Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami eksperckimi i artykułami autorstwa naszych prawników i zrzeszonych kancelarii.

Czy warsztat może spełnić obowiązek z BDO za klienta?

Jak postępować w przypadku, gdy klient posiadający na przykład pięć ciężarówek chce się oddać pod opiekę serwisu, aby uniknąć BDO? Czy wystarczy, że wypiszę klientowi na fakturze, że zabrałem odpad? Czy mogę być takim "pośrednikiem"? ...
Czytaj Dalej
/ Media

Właściciel i pracownik w czasach pandemii

Jednym z podstawowych rozwiązań zmierzających do ochrony pracownika przed zarażeniem chorobą zakaźną jest polecenie mu wykonywania pracy zdalnej. Co jednak w przypadku, gdy specyfika wykonywanych zadań nie pozwala na zastosowanie home-office? ...
Czytaj Dalej
/ Media

Pandemia wirusa a prawa pracownika warsztatu

Czy pracownik warsztatu może odmówić przyjścia do pracy w związku z obawą o zarażenie się koronawirusem? Przedstawiamy wyjaśnienie tej oraz powiązanych kwestii od strony prawnej ...
Czytaj Dalej
/ Media

Branża w czasach zarazy

Czy nowa odmiana wirusa może mieć wpływ na branżę motoryzacyjną? Oczywiście, że tak. Zarówno, gdy chodzi o zewnętrzną działalność firmy dealerskiej, jak i wewnątrz, w zakładzie pracy ...
Czytaj Dalej
/ Media

Dealer na wygranej pozycji

W sytuacji, gdy przepisy ulegną zmianie i dojdzie do obniżenia wysokości dofinansowania zakupu samochodów elektrycznych, dealer nie będzie stroną umowy o udzielenie wsparcia. Jest ona zawierana poza nim. Klient decydując się na podpisanie zamówienia powinien więc się dwa razy zastanowić, ponieważ wycofanie się z takiej ...
Czytaj Dalej
/ Media

Negatywne opinie o warsztacie w Internecie – co można z tym zrobić?

Właściciele i pracownicy warsztatów w ostatnim czasie często zwracają uwagę na zauważalną, wzrostową tendencję do zamieszczania negatywnych opinii na temat świadczonych przez nich usług w Internecie. Jest to zjawisko powszechne i na dużą skalę. Oczywiście dotyczy nie tylko branży motoryzacyjnej, ale firm, które mają swoje ...
Czytaj Dalej
/ Media

Wspólnik to nie pracownik

Prezes zarządu, który jednocześnie posiada prawie wszystkie udziały w spółce, nie może zostać jej pracownikiem. Uznanie, że jego zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jest możliwe doprowadziłoby do sprzecznej z aksjologią prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, symbiozy pracy i kapitału ...
Czytaj Dalej
/ Media

Rewolucja w likwidacji szkód całkowitych?

Pomysł przeniesienia ciężaru związanego z zarządzaniem wrakiem uszkodzonego pojazdu z poszkodowanego na ubezpieczyciela usprawni proces likwidacji szkody, zminimalizuje jego koszty oraz – co niezmiernie istotne z perspektywy poszkodowanego – odciąży go od wielu dotychczasowych obowiązków. Nie rozwiąże to jednak fundamentalnych problemów towarzyszących szkodom całkowitym, takim ...
Czytaj Dalej
/ Media

Dealerze, doceń biegłego

W procesach toczących się przed sądami powszechnymi, w szczególności w branży motoryzacyjnej, wydanie orzeczenia zasądzającego lub oddalającego roszczenia klienta, który nabył pojazd i zareklamował go wskutek roszczeń przysługujących mu z rękojmi, ostatnie „słowo” należy przeważnie do biegłego. To najczęściej na jego opinii sąd w uzasadnieniu ...
Czytaj Dalej
/ Media
Loading...
Top