieczycieli sprawców zdarzeń drogowych.   W omawianym postępowaniu firma pozwała TUiR Warta o zapłatę 7 tysięcy złotych tytułem kosztów usunięcia płynów eksploatacyjnych i odłamków pojazdów […]

Czytaj więcej ›
Nieodpłatne testy na COVID-19 dla pracowników i weryfikacja szczepień. Projekt ustawy już w Sejmie

We wtorek, 14 grudnia br. wpłynął do Sejmu dawno zapowiadany projekt ustawy  o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846), który złożyła grupa posłów Prawa  i Sprawiedliwości, reprezentowana przez posła Czesława Hoca. Projekt nie jest jednak tak restrykcyjny, jak zapowiadano, ponieważ przewiduje możliwość, a nie obowiązek m.in. żądania przez pracodawcę od pracownika informacji o posiadaniu ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.   Projekt opublikowany na stronie Sejmu przewiduje rozwiązania wprowadzające: 1) Możliwość wykonywania przez pracownika (lub osoby pozostającej w stosunku […]

Czytaj więcej ›
Szykują się kolejne zmiany dotyczące prywatnego użytkowania samochodów służbowych

Polski Ład to nie tylko zmiany dla przedsiębiorców. Od 2022 r. ryczałt od samochodów służbowych wykorzystywanych również do celów prywatnych będzie naliczany od mocy silnika, a nie od jego pojemności. Co to oznacza dla pracowników? Zapłacą wyższy podatek i wyższe składki na ZUS.   Poprzez wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownik otrzymuje od pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego w Polsce nieodpłatne świadczenie. To oznacza, że nie ponosi kosztów z tytułu używania takiego samochodu, dlatego do jego przychodu należy doliczyć kwoty ryczałtu za używanie przez pracownika pojazdu pracodawcy do celów prywatnych i od całości odliczyć składki ZUS oraz podatek. [...]

Czytaj więcej ›
Proces sądowy o zapłatę odszkodowania przeciwko ubezpieczycielowi

Panie Mecenasie jak wygląda sprawa sądowa przeciwko zakładowi ubezpieczeń? Ile może potrwać? Czy mamy szansę wygrać? Ile może kosztować taka sprawa? Takie i podobne pytania słyszę niemal każdego tygodnia. Dlatego postanowiłem, że opiszę jak w praktyce wygląda sprawa sądowa przeciwko ubezpieczycielowi o zapłatę należnego odszkodowania za uszkodzone auto. Autorem tekstu jest Tomasz Jaworski, Radca Prawny w Jaworski Kancelaria Radcy Prawnego. W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Zacznijmy od tego, że proces sądowy inicjuje pozew, złożony do miejscowo właściwego Sądu. Aktualnie pozew o zapłatę odszkodowania z OC sprawcy musi został złożony do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania albo [...]

Czytaj więcej ›
Branża motoryzacyjna zajęła stanowisko w sprawie ograniczania dostępu do rynku zakładów naprawczych przez PZU S.A. oraz PZU Pomoc S.A.

Automobilklub Polski, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Polska Izba Motoryzacji, Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, Związek Dealerów Samochodów oraz Związek Rzemiosła Polskiego wystosowały komunikat, skierowany do PZU S.A. oraz PZU Pomoc S.A., w którym nawołują do zaprzestania działań niezgodnych z prawem. W dniu 28 czerwca 2021 roku do PZU S.A. oraz PZU Pomoc S.A skierowały do serwisów blacharsko-lakierniczych pismo, w którym poinformowało o zmianach od 1 lipca w rozliczaniu kosztów napraw w szkodach zgłaszanych do PZU w ramach ubezpieczeń OC.   Zgodnie z pismem koszty naprawy w szkodach OC mają podlegać „optymalizacji” polegającej na rozliczaniu ich według warunków finansowych obowiązujących w […]

Czytaj więcej ›
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił komunikat w sprawie uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej branży wynajmu pojazdów zastępczych

UKNF przeanalizował 431 wyroków zapadłych w sprawach, w których przedmiotem sporu była stawka najmu pojazdu zastępczego, wynajętego przez poszkodowanego bez pośrednictwa zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych („ubezpieczenie OC ppm”), w uzasadnieniu do których powołano uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017 r. (sygn. III CZP 20/17), dalej „uchwała III CZP 20/17”. W uchwale tej Sąd Najwyższy pozytywnie ocenił praktykę zakładów ubezpieczeń, polegającą na oferowaniu poszkodowanym najmu pojazdu zastępczego od wypożyczalni współpracującej z danym zakładem.   Zdaniem Sądu pozwala to ograniczyć koszty obsługi roszczeń o zwrot kosztów pojazdu zastępczego, a więc i uniknąć powstania presji […]

Czytaj więcej ›
Mandaty do 5 tys. zł i zmiany w punktach karnych.  Rząd zapowiedział kolejną nowelizację Prawa o ruchu drogowym

We wtorek, 13 lipca Rada Ministrów przyjęła kierunki zmian w zakresie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Założenia zmian przedłożył Minister Infrastruktury. Nowelizacja była przygotowywana od 8-9 miesięcy. Zaproponowane rozwiązania realizują zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego z exposé, w którym jako priorytet rządu wskazywał bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz walkę z niebezpiecznymi kierowcami. Założenia ustawy już budzą kontrowersje wśród kierowców, głównie z powodu zaostrzenia kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych, ale to niejedyne rewolucyjne rozwiązania zapowiedziane przez rząd, które zgodnie z zapowiedziami wkrótce przybiorą formę projektu ustawy.   Najważniejsze rozwiązania: Umożliwienie nakładania przez organy kontroli ruchu drogowego […]

Czytaj więcej ›
Sejm przyjął ustawę o prawie do zadośćuczynienia dla rodzin osób poszkodowanych w wypadkach

Jednomyślnie została przyjęta przez Sejm nowelizacja Kodeksu cywilnego zaproponowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Nowelizacja wprowadza zadośćuczynienie dla rodzin osób, które na skutek czynu niedozwolonego pozostają w stanie wegetatywnym. Prezydent RP zawnioskował o wprowadzenie do Kodeksu cywilnego art. 4462 o następującej treści: „[w] razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”   Wprowadzenie nowelizacji było spowodowane rozbieżnościami w wykładni prawa oraz w orzecznictwie sądowym. Przykład jaki podał Prezydent RP dotyczył odpowiedzialności deliktowej, gdzie powstaje pytanie dotyczące tego […]

Czytaj więcej ›

Następna strona »

Top