Czy klient może zarejestrować auto kupione przez Internet albo poza lokalem przedsiębiorstwa?

Coraz więcej branż „przenosi” się do Internetu. Samochodowy rynek e-commerce nie pozostaje w tyle i coraz prężniej korzysta z nowych kanałów sprzedaży. Okoliczności związane z globalną pandemią niewątpliwie przyspieszyły rozwój internetowych salonów sprzedaży. W uruchomionych e-salonach można między innymi dokładnie obejrzeć samochód, skonfigurować jego wyposażenie, połączyć się z doradcą, a także dokonać wyboru finansowania i podpisać dokumenty. Dealerzy oferują także darmową dostawę pojazdu pod dom. Niektórzy oferują nawet możliwość obejrzenia auta, które zostanie dostarczone do klienta. Czy ...

Odpowiedzialność z OC nie tylko podczas pełnienia funkcji komunikacyjnej

Zgodnie z brzmieniem art. 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. W myśl art. 34 ust. 2 ww. ustawy za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego ...
/ Ubezpieczenia

Obligatoryjny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych niezgodny z Konstytucją

Wyrokiem z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie o sygn. akt SK 22/21 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 42 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 541), w zakresie, w jakim obliguje sąd do orzeczenia zakazu ...
/ Ruch drogowy

Kampanie przywoławcze – maj 2024 roku

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru. Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis ...

Z życia kancelarii członkowskich Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego w ostatnim czasie skupili się na edukacji! Sukcesem zakończyła się prawno-porównawcza konferencja na temat prawa spółek, podsumowująca doświadczenia po ponad roku obowiązywania „dużej reformy” Kodeksu spółek handlowych. Koordynatorem merytorycznym wydarzenia był dr Marcin Chomiuk z kancelarii JDP. Przedstawiciele Wołoszański & Partners Law Firm wzięli udział w konferencji regionalnej EMEA 2024 dla członków Alliott Global Alliance poświęconej sztucznej inteligencji oraz transformacji cyfrowej. MartiniTAX rozpoczął współpracę z Kołem Naukowym Prawa Podatkowego - WPiA UW, ...
/ Aktualnosci

Projekt ustawy implementującej dyrektywę NIS2 opublikowany – nowe obowiązki coraz bliżej

Dyrektywa NIS21 weszła w życie ponad rok temu, termin implementacji zbliża się wielkimi krokami, więc krajowe prace związane z jej implementacją przyspieszyły. Pod koniec kwietnia ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw („Projekt”).Alert został przygotowany przez kancelarię KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią.1. Cel dyrektywy NIS2 Dyrektywa NIS2 jest odpowiedzią na coraz większe wyzwania z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym zwiększającą się liczbę ...

Producent samochodów nie może uzależniać dostępu niezależnych podmiotów do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów

5 października 2023 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości, w sprawie C – 296/22 wydał wyrok na korzyść niezależnych operatorów w sprawie Carglass Germany/Belron ATU przeciwko FCA (Stellantis) w zakresie dostępu do informacji za pośrednictwem OBD. Orzeczenie zostało wydane wobec skierowania przez Landgericht w Kolonii, w Niemczech do TSUE wniosku o wydanie w trybie prejudycjalnym interpretacji przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ...

Stacje Kontroli Pojazdów będą uprawnione do elektronicznego zatrzymania dowodu rejestracyjnego w ewidencji od 1 czerwca 2024 roku

W dniu 15 maja 2024 roku w Monitorze Polskim po pozycją 369 został opublikowany komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających jednostce upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zatrzymanie i zwrot dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego). Minister Cyfryzacji określił dzień  wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w art. 132 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym na 1 czerwca 2024 roku ...
/ Ruch drogowy, Serwisy

Nowa ustawa o ochronie sygnalistów coraz bliżej – konieczne zmiany

Pod koniec kwietnia rządowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów został skierowany do I czytania w komisji sejmowej. Oznacza to, że ten akt prawny może wejść w życie w niedługim czasie, a pracodawców czekają nowe obowiązki.Alert został przygotowany przez kancelarię KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią.1. Projekt ustawy o ochronie sygnalistów na finalnym etapie Ustawa o ochronie sygnalistów (dalej: “Projekt”) będzie pierwszym krajowym aktem prawnym, który ma na celu kompleksowe uregulowanie ...