Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami eksperckimi i artykułami autorstwa naszych prawników i zrzeszonych kancelarii.

Rejestracje pojazdów u dealerów, aspekty prawne sprzedaży samochodów przez internet

Z jakimi wyzwaniami natury prawnej w trakcie pandemii i lockdownu radzili sobie profesjonalni Sprzedający na rynku motoryzacyjnym? Czy dealerzy będą mogli rejestrować pojazdy dla swoich klientów zdalnie? Czy meandry przepisów o rękojmi w przypadku zakupów pojazdów przez internet zostaną “wyprostowane”? ...
Czytaj Dalej
/ Media

Zwrot akcyzy od samochodów osobowych

Sprzedaż w salonie przy granicy samochodu Niemcowi, który następnie opuści nim Polskę (nawet na niemieckich tablicach rejestracyjnych), będzie stanowić krajowe nabycie. Dlatego też zwrot akcyzy będzie przysługiwał Niemcowi, bo to on dokonał „wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodu”, czyli faktycznie sam go przemieścił, a nie dealer – sprzedawca ...
Czytaj Dalej
/ Media

Przywłaszczenie pojazdu w warunkach ubezpieczenia

W praktyce orzeczniczej pojawiają się już sądowe wyroki, których uzasadnienia wskazują, iż Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie wyłączają odpowiedzialności ubezpieczyciela w sytuacjach, gdy osoba, która wypożycza pojazd, posługuje się sfałszowanym lub cudzym dokumentem ...
Czytaj Dalej
/ Media

Auto zastępcze zapewni ubezpieczyciel

Jak ustaliło Prawo.pl, w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad zmianą przepisów o najmie pojazdów zastępczych na czas naprawy uszkodzonego samochodu. Przewiduje ona, że to ubezpieczyciel będzie miał obowiązek udostępnienia takiego auta. To rozwiązanie ma sprawić, że zmniejszy się liczba sporów sądowych o koszt najmu pojazdu ...
Czytaj Dalej
/ Media

Nie później, czy nie wcześniej?

Ustawodawca w art. 31i Specustawy wydłużył do 180 dni terminy określone w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Przywołany przepis został jednak sformułowany bardzo dwuznacznie, co budzi nie tylko wątpliwości interpretacyjne, ale także w przypadku stosowania go przez wydziały komunikacji ...
Czytaj Dalej
/ Media

Czy i jak pracodawca może zwolnić? O wykonywaniu umów oraz obowiązkach sanitarnych dla salonów i serwisów

Rozmowa z Mecenas Agnieszką Książkiewicz, Radcą Prawnym w Kancelarii “Książkiewicz i Muchowicz” z Poznania ...
Czytaj Dalej
/ Media

Tarcze pełne dziur

W celu poprawy płynności finansowej przedsiębiorców wprowadzono w Polsce tzw. tarcze antykryzysowe. Czy instrumenty zaproponowane przez państwo są wystarczające dla firm z branży motoryzacyjnej, która bardzo ucierpiała na skutek pandemii COVID-19.? Jakie są wady i zalety tych mechanizmów? ...
Czytaj Dalej
/ Media

Leasing i najem w objaśnieniach resortu finansów

Zagadnieniem, które obecnie jest szczególnie istotne z perspektywy podatników, są zmiany umów leasingu w odniesieniu do droższych samochodów. Zmiany takie obecnie mogą być wymuszane trudną sytuacją podatników, którzy mogą dążyć albo do czasowego zawieszenia spłat takiej umowy, albo wręcz do wyzbycia się wszelkich praw i ...
Czytaj Dalej
/ Media

Rejestracja auta w salonie dealerskim?

Jednym z podstawowych postulatów branży dealerskiej na najbliższe miesiące, mającym pomóc wrócić jej na normalne tory, jest pilne wprowadzenie możliwości rejestrowania pojazdów za pośrednictwem autosalonu. Związek Dealerów Samochodów wystąpił do Ministerstwa Cyfryzacji o szybkie wdrożenie stosownych przepisów, które w zasadzie gotowe są… od roku ...
Czytaj Dalej
/ Media
Loading...
Top