Nietrzeźwy kierowca straci auto – projekt nowelizacji Kodeksu karnego

16 września br. opublikowano dawno zapowiadany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu Rządowego Centrum Legislacji: UD281). Dość obszerna nowelizacja powstała z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości. Jak wynika z uzasadnienia projektu, zasadniczym założeniem, które legło u podstaw prac nad zmianami w Kodeksie karnym była potrzeba wzmocnienia ochrony prawnokarnej w odniesieniu do czynów godzących w tak podstawowe dobra prawne, jak życie i zdrowie człowieka, wolność, własność itd. W tym celu przewidziano ...
Czytaj Więcej

Zapraszamy na szkolenie dotyczące tego jak skutecznie wdrożyć w firmie procedury AML

W czasie szkolenia zostaną poruszone poniższe zagadnienia: omówienie przepisów ustawy AML oraz implementacji w Polsce dyrektywy AML V, obowiązki instytucji obowiązanej, praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, zgłaszanie transakcji do GIIF, kontrola przedsiębiorcy z zakresu AML, sankcje PAKIET 1 Webinar – Jak skutecznie wdrożyć w firmie procedury AML? 199.00 zł PAKIET 2 Webinar  – Jak skutecznie wdrożyć w firmie procedury AML? + Przygotowanie i wdrożenie procedury AML* + konsultacja z radcą prawnym (0,5h)* 699.00 zł PAKIET 3 Webinar  – Jak skutecznie ...
Czytaj Więcej

Mapa Prawna Motoryzacji 2021/2022 – zapraszamy na IV Seminarium Szkoleniowe Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego!

Początek jesieni to tradycyjnie czas na kolejne spotkanie naszego Stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy na szkolenie “Mapa Prawna Motoryzacji 2021/2022” w ramach IV Seminarium Szkoleniowego SPRM, które odbędzie się 29 września 2021 roku w Warszawie w Airport Hotel Okęcie****, ul. Komitetu Obrony Robotników 24. Rozpoczynamy o godzinie 10:00! Prelegenci z kancelarii Turcza Kancelaria Radców Prawnych, Martini i Wspólnicy oraz JDP Drapała & Partners przedstawią swoje tematy w tym roku na spotkaniu stacjonarnym, w Warszawie w Airport Hotel Okęcie. Tegoroczne ...
Czytaj Więcej
/ Aktualnosci

Spisywanie stanu licznika przez Policję – co zrobić w przypadku pomyłki?

Od 25 maja 2019 obowiązują przepisy zakazujące tzw. „kręcenia liczników”. Zarówno zleceniodawcy, jak i wykonawcy takiej „korekty” grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Od 1 stycznia 2020 funkcjonują przepisy dotyczące kontroli ruchu drogowego. Podczas kontroli policjant, a także inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusz Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej jest zobowiązany do sprawdzenia przebiegu pojazdu. Taka procedura jest obligatoryjna, z nielicznymi wyjątkami. Błąd funkcjonariusza przy wpisywaniu wskazań drogomierza do Centralnej Ewidencji Pojazdów może być ...
Czytaj Więcej

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 – zmiany dla pracodawców i pracowników

26 sierpnia 2021 roku została opublikowana informacja o projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja w obecnej formie ma umożliwić pracodawcy pozyskiwanie informacji dotyczących zaszczepienia pracowników przeciwko SARS-CoV-2 oraz delegowanie pracowników do zadań niewymagających kontaktów z klientem. Projekt ustawy zakłada możliwość ograniczania rozwoju pandemii na terenie kraju poprzez udostępnienie pracodawcom wszystkich informacji związanych z przebyciem choroby wywołanej SARS-CoV-2 ...
Czytaj Więcej

Zmiany w ustawie o prawach konsumenta – będzie trudniej dla przedsiębiorców?

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny (numer z wykazu RCL: UC53). Zmiany będą mieć daleko idące konsekwencje także dla branży motoryzacyjnej, w szczególności w segmencie dystrybucji detalicznej.   Projekt stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (Dz. Urz. UE L 136 z 22 maja 2019, str. 1 ...
Czytaj Więcej

Kampanie przywoławcze – sierpień 2021 roku

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru. Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis ...
Czytaj Więcej

Brak dostaw samochodów od importerów – zapraszamy na bezpłatny webinar!

Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego wraz z Kancelarią M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni przygotowało szkolenie przeznaczone dla dealerów, w którym zostaną przedstawione rozwiązania prawne, z jakich mogą korzystać autoryzowani dealerzy w celu ograniczenia konsekwencji braku samochodów. Szkolenie odbędzie się w czwartek 2 września, o godzinie 11:00. W trakcie szkolenia zostaną omówione kwestie związane z aktualnie największym problemem dealerów, jakim jest fizyczny brak samochodów na stanie oraz ciągle wydłużające się okresy oczekiwania na zamówione samochody. Przedstawione zostaną drogi ...
Czytaj Więcej

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo do MSWiA w sprawie obowiązku uiszczania opłat nakładanych za odholowanie samochodu

RPO 19 sierpnia 2021r. przedstawił pismo Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Maciejowi Wąsikowi w sprawie opłat nakładanych na osoby, którym w skutek niewłaściwego parkowania pojazdu na terenie dróg publicznych zostały odholowane samochody. W piśmie Rzecznik zauważa, że przepis regulujący kwestię uiszczania opłat stracił ważność na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 roku. Rzecznik podjął interwencję w tej sprawie ze względu na skargę osoby, której samochód został odholowany z drogi publicznej z polecenia ...
Czytaj Więcej
/ Ruch drogowy
Loading...
Top