Nowe wyłączenie blokowe VBER już od 1 czerwca. Część 1: Co nowe VBER mówi o modelu agencyjnym?

We wtorek 10 maja 2022 roku na stronach Komisji Europejskiej opublikowano ostateczną wersję rozporządzenia VBER, tj.  Rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 czerwca 2022 roku i będzie obowiązywać do 31 maja 2034 roku.   Przypomnijmy, że drugie rozporządzenie o porozumieniach wertykalnych dotyczące stricto rynku dystrybucji pojazdów i usług serwisowych, czyli MVBER, które miało pierwotnie stracić moc 31 maja 2023 roku, zostanie przedłużone o kolejne 5 lat tj. do 31 maja 2028 roku.   VBER  to po wyżej wspomnianym MVBER […]

Czytaj więcej ›
CECRA ostrzega przed “nieautentycznymi” umowami agencyjnymi

Jak wiemy, wielu producentów/importerów powoli wprowadza lub zapowiada wprowadzenie modeli sprzedaży agencyjnej. Przyczyny i cele są tutaj różne. Europejskie stowarzyszenie sprzedawców samochodów i warsztatów CECRA opublikowało komunikat, w którym wskazuje, że tak zwany „nieautentyczny” model sprzedaży agencyjnej, łączący tradycyjny system dystrybucji oraz model agencyjny, może narazić producentów samochodów na naruszenie unijnych przepisów antymonopolowych.   Teoretycznie producenci mają swobodę decydowania o tym, który model dystrybucji rozwinąć, jednak powinni przestrzegać i wykonywać zobowiązania prawne dla tego konkretnego wprowadzonego modelu. Innymi słowy, nie wolno im łączyć różnych modeli i czerpać korzyści z każdego konkretnego systemu, jeżeli prowadzi to do naruszenia przepisów.   Model […]

Czytaj więcej ›
Zmiany w leasingu. Zawarcie umowy będzie łatwiejsze

Portal money.pl dotarł do założeń najnowszego projektu nowelizacji kodeksu cywilnego, który znosi wymóg zawarcia umowy leasingu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z aktualnego brzmienia art. 7092 k.c. wynika obowiązek zawarcia tego typu umowy w formie pisemnej w odniesieniu do wszystkich jej postanowień, czyli musi ona obejmować całość oświadczeń woli stron. Naruszenie tych wymagań, zastrzeżonych pod rygorem nieważności (ad solemnitatem) obecnie wiąże się z nieważnością całej umowy leasingu. To samo tyczy się zmian w umowie – dla ich ważności również wymaga się zachowania formy pisemnej.   Nowelizacja łagodzi anachroniczne wymagania co do formy umowy leasingu. Projekt przewiduje nowe brzmienie, art. […]

Czytaj więcej ›
Ustawa o obronie ojczyzny podpisana przez prezydenta – zmiany dla pracowników i pracodawców

W dniu 18 marca 2022 roku Prezydent podpisał ustawę o obronie ojczyzny. Co zmieni się dla pracowników i pracodawców w przypadku powołania do pełnienia służby wojskowej oraz kiedy będzie możliwe rozwiązanie stosunku pracy, a kiedy urlop bezpłatny?   W przypadku powołania pracownika do pełnienia zasadniczej służby wojskowej albo terytorialnej służby wojskowej, a także żołnierzy pełniących służbę w przypadku mobilizacji i w czasie wojny stosunek pracy będzie mógł być rozwiązany tylko za zgodą pracownika. Takie rozwiązanie będzie dotyczyło pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony oraz określony dłuższy niż 12 miesięcy ( w tym na okres próbny). Pracodawca osoby powołanej do pełnienia służby [...]

Czytaj więcej ›
Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa weszła w życie

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została popisana przez Prezydenta 12 marca 2022 roku i tego samego dnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ustawa reguluje kwestie związane z przekroczeniem granicy polsko – ukraińskiej w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, w tym również związane z zatrudnieniem obywateli Ukrainy. Ustawa legalizuje pobyt na terenie RP osób, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską na podstawie dokumentów począwszy od dnia 24 lutego 2022 roku. Legalizacja będzie następować na okres 18 miesięcy. Pobyt na terytorium RP obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP na podstawie zezwolenia komendanta Straży […]

Czytaj więcej ›
Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z samochodu po odstąpieniu od umowy

W praktyce często dochodzi do sytuacji, gdy kupujący odstępuje od umowy sprzedaży samochodu i zanim zwróci go do sprzedającego nadal z niego korzysta, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji takiego działania. W takiej sytuacji mamy bowiem do czynienia z bezumownym korzystaniem z samochodu.   Co to w rzeczywistości oznacza? Autorem tekstu jest Tomasz Jaworski, Radca Prawny w Jaworski Kancelaria Radcy Prawnego. W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Art. 560§2 kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenie według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej. Mówimy [...]

Czytaj więcej ›
Kontrole w branży motoryzacyjnej z zakresu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Większość przedsiębiorców, także z branży motoryzacyjnej, powinna posiadać w ramach prowadzonej działalności oraz możliwości wpłat gotówkowych przez klientów, wewnętrzną procedurę  w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Spełnienie powyższego obowiązku nakłada bowiem wprost art. 50 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przepisie czytamy, że: ,,Instytucje obowiązane wprowadzają wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej “wewnętrzną procedurą instytucji obowiązanej”.” Powyższa ustawa w art. 2 ust. 1 pkt 23 wymienia wśród instytucji obowiązanych przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość [...]

Czytaj więcej ›
Niezbędnik prawno-podatkowy 2022 – Zapraszamy do pobrania!

Rok 2022 niesie ze sobą wiele zmian prawno-podatkowych dla przedsiębiorców i konsumentów. Prawnicy i doradcy podatkowi naszej członkowskiej kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni przygotowali podsumowanie najważniejszych z nich. OTWÓRZ NIEZBĘDNIK Opracowanie dotyczy takich aspektów prawnych jak prawo pracy, podatki, ochrona konkurencji, rękojmia za wady, prawo spółek, ochrona środowiska, inwestycje budowlane. Omówione są w nim zmiany które weszły z początkiem roku lub wejdą w najbliższych tygodniach.   W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią.

Czytaj więcej ›
Dealerzy ciężarówek marki DAF ukarani przez UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny wydał decyzje obciążające dealerów pojazdów ciężarowych marki DAF, w sprawie zawartych pomiędzy nimi porozumień ograniczających konkurencję. Ustalono, że pięciu dealerów wspólnie dokonało terytorialnego podziału rynku, co pozwoliło im na utworzenie kartelu wyznaczającego własne, zawyżone ceny. Kary finansowe ustalone przez UOKiK, nałożone na przedsiębiorstwa oraz kadrę zarządzającą wyniosły łącznie ponad 120 mln złotych.   Dowody zebrane podczas postępowania wskazują na to, że porozumienie funkcjonowało od lutego 2011r. do marca 2018 roku. Kartel utworzony przez dealerów bazował na kierowaniu klientów z danych terenów do konkretnych dealerów oraz istnieniu wspólnie ustalonych, niekorzystnych dla klientów ofert. […]

Czytaj więcej ›
Zapraszamy na szkolenie “Polski Ład”

Eksperci Martini Tax na zlecenie PolskiAutohandel.pl przygotowali szkolenie, które pomoże nam przygotować się do wchodzących w życie rozwiązań nazywanych Polskim Ładem. Jest to ostatni moment by poznać szczegóły nowego prawa i właściwie zaplanować wdrożenie odpowiednich kroków. Szkolenie będące usystematyzowaniem dostępnej wiedzy oraz propozycją możliwych działań odbędzie się 13 stycznia 2021r. o godzinie 10:00. Szkolenie odbędzie się w formule online i potrwa do trzech godzin. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione i omówione zagrożenia oraz szanse wynikające z nowowprowadzanego prawa. Eksperci w trakcie webinaru wyjaśnią nam, jak się do nich przygotować oraz jak możemy z nich korzystać.   Najważniejszymi poruszonymi zagadnieniami będą: Składka zdrowotna [...]

Czytaj więcej ›

Następna strona »

Top