Pomoc horyzontalna na inwestycje w infrastrukturę ładowania lub infrastrukturę tankowania

Pomoc horyzontalna na inwestycje w infrastrukturę ładowania lub infrastrukturę tankowania

28th lut 2024 Możliwość komentowania Pomoc horyzontalna na inwestycje w infrastrukturę ładowania lub infrastrukturę tankowania została wyłączona
Z dniem 17.02.2024 r. wprowadzono horyzontalną pomoc publiczną na inwestycje w infrastrukturę ładowania lub infrastrukturę tankowania ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomoc może zostać udzielona w formie:  dotacji lub pożyczek, lub  częściowych umorzeń pożyczek.   W naszych działaniach kierujemy się etyką biznesu, a jako nadrzędny cel stawiamy zapewnianie Klientom satysfakcji z wysokiego poziomu świadczonych usług, opartego na bieżącej analizie i interpretacji zmian zachodzących w prawie. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Pomoc może zostać udzielona na inwestycje w: budowę, instalację, modernizację lub rozbudowę infrastruktury ładowania lub infrastruktury tankowania; wytwarzanie na miejscu [...] Czytaj więcej ›
Nowe zasady pilotowania pojazdów nienormatywnych

Nowe zasady pilotowania pojazdów nienormatywnych

28th lut 2024 Możliwość komentowania Nowe zasady pilotowania pojazdów nienormatywnych została wyłączona
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób pilotowania pojazdów nienormatywnych oraz wyposażenie i oznakowanie pojazdów wykonujących pilotowanie. Najważniejsze zmiany w wyposażeniu oraz oznakowaniu pojazdów pilotujących: Likwidacja tablicy informacyjnej – od dnia 17.02.2024 r. nie trzeba będzie już jej umieszczać na dachu pojazdu pilotującego. Minimalna wysokość pojazdu pilotującego wynosić będzie 1,7 metra. W naszych działaniach kierujemy się etyką biznesu, a jako nadrzędny cel stawiamy zapewnianie Klientom satysfakcji z wysokiego poziomu świadczonych usług, opartego na bieżącej analizie i interpretacji zmian zachodzących w prawie. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Dopuszczalne rodzaje nadwozia: BB (van) AF (Wielozadaniowy) AG (pick-up)   Oznakowanie [...] Czytaj więcej ›
Webinar JDP: Praktyczne problemy związane z podatkiem VAT w przetargach publicznych

Webinar JDP: Praktyczne problemy związane z podatkiem VAT w przetargach publicznych

21st lut 2024 Możliwość komentowania Webinar JDP: Praktyczne problemy związane z podatkiem VAT w przetargach publicznych została wyłączona
Proces składania oferty w ramach zamówień publicznych to temat trudny i wieloaspektowy. Należy pamiętać o szeregu istotnych kwestii, także od strony podatkowej. Przedsiębiorcy często mają wątpliwości, jakie dane dotyczące VAT, w tym jaką stawkę, należy podać w ofercie, a błędnie uzupełnione formularze wiążą się z poważnymi konsekwencjami, łącznie z odrzuceniem oferty. Szkolenie jest organizowane przez kancelarię prawną JDP.   W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią. W trakcie spotkania zostanie omówione: proces składania oferty od strony podatkowej; status i dane przedsiębiorcy w zakresie VAT (dla celów oferty); procedura odwoławcza w przypadku nieprawidłowości podatkowych w ofercie; sposoby zabezpieczenia się [...] Czytaj więcej ›
Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość ponownego użytku „nienaprawialnych” części

Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość ponownego użytku „nienaprawialnych” części

20th lut 2024 Możliwość komentowania Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość ponownego użytku „nienaprawialnych” części została wyłączona
Ministerstwo Infrastruktury na wniosek jednej z organizacji branżowych prowadzi analizę potrzeby zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 roku w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko (Dz. U. nr 201 poz. 1666). Rozporządzenie wprowadza listę części wymontowanych z pojazdów, które prawodawca uznał za niemożliwe do ich ponownego użycia, z uwagi na ich konstrukcję, trwałość oraz możliwość narosłych z powodu ich ponownego montażu zagrożeń.   Analiza ograniczenia wykazu szeregu części jest w dużej mierze uzasadniana jest realizacją „zielonych” planów zakładających transformację gospodarki w [...] Czytaj więcej ›
DSA czyli Akt o usługach cyfrowych wszedł w życie 17 lutego 2024 roku. Jakie regulacje wprowadza tzw. konstytucja Internetu?

DSA czyli Akt o usługach cyfrowych wszedł w życie 17 lutego 2024 roku. Jakie regulacje wprowadza tzw. konstytucja Internetu?

