Samochody kolekcjonerskie bez akcyzy

Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek od towarów i usług to podatek pośredni, obciążający tylko niektóre wyroby konsumpcyjne. Podlega mu m.in. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. W rozumieniu prawa celnego takim samochodem nie jest pojazd kolekcjonerski.   Właściciel pojazdu kolekcjonerskiego, który nabył taki samochód poza Unią Europejską nie zapłaci ani cła ani akcyzy. Warunkiem jest uzyskanie opinii rzeczoznawcy. Podobnie jest w przypadku sprowadzenia takiego auta z innego kraju Unii Europejskiej – pojazdy kolekcjonerskie, które zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo nie są opodatkowane akcyzą. Muszą one jednak spełniać pewne kryteria.   Czy pojazd kolekcjonerski można [...]

Czytaj więcej ›
Od 21 kwietnia 2022 obowiązuje rozporządzenie w sprawie opłat za Ewidencję Infrastruktury Paliw Alternatywnych

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2022.   O samej EIPA pisaliśmy w tym miejscu. Mimo, że ewidencja obowiązuje od 2020 roku, do tej pory nie było wydane rozporządzenie i funkcjonowała ona bezpłatnie. Nowelizacją ustawy o elektromobilności z dnia 2 grudnia 2021 rok (art. 33) wprowadzono możliwość ustalenia opłaty już od 2022 roku.   Opłata za kod w Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych wynosi miesięcznie: 10 zł – w przypadku opłaty pobieranej od operatora […]

Czytaj więcej ›
Pomoc na rzecz ofiar konfliktu w Ukrainie bez VAT

  W związku z wojną w Ukrainie wiele podmiotów gospodarczych angażuje się w przekazywanie darowizn towarów lub oferowanie nieodpłatnych usług w celu pomocy ofiarom tego konfliktu. Konieczne stało się wprowadzenie nadzwyczajnych rozwiązań podatkowych wspierających te działania również w obszarze podatku VAT. Rozporządzenie dotyczące stawki 0 % VAT w przypadku pomocy materialnej, to ukłon w stronę tych obywateli naszego kraju, którzy nie są obojętni na potrzeby osób dotkniętych działaniami wojennymi w Ukrainie. To również sygnał z naszej strony, że wspieranie potrzebujących ma zawsze sens. To cegiełka, którą dokładamy w tych trudnych czasach, aby pokazać, że doceniamy każdą formę niesienia pomocy. Na razie zerowa […]

Czytaj więcej ›
Niezbędnik prawno-podatkowy 2022 – Zapraszamy do pobrania!

Rok 2022 niesie ze sobą wiele zmian prawno-podatkowych dla przedsiębiorców i konsumentów. Prawnicy i doradcy podatkowi naszej członkowskiej kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni przygotowali podsumowanie najważniejszych z nich. OTWÓRZ NIEZBĘDNIK Opracowanie dotyczy takich aspektów prawnych jak prawo pracy, podatki, ochrona konkurencji, rękojmia za wady, prawo spółek, ochrona środowiska, inwestycje budowlane. Omówione są w nim zmiany które weszły z początkiem roku lub wejdą w najbliższych tygodniach.   W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią.

Czytaj więcej ›
Szykują się kolejne zmiany dotyczące prywatnego użytkowania samochodów służbowych

Polski Ład to nie tylko zmiany dla przedsiębiorców. Od 2022 r. ryczałt od samochodów służbowych wykorzystywanych również do celów prywatnych będzie naliczany od mocy silnika, a nie od jego pojemności. Co to oznacza dla pracowników? Zapłacą wyższy podatek i wyższe składki na ZUS.   Poprzez wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownik otrzymuje od pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego w Polsce nieodpłatne świadczenie. To oznacza, że nie ponosi kosztów z tytułu używania takiego samochodu, dlatego do jego przychodu należy doliczyć kwoty ryczałtu za używanie przez pracownika pojazdu pracodawcy do celów prywatnych i od całości odliczyć składki ZUS oraz podatek. [...]

Czytaj więcej ›
Minimalny podatek dochodowy – w jakim stopniu dotknie branżę motoryzacyjną?

Od 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać tzw. Polski Ład. Jednym z rozwiązań, które potencjalnie może grozić rynkowi motoryzacyjnemu jest objęcie nowym minimalnym podatkiem dochodowym spółek podlegających CIT oraz podatkowych grup kapitałowych, których udział dochodów w przychodach (innych niż z zysków kapitałowych) wynosić będzie mniej niż 1%, lub które poniosą stratę za dany rok podatkowy. Według autorów Polskiego Ładu nowy podatek miałby być narzędziem walki z optymalizacją podatkową stosowaną głównie przez wielkie sieci handlowe.   Podatek dotknie zatem wszystkie branże, w których ma miejsce niska dochodowość. Szczególne obawy wzbudza on u dealerów samochodów, ponieważ w tej branży stosunek dochodu do […]

Czytaj więcej ›
Dealerzy protestują przeciwko tzw. podatkowi przychodowemu zawartemu w Polskim Ładzie

W Sejmie trwają pracę nad ustawami dotyczącymi Polskiego Ładu. Jednym z rozwiązań, które potencjalnie może grozić rynkowi dealerskiemu jest objęcie nowym minimalnym podatkiem przychodowym podmiotów podlegających CIT, których udział dochodów w przychodach wynosić będzie mniej niż 1% lub które poniosą stratę za dany rok podatkowy. W praktyce oznacza to, że ucierpią wszystkie branże, które nie osiągają określonej rentowności w skali roku, w tym branża dealerska. W związku z powyższym Związek Dealerów Samochodów interweniuje u Ministra Finansów, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz wszystkich posłów z Komisji Finansów Publicznych. TAX ALERT Minimalny podatek dochodowy dla nierentownych podatników CIT W razie dalszych pytań [...]

Czytaj więcej ›
Czasowa rejestracja auta a zwrot akcyzy – ważny wyrok sądu

Kwestię zwrotu akcyzy od samochodów osobowych reguluje art. 107 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zgodnie z którym podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, ma prawo do zwrotu akcyzy na wniosek złożony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego.   Przepis wydaje się w miarę […]

Czytaj więcej ›
Ważna uchwała NSA: wszczęcie postępowania karnoskarbowego  a zawieszenie biegu terminu przedawnienia

24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn. I FPS 1/21) o następującej treści: „W świetle art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U z 2017 r., poz. 2188 ze zm.) oraz art. 1 – 3 i art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) ocena przesłanek zastosowania przez organy podatkowe przy wydawaniu decyzji podatkowej art. 70 § 6 pkt 1 w zw. z art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 […]

Czytaj więcej ›
„Podatek od smartfonów” bez smartfonów. Czy obejmie radia samochodowe?   

5 maja 2021 r. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu opublikowało projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego (numer z wykazu: UD208). Projekt powstał w wyniku prac zainicjowanej w 2017 r. przez Ministerstwo Kultury Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, czyli debaty środowisk artystycznych reprezentujących różne dziedziny sztuki i formy organizacyjne. Jest on odpowiedzią na liczne postulaty zgłaszane przez środowiska artystyczne. Opublikowana w 2019 r. robocza wersja projektu wywołała kontrowersje, ponieważ rozszerzała tzw. opłatę reprograficzną na smartfony. Później jednak z tego zrezygnowano. Teraz, pomimo że opłata reprograficzna nie jest ani podatkiem ani ostatecznie nie będzie obejmować smartfonów, to powszechnie jest tak nazywana.   Czym […]

Czytaj więcej ›

Następna strona »

Top