Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób pilotowania pojazdów nienormatywnych oraz wyposażenie i oznakowanie pojazdów wykonujących pilotowanie. Najważniejsze zmiany w wyposażeniu oraz oznakowaniu pojazdów pilotujących: Likwidacja tablicy informacyjnej – od dnia 17.02.2024 r. nie trzeba będzie już jej umieszczać na dachu pojazdu pilotującego. Minimalna wysokość pojazdu pilotującego wynosić będzie 1,7 metra.

W naszych działaniach kierujemy się etyką biznesu, a jako nadrzędny cel stawiamy zapewnianie Klientom satysfakcji z wysokiego poziomu świadczonych usług, opartego na bieżącej analizie i interpretacji zmian zachodzących w prawie. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią.

Dopuszczalne rodzaje nadwozia:

  • BB (van)
  • AF (Wielozadaniowy)
  • AG (pick-up)

 

Oznakowanie pojazdu pilotującego:

  • napis „PILOT” umieszczony na przedniej masce pojazdu, na przednich bocznych drzwiach pojazdu oraz na klapie tylnej lub drzwiach tylnych pojazdu; dopuszcza się wykonanie napisu na przedniej masce pojazdu w formie lustrzanego odbicia;
  • pasy barwy białej i czerwonej umieszczone na przedniej masce pojazdu, na bokach pojazdu oraz na klapie tylnej lub drzwiach tylnych pojazdu; pasów barwy białej i czerwonej na przedniej masce pojazdu nie stosuje się, jeżeli wymiary maski nie pozwalają na jednoczesne umieszczenie pasów i napisu PILOT.

 

Wzór oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie określa załącznik do rozporządzenia.