Prawnicy SPRM poprowadzą szkolenia Eksperta Flotowego 2019

“Ekspert Flotowy” to wspólny projekt marki Škoda, Škoda Szkoła Auto i magazynu FLOTA. To przedsięwzięcie zorganizowane dla wszystkich osób zajmujących się zarządzaniem parkiem aut służbowych, aby w innowacyjny sposób podzielić się nie tylko wiedzą, ale i doświadczeniem. Organizatorem projektu jest również Volkswagen Financial Services, który wspiera projekt dzieląc się swoim doświadczeniem i najlepszymi praktykami dotyczącymi leasingu, finansów i optymalizacji kosztów zarządzania firmowej floty. Dzięki wsparciu tak silnych marek Ekspert Flotowy reprezentuje najwyższy poziom organizacyjny, edukacyjny i merytoryczny.   W 2018 roku w przedsięwzięciu udział wzięło ponad 570 osób, którzy łącznie zarządzali flotą ponad 100 000 pojazdów.   Inauguracja VII edycji […]

Czytaj więcej ›
Najbliższe miesiące to sporo zmian w podatku VAT w branży automotive

Należy stale monitorować temat podatku VAT w branży motoryzacyjnej w najbliższym czasie. Chodzi przede wszystkim o decyzję derogacyjną dotyczącą odliczania podatku od aut i wydatków na nie oraz o temat obowiązkowej płatności podzielonej w branży części do samochodów i motocykli. Od 1 stycznia 2020 – to na pewno – czekają nas też kasy fiskalne online.   Derogacja podatku VAT, pozwalająca polskiemu rządowi na utrzymanie przepisów o jedynie 50-procentowej możliwości odliczanie podatku VAT od zakupu i użytkowania samochodów została przyznana polskiemu rządowi tylko do końca 2019 roku. Jeśli miałaby być przedłużona rząd musi (podobnie jak w roku 2016) złożyć wniosek do […]

Czytaj więcej ›
Jak wyglądają obowiązki raportowania schematów podatkowych w branży automotive?

Od 1 stycznia 2019 obowiązuje nowelizacja Ordynacji podatkowej, która implementuje do polskiego porządku prawnego Dyrektywę 2018/822 w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR – mandatory disclosure rules). Polskie przepisy rozszerzają jednak zakres wymaganej przez UE sprawozdawczości, o obowiązek raportowania tzw. schematów krajowych.   Autorem tekstu jest Maciej Kordalewski, prawnik, konsultant podatkowy w Martini i Wspólnicy.   Celem wprowadzanej regulacji jest nałożenie obowiązków dot. raportowania schematów podatkowych oraz przygotowania i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Należy sobie zatem zadać dwa kluczowe pytania: czym jest schemat podatkowy i czy występuje w mojej działalności […]

Czytaj więcej ›
Dealerzy samochodów opublikowali własne stanowisko w sprawie obowiązujących od 1 stycznia przepisów podatkowych dotyczących pojazdów

W grudniu 2018 roku Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje podatkowe w zakresie objaśnień dla zmienianych od 1 stycznia 2019 przepisów odnoszących się do samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności prowadzonej przez podatników. Informowaliśmy o tym tutaj.   Jak wskazał resort, konsultacje mają na celu zebranie opinii w odniesieniu do istotnych zagadnień praktycznych i prawnych, w tym uwzględniających regulacje przejściowe, które pojawić się mogą w trakcie stosowania nowych przepisów dotyczących opodatkowania samochodów osobowych. Przedstawiciele ministerstwa zapewniają, że chcą żeby objaśnienia były na tyle wyczerpujące, ażeby nie było potrzebne wydawanie w ich zakresie interpretacji indywidualnych. Publikacja objaśnień przez Ministerstwo Finansów miała pierwotnie nastąpić do […]

Czytaj więcej ›
Odbyło się spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Finansów dotyczące zasad rozliczania pojazdów firmowych po 1 stycznia 2019 roku

25 stycznia w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach prowadzonych przez resort konsultacji mających na celu rozstrzygnięcie istotnych zagadnień praktycznych i prawnych wynikających z obowiązujących od 1 stycznia przepisów dotyczących opodatkowania samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników działalności. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, celem całych konsultacji (które są pierwszymi na tak szeroką skalę konsultacjami prawno-podatkowymi w branży motoryzacyjnej) jest rozstrzygnięcie najpoważniejszych wątpliwości, tak ażeby nie było potrzebne wydawanie interpretacji indywidualnych.   Spotkanie prowadzone było przez kierownictwo Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów. Na spotkaniu z ramienia SPRM obecni byli radca prawny Paweł Tuzinek ze Związku Dealerów Samochodów oraz doradca […]

Czytaj więcej ›
Organizacje pracodawców złożyły pytania w konsultacjach MF dotyczących pojazdów firmowych

W grudniu 2018 roku resort finansów przeprowadził konsultacje podatkowe w zakresie objaśnień zmienianych od 1 stycznia 2019 roku przepisów odnoszących się do samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności prowadzonej przez podatników. Jak wskazało MF, konsultacje mają na celu zebranie opinii osób i podmiotów w odniesieniu do istotnych zagadnień praktycznych i prawnych, w tym uwzględniających regulacje przejściowe, które pojawić się mogą w trakcie stosowania nowych przepisów dotyczących opodatkowania samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników działalności. W grudniu w imieniu branży motoryzacyjnej zapytania w ramach tych konsultacji złożył Związek Dealerów Samochodów, organizacja pracodawców zrzeszająca autoryzowanych dealerów i autoryzowane serwisy. Pytania w ramach […]

Czytaj więcej ›
Alert prawny: od 1 stycznia raportowanie “schematów podatkowych” przez podatników

Od 1 stycznia wchodzi w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej (art. 86a i następne), która implementuje do polskiego porządku prawnego unijną Dyrektywę 2018/822 w zakresie raportowania „schematów podatkowych”. Przez taki schemat podatkowy rozumiane są stosowane przez podatnika rozwiązania (uzgodnienia), w których korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podatnik spodziewa się osiągnąć. Krótko mówiąc, podatnik będzie musiał opisywać model stosowanej optymalizacji podatkowej. Doradcy podatkowi będącej członkiem naszego stowarzyszenia kancelarii Martini i Wspólnicy przygotowali na ten temat specjalną prezentację, adresowaną do dealerów samochodów, z którą można zapoznać się w tym miejscu. Celem wprowadzanej regulacji jest wprowadzenie nowych obowiązków: raportowania […]

Czytaj więcej ›
Konsultacje MF dla nowych przepisów dotyczących pojazdów służbowych

Resort Finansów prowadzi właśnie konsultacje podatkowe w zakresie objaśnień zmienianych od 1 stycznia przepisów odnoszących się do samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności prowadzonej przez podatników. Jak wskazuje Ministerstwo, konsultacje mają na celu zebranie opinii osób i podmiotów biorących w nich udział w odniesieniu do istotnych zagadnień praktycznych i prawnych, w tym uwzględniających regulacje przejściowe, które pojawić się mogą w trakcie stosowania nowych przepisów dotyczących opodatkowania samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników działalności. Konsultacje są istotne zwłaszcza z punktu widzenia prawników i kancelarii obsługujących firmy posiadające floty – dealerów oraz firmy z branży RAC i CFM. Co istotne, konsultacje są […]

Czytaj więcej ›

Top