20th lut 2024 Możliwość komentowania DSA czyli Akt o usługach cyfrowych wszedł w życie 17 lutego 2024 roku. Jakie regulacje wprowadza tzw. konstytucja Internetu? została wyłączona
Od 17 lutego 2024 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) czyli  DSA. DSA to nowy zbiór ogólnounijnych przepisów dotyczących usług cyfrowych. Przepisy te mają zapewnić większe bezpieczeństwo w świecie wirtualnym.   Zostały wprowadzone rozwiązania mające na celu ułatwienie zgłoszenia nielegalnych treści czy towarów lub usług, zwiększenie ochrony osób nękanych czy też dotkniętych hejtem w sieci, przejrzyste ramy reklamy (serwisy internetowe będą zobligowane do poinformowania użytkownika dlaczego są mu wyświetlane i kto je finansuje). Ponadto został wprowadzony [...] Czytaj więcej ›
Zmiany dotyczące rejestracji używanych samochodów

Zmiany dotyczące rejestracji używanych samochodów

19th lut 2024 Możliwość komentowania Zmiany dotyczące rejestracji używanych samochodów została wyłączona

Na kupujących używany pojazd po 31 grudnia 2023 r. ustawodawca nałożył nowy obowiązek. Nabywcy używanych samochodów i to zarówno tych kupionych na terytorium Polski, jak i sprowadzonych z UE, będą zobowiązani do dokonania ich rejestracji…

Czytaj więcej ›
Ochrona sygnalistów już wkrótce

Ochrona sygnalistów już wkrótce

19th lut 2024 Możliwość komentowania Ochrona sygnalistów już wkrótce została wyłączona

Przedsiębiorcy, w szczególności dealerzy zatrudniający w danej lokalizacji powyżej 50 osób, powinni przygotować wewnętrzną, pisemną procedurę, w której wyjaśnione będą możliwe sposoby zawiadamiania o nieprawidłowościach oraz sposób dalszego postępowania…

Czytaj więcej ›
Nieoznakowane radiowozy nie tylko w Policji, ale również w ITD

Nieoznakowane radiowozy nie tylko w Policji, ale również w ITD

16th lut 2024 Możliwość komentowania Nieoznakowane radiowozy nie tylko w Policji, ale również w ITD została wyłączona
ITD nie tylko ma uprawnienia do kontrolowania pojazdów ciężarowych, ale również aut osobowych. Inspektorzy mają uprawnienia Policji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a zatem mogą m.in. legitymować uczestników ruchu, sprawdzać wymagane prawem dokumenty, zweryfikować dane w CEPiK, żądać poddania się przez kierowcę badaniu na obecność w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie.    Zgodnie z brzmieniem art. 129a Prawa o ruchu drogowym do kompetencji ITD należy kontrolowanie pojazdu: 1) który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 2) w zakresie badania w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego [...] Czytaj więcej ›
Maszynka do generowania pieniędzy odpalona

Maszynka do generowania pieniędzy odpalona

6th lut 2024 Możliwość komentowania Maszynka do generowania pieniędzy odpalona została wyłączona
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 29 grudnia 2023 roku wydał dwie decyzje przeciwko Autocentrum AAA Auto Sp. z o.o. To co najbardziej rzuca się w oczy w omawianych decyzjach to ogromne kary, które łącznie wynoszą ponad 72 miliony złotych i wydają się być zupełnie niewspółmierne do naruszeń, których dopatrzył się organ. Prezesowi UOKiK w sukurs idą niestety obowiązujące przepisy, a jeżeli decyzje nie utrzymają się w sądzie, ryzykuje on jedynie zapłatą kosztów procesu na łącznym poziomie… kilku tysięcy złotych.   Z decyzji wynika, że sprzedawca samochodów używanych podawał nieprawdziwe informacje o cenie oferowanych pojazdów oraz że stosował niedozwolone zapisy [...] Czytaj więcej ›
Odpowiedzialność materialna pracownika za wypadek samochodem służbowym

Odpowiedzialność materialna pracownika za wypadek samochodem służbowym

5th lut 2024 Możliwość komentowania Odpowiedzialność materialna pracownika za wypadek samochodem służbowym została wyłączona
Uszczerbek u osób trzecich na skutek wypadku samochodowego spowodowanego samochodem służbowym likwidowany jest co do zasady na koszt pracodawcy. W tym tekście opiszemy zasady na jakich pracodawcy przysługuje roszczenie wobec pracownika o naprawienie szkody w mieniu własnym oraz zwrotne roszczenie o wypłacone na rzecz osób trzecich odszkodowania i zadośćuczynienia.   W przypadku gdy dojdzie do wypadku należy też rozróżnić dwa elementy powstałej u pracodawcy szkody – szkoda na samochodzie (lub bardziej ogólnie – mieniu) własnym czyli należącym do pracodawcy oraz szkoda na mieniu (jak również zdrowiu i życiu) osób trzecich.   Odpowiedzialność za mienie pracodawcy Jeśli chodzi o odpowiedzialność za [...] Czytaj więcej ›

Następna strona »