Nowe wyłączenie blokowe VBER już od 1 czerwca. Część 1: Co nowe VBER mówi o modelu agencyjnym?

We wtorek 10 maja 2022 roku na stronach Komisji Europejskiej opublikowano ostateczną wersję rozporządzenia VBER, tj.  Rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 czerwca 2022 roku i będzie obowiązywać do 31 maja 2034 roku.   Przypomnijmy, że drugie rozporządzenie o porozumieniach wertykalnych dotyczące stricto rynku dystrybucji pojazdów i usług serwisowych, czyli MVBER, które miało pierwotnie stracić moc 31 maja 2023 roku, zostanie przedłużone o kolejne 5 lat tj. do 31 maja 2028 roku.   VBER  to po wyżej wspomnianym MVBER […]

Czytaj więcej ›
Branża motoryzacyjna walczy o aktualizację stawek w SKP. Urynkowienie – szansa na rozwiązanie problemu?

Problem stacji kontroli pojazdów, a właściwie niezwaloryzowanych stawek, jakie pobierane są za przeprowadzenie przeglądu okresowego jest dobrze znany wszystkim związanym z branżą motoryzacyjną. W ostatnich latach kwestia niskich stawek przybrała na sile, a miały na to wpływ czynniki takie jak wzrost gospodarczy ostatnich 20 lat, rozrost samej branży, pandemia czy wzrastająca w ostatnim czasie inflacja. Wobec marazmu władz odpowiedzialnych za rozporządzenie regulujące stawki obowiązujące na SKP w dyskursie pojawił się pomysł urynkowienia (uwolnienia) opłat.   Organizacje branży motoryzacyjnej coraz tłumniej dołączają się do kolejnych akcji mających na celu zwrócenie uwagi rządzących oraz społeczeństwa na niedostosowanie obecnie obowiązującej stawki 98 zł […]

Czytaj więcej ›
CECRA ostrzega przed “nieautentycznymi” umowami agencyjnymi

Jak wiemy, wielu producentów/importerów powoli wprowadza lub zapowiada wprowadzenie modeli sprzedaży agencyjnej. Przyczyny i cele są tutaj różne. Europejskie stowarzyszenie sprzedawców samochodów i warsztatów CECRA opublikowało komunikat, w którym wskazuje, że tak zwany „nieautentyczny” model sprzedaży agencyjnej, łączący tradycyjny system dystrybucji oraz model agencyjny, może narazić producentów samochodów na naruszenie unijnych przepisów antymonopolowych.   Teoretycznie producenci mają swobodę decydowania o tym, który model dystrybucji rozwinąć, jednak powinni przestrzegać i wykonywać zobowiązania prawne dla tego konkretnego wprowadzonego modelu. Innymi słowy, nie wolno im łączyć różnych modeli i czerpać korzyści z każdego konkretnego systemu, jeżeli prowadzi to do naruszenia przepisów.   Model […]

Czytaj więcej ›
Zmiany w leasingu. Zawarcie umowy będzie łatwiejsze

Portal money.pl dotarł do założeń najnowszego projektu nowelizacji kodeksu cywilnego, który znosi wymóg zawarcia umowy leasingu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z aktualnego brzmienia art. 7092 k.c. wynika obowiązek zawarcia tego typu umowy w formie pisemnej w odniesieniu do wszystkich jej postanowień, czyli musi ona obejmować całość oświadczeń woli stron. Naruszenie tych wymagań, zastrzeżonych pod rygorem nieważności (ad solemnitatem) obecnie wiąże się z nieważnością całej umowy leasingu. To samo tyczy się zmian w umowie – dla ich ważności również wymaga się zachowania formy pisemnej.   Nowelizacja łagodzi anachroniczne wymagania co do formy umowy leasingu. Projekt przewiduje nowe brzmienie, art. […]

Czytaj więcej ›
Ustawa o obronie ojczyzny podpisana przez prezydenta – zmiany dla pracowników i pracodawców

W dniu 18 marca 2022 roku Prezydent podpisał ustawę o obronie ojczyzny. Co zmieni się dla pracowników i pracodawców w przypadku powołania do pełnienia służby wojskowej oraz kiedy będzie możliwe rozwiązanie stosunku pracy, a kiedy urlop bezpłatny?   W przypadku powołania pracownika do pełnienia zasadniczej służby wojskowej albo terytorialnej służby wojskowej, a także żołnierzy pełniących służbę w przypadku mobilizacji i w czasie wojny stosunek pracy będzie mógł być rozwiązany tylko za zgodą pracownika. Takie rozwiązanie będzie dotyczyło pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony oraz określony dłuższy niż 12 miesięcy ( w tym na okres próbny). Pracodawca osoby powołanej do pełnienia służby [...]

