Obowiązek przerejestrowania pojazdów używanych – zmiany od 1 stycznia 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 roku zaczną obowiązywać bardzo ważne zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek przerejestrowania nabytego pojazdu oraz zawierają zmiany dotyczące zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Ustawa wprowadza do PRD art. 73aa, zgodnie z którym właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację ...

Strefa Czystego Transportu w Warszawie – nowy projekt

Po zakończeniu konsultacji i dodatkowych analizach warszawska strefa czystego transportu (SCT), obejmie większy obszar niż pierwotnie zakładano i jednocześnie wprowadzi dodatkowe rozwiązania dla mieszkańców Warszawy – m.in. dla seniorów i mieszkańców strefy płacących tu podatki. Wprowadzone zmiany pozwolą podnieść jakość powietrza. Nowa propozycja SCT trafi w najbliższych dniach pod obrady Rady m. st. Warszawy, która podejmie decyzje o jej ostatecznym kształcie i terminach. Pod koniec stycznia 2023 roku władze Warszawy zaprezentowały wstępny projekt strefy czystego transportu, równocześnie ...

W jakich przypadkach ubezpieczyciel może obniżyć należne odszkodowanie powołując się na zasadę proporcji?

Zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu Cywilnego, ubezpieczyciel odpowiada za powstałą na pojeździe szkodę w granicach sumy ubezpieczenia. Zdarzają się jednak przypadki, gdy określona w umowie suma ubezpieczenia jest niższa od rzeczywistej wartości pojazdu. Powyższe określa się mianem „niedoubezpieczenia”. Ubezpieczyciel, przy zachowaniu pewnych warunków, o którym mowa poniżej, ma wówczas prawo do proporcjonalnego obniżenia należnego osobie ubezpieczonej odszkodowania.W naszych działaniach kierujemy się etyką biznesu, a jako nadrzędny cel stawiamy zapewnianie Klientom satysfakcji z wysokiego poziomu świadczonych usług, opartego ...
/ Ubezpieczenia

Dokumenty jako źródło informacji o przebiegu pojazdu

Od 25 maja 2019r. obowiązują kary za fałszowanie przebiegu pojazdów mechanicznych. Powoduje to konieczność ustalania przez organy ścigania przebiegu auta w przeszłości. Oczywiście nic nie zastąpi opinii odpowiedniego rzeczoznawcy, ale na wstępnym etapie postępowania można ustalić czy przebieg nie został zafałszowany bez oględzin pojazdu. W polskim systemie prawnym przebieg w przeszłości zapisywany jest w kilku „miejscach”. Oto najlepiej dostępne z nich. Serwis HistoriaPojazdu.gov.pl Dostępne są tam dane o przebiegu podczas dokonywania przeglądu technicznego auta na stacji kontroli ...
/ Szara strefa

Parlament Europejski zatwierdził swoje stanowisko w sprawie normy spalania Euro7

W Brukseli trwają prace nad nowym europejskim standardem emisji spalin oznaczonym jako Euro7. Na chwilę obecną mamy już stanowiska co do treści rozporządzenia od trzech kluczowych w tym procesie organów – Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Projekt rozporządzenia został przedstawiony 10 listopada 2022 roku przez Komisję Europejską. Planowane wejście w życie nowych obostrzeń miałoby nastąpić 1 lipca 2025 roku w przypadku pojazdów osobowych oraz 1 lipca 2027 roku w przypadku samochodów ciężarowych. Największą zmianą ...

E-Doręczenia już wkrótce

Zbliżają się ważne terminy dla przedsiębiorców i zawodów zaufania publicznego dotyczące e-Doręczeń Wkrótce zostaną wprowadzone e-doręczenia, które będą miały bardzo istotne znaczenie dla sposobu komunikacji firm oraz zawodów zaufania publicznego z organami administracji publicznej. Podstawą prawną wdrożenia e-Doręczenia jest ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Co to są e-Doręczenia E-doręczenia, to nowy sposób, w jaki podmioty komunikują się z organami administracji publicznej. E-Doręczenia to usługa, która umożliwi przedsiębiorcom wysyłkę, odbiór i przechowywanie korespondencji online ...

Spisywanie stanu licznika przez Policję – co zrobić w przypadku pomyłki?

Od 25 maja 2019 obowiązują przepisy zakazujące tzw. „kręcenia liczników”. Zarówno zleceniodawcy, jak i wykonawcy takiej „korekty” grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Od 1 stycznia 2020 funkcjonują przepisy dotyczące kontroli ruchu drogowego. Podczas kontroli policjant, a także inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusz Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej jest zobowiązany do sprawdzenia przebiegu pojazdu. Taka procedura jest obligatoryjna, z nielicznymi wyjątkami. Błąd funkcjonariusza przy wpisywaniu wskazań drogomierza do Centralnej Ewidencji Pojazdów może być ...

Nielegalne oprogramowanie w warsztacie – dlaczego to się nie opłaca

W dzisiejszych czasach warsztaty nie mogą się obejść bez złożonych i zaawansowanych urządzeń diagnostycznych i serwisowych, które pracują w oparciu o programy komputerowe, co wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami. Niestety zdarza się, że właściciele warsztatów chcąc zaoszczędzić, decydują się na „pirackie” wersje oprogramowania, często nie wiedząc z jak poważnymi konsekwencjami może się wiązać takie zachowanie. Nawet nieświadome korzystanie z nielegalnego oprogramowania, kupionego „okazyjnie” na podejrzanej aukcji internetowej może przysporzyć nam wielu problemów. Korzystanie z pirackiego oprogramowania ...
/ Serwisy, Szara strefa

Kampanie przywoławcze – październik 2023 roku

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru. Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis ...