Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami eksperckimi i artykułami autorstwa naszych prawników i zrzeszonych kancelarii.

Nie ma decyzji KE w sprawie VAT od firmowych samochodów – mogą wrócić auta “z kratką”

Prawdopodobnie w październiku dowiemy się, czy Polska uzyska zgodę Komisji Europejskiej na stosowanie przepisów o 50-proc. odliczaniu podatku VAT od zakupu i kosztów używania samochodów na kolejne trzy lata: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Obecna zgoda kończy się z końcem ...
Czytaj Dalej
/ Media

Mały przedsiębiorca będzie traktowany jak zwykły konsument

Małgorzata Miller: W czerwcu przyszłego roku osoby prowadzące działalność gospodarczą otrzymają uprawnienia przysługujące do tej pory wyłącznie konsumentom. Będą miały prawo do rękojmi czy możliwości zwrotu towaru w ciągu 14 dni ...
Czytaj Dalej
/ Media

Nawet 1000 złotych kary za brak rejestracji samochodu. Będzie trzeba się spieszyć

Nawet 1000 złotych - tyle będzie wynosić kara dla właścicieli pojazdów, którzy w ciągu 30 dni nie zarejestrują pojazdu przywiezionego do kraju. Taka sama sankcja będzie groziła również tym, którzy nie zawiadomią starosty o zakupie lub sprzedaży pojazdu już zarejestrowanego w Polsce. Materiał z programu ...
Czytaj Dalej
/ Media

Sąd Najwyższy po stronie warsztatów przyjmujących cesje

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 maja 2019 roku, sygn. akt III CZP 68/18 wydanej w składzie siedmiu sędziów uznał prawo podmiotów skupujących wierzytelności o odszkodowanie za szkodę komunikacyjną do żądania pokrywania z OC komunikacyjnego kosztów usługi ekspertyzy zleconej osobie trzeciej. Dotyczy to także ...
Czytaj Dalej
/ Media

Rząd ulży wierzycielom

Małgorzata Miller, radca prawny w M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni: Z początkiem 2020 roku wejdą w życie przepisy ustawy mającej na celu ograniczenie zatorów płatniczych. To bardzo ważna informacja dla branży motoryzacyjnej, gdzie opóźnienia w płatnościach stanowią wyjątkowo uciążliwy problem ...
Czytaj Dalej
/ Media

„Zakaz cesji” wisi nad branżą warsztatową

Na początku 2019 roku do Sejmu został skierowany senacki projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego (druk nr 3136). Projekt zawierał zapis wyłączający możliwość zbycia roszczeń pochodzących z czynów niedozwolonych oraz jednocześnie zabraniał odbierania pieniędzy przez warsztaty naprawcze ...
Czytaj Dalej
/ Media

Firmy muszą przejrzeć umowy dotyczące kart paliwowych

Małgorzata Miller: Zgodnie z ostatnim wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej karty paliwowe to usługi finansowe zwolnione z VAT. To pogląd sprzeczny z dotychczasową praktyką ich rozliczania w Polsce. Firmy korzystające z tego typu rozwiązań powinny więc poddać analizie zapisy zawarte w umowach na korzystanie z ...
Czytaj Dalej
/ Media

Rząd o zakazie cesji

Małgorzata Miller, radca prawny w M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni: Projektowane zmiany spowodowałyby, iż klient samodzielnie musiałby wystąpić do ubezpieczyciela z roszczeniem dotyczącymi zaniżonej wartości wypłaconego odszkodowania. Głośno zaczęło więc być nie tylko wśród warsztatów naprawczych, ale też leasingodawców czy banków, którzy zabezpieczają cesją ...
Czytaj Dalej
/ Media

Wystartowała profesjonalna rejestracja pojazdów

11 lipca 2019 weszły w życie przepisy, dzięki którym producenci, dealerzy i firmy badające auta mogą legalnie wykonywać jazdy testowe z wykorzystaniem jednego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów, bez konieczności ich każdorazowej, czasowej rejestracji ...
Czytaj Dalej
/ Media
Loading...
Top