Czytaj więcej ›
Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa weszła w życie

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została popisana przez Prezydenta 12 marca 2022 roku i tego samego dnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ustawa reguluje kwestie związane z przekroczeniem granicy polsko – ukraińskiej w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, w tym również związane z zatrudnieniem obywateli Ukrainy. Ustawa legalizuje pobyt na terenie RP osób, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską na podstawie dokumentów począwszy od dnia 24 lutego 2022 roku. Legalizacja będzie następować na okres 18 miesięcy. Pobyt na terytorium RP obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP na podstawie zezwolenia komendanta Straży […]

Czytaj więcej ›
Problemy firm analitycznych z uzyskiwaniem danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów?

W ostatnich tygodniach otrzymaliśmy informacje o problemach firm publikujących statystyki rynkowe nowych pojazdów z uzyskiwaniem danych z CEPiK. Problemy miałyby dotyczyć numerów REGON, które przez resort cyfryzacji zostały uznane za dane osobowe. Do tej pory takie dane były udostępniane, a stan prawny nie uległ w ostatnim czasie zmianie.   W oparciu o numery REGON możliwe jest określenie struktury sprzedaży oraz rozwoju poszczególnych kanałów sprzedaży, a także kierunków rozwoju rynku motoryzacyjnego. Z przetwarzanych w ten sposób danych nieodpłatnie korzysta wiele podmiotów, a odpłatnie także niektórzy producenci samochodów i importerzy. Są one też po prostu elementem marketingu i gry rynkowej – jak [...]

Czytaj więcej ›
Kontrole w branży motoryzacyjnej z zakresu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Większość przedsiębiorców, także z branży motoryzacyjnej, powinna posiadać w ramach prowadzonej działalności oraz możliwości wpłat gotówkowych przez klientów, wewnętrzną procedurę  w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Spełnienie powyższego obowiązku nakłada bowiem wprost art. 50 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przepisie czytamy, że: ,,Instytucje obowiązane wprowadzają wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej “wewnętrzną procedurą instytucji obowiązanej”.” Powyższa ustawa w art. 2 ust. 1 pkt 23 wymienia wśród instytucji obowiązanych przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość [...]

Czytaj więcej ›
Niezbędnik prawno-podatkowy 2022 – Zapraszamy do pobrania!

Rok 2022 niesie ze sobą wiele zmian prawno-podatkowych dla przedsiębiorców i konsumentów. Prawnicy i doradcy podatkowi naszej członkowskiej kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni przygotowali podsumowanie najważniejszych z nich. OTWÓRZ NIEZBĘDNIK Opracowanie dotyczy takich aspektów prawnych jak prawo pracy, podatki, ochrona konkurencji, rękojmia za wady, prawo spółek, ochrona środowiska, inwestycje budowlane. Omówione są w nim zmiany które weszły z początkiem roku lub wejdą w najbliższych tygodniach.   W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią.

Czytaj więcej ›
Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na apel branży w sprawie stawek SKP

W grudniu 2021 roku siedem organizacji branży motoryzacyjnej, czyli Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Dekra Polska, Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej, Polski Związek Motorowy, Związek Dealerów Samochodów, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego oraz Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych wystąpiły w piśmie do Prezesa Rady Ministrów o rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem zwaloryzowanych stawek, które miałyby obowiązywać na stacjach kontroli pojazdów. Pismo stanowiło wynik porozumienia branży dotyczącego nieadekwatności aktualnie obowiązujących cen przeglądów, oraz kosztów i ryzyka społecznego, jakie za sobą one niosą.   Jest to element szerszej kampanii prowadzonej przez wspomniane organizacje mającej na celu waloryzację opłat które nie były aktualizowane od 2004 […]

Czytaj więcej ›

Następna strona »

Top