Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.

 

Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organ nadzoru gromadzi przekazywane przez producentów i dystrybutorów powiadomienia (powszechnie nazywane kampaniami przywoławczymi) i publikuje je na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Jeszcze do niedawna publikowane były także numery VIN pojazdów objętych akcją, lecz ze względu na przepisy RODO Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że nie ma podstaw prawnych do upubliczniania tego typu danych. Ponadto na podstawie baz danych dealerów/ASO producent zawiadamia właścicieli pojazdów o szczegółach potencjalnej usterki i konieczności jak najszybszego udania się do autoryzowanego serwisu w celu wykonania akcji przywoławczej.

 

W styczniu 2024 roku na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono następujące kampanie przywoławcze:

10 stycznia 2024 roku

Samochody Honda ZR-V

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Honda ZR-V, rok modelowy 2023, wyprodukowanych od 06.04. do 11.09.2023 r. w Chinach, zagłówek siedzenia może wygiąć się do przodu i uniemożliwić ochronę pasażerów oraz spowodować ryzyko wystąpienia obrażeń.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 204 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że posiadacze samochodów objętych kampanią zostaną wezwani na bezpłatną wizytę w autoryzowanym serwisie w celu przeprowadzenia naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (adres: ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa; tel.: 801 811 711).

Więcej informacji >>>

 

Samochody Fiat Doblo

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Fiat Doblo, wyprodukowanych w Polsce, oprogramowanie ECU (Engine Control Unit) może być niezgodne ze specyfikacją. W niektórych przypadkach może to prowadzić do nieprawidłowego wykrywania zużycia mocznika i/lub do wydajności OBD (systemu diagnostyki pokładowej) w celu monitorowania docelowego poziomu emisji NOx. Może to prowadzić do ryzyka niezgodności z wymogami w zakresie emisji spalin.

Kampanii naprawczej w Polsce podlega 628 samochodów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu zainstalowania zmodyfikowanego oprogramowania sterownika silnika (ECU).

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 00 800 342 8 0000).

Więcej informacji >>>

 

Samochody marki Citroën, modele: C4 i C4X

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën, modele: C4 i C4X, wyprodukowanych w Hiszpanii, wyposażonych w opcję E-call, może wystąpić brak działania mikrofonu w trybie back-up. W skrajnym przypadku stan ten może spowodować, że pomoc drogowa nie będzie słyszała użytkownika podczas połączenia alarmowego.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 623 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany mikrofonu.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

Więcej informacji >>>

 

Motocykle marki Ducati, modele: Xdiavel oraz Xdiavel S

Przedsiębiorca Liberty Corporation 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Ducati, modele: Xdiavel, roczniki modelowe 2016-2023 oraz Xdiavel S, roczniki modelowe 2016-2023, wyprodukowanych we Włoszech, nieprawidłowy montaż oparcia dla pasażera może spowodować jego uszkodzenie podczas montażu i/lub eksploatacji (oparcia dostarczane są razem z pojazdem i instalowane podczas przygotowywania pojazdu do wydania lub przekazywane klientowi podczas odbioru pojazdu z zastrzeżeniem, że instalacja elementów oparcia powinna być przeprowadzona przez ASO Ducati).

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 230 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele pojazdów zostaną poinformowani o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanego serwisu w celu kontroli sposobu instalacji i weryfikacji konstrukcji oparcia pod kątem uszkodzeń w przypadku, gdy jest zamontowane w pojeździe. Dodatkowo wszystkie oparcia, niezależne od tego czy są zamontowane w pojeździe, czy tez nie, zostaną oznakowane w widocznym miejscu specjalną tabliczką  zawierającą ostrzeżenia i wskazówki prawidłowego użytkowania.

Informacji związanych z kampanią udziela Liberty Corporation 2 Sp. z o.o. (adres: ul. Kineskopowa 1, budynek G, lokal 202, 05-500 Piaseczno, dane kontaktowe autoryzowanych punktów sprzedaży dostępne są pod adresem: www.ducati.com).

Więcej informacji >>>

 

Motocykle Ducati Xdiavel oraz Xdiavel S

Przedsiębiorca Liberty Corporation 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Ducati, modele: Xdiavel, roczniki modelowe 2017-2021 oraz Xdiavel S, roczniki modelowe 2017-2021, wyprodukowanych we Włoszech, może dojść do poluzowania się elementu będącego mocowaniem mechanizmu sprężyn bocznej podstawki, co może prowadzić do utraty punktu mocowania mechanizmu tych sprężyn i niekontrolowanego otwarcia się bocznej podstawki podczas poruszania się pojazdu.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 63 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele pojazdów zostaną poinformowani o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanego serwisu w celu wymiany podstawy mocowania bocznej podstawki na element zmodernizowany.

Informacji związanych z kampanią udziela Liberty Corporation 2 Sp. z o.o. (adres: ul. Kineskopowa 1, budynek G, lokal 202, 05-500 Piaseczno, dane kontaktowe autoryzowanych punktów sprzedaży dostępne są pod adresem: www.ducati.com).

Więcej informacji >>>


 

18 stycznia 2024 roku

Samochody Chevrolet Spark

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Chevrolet Spark MY 2010 – 2015, wyprodukowanych w Korei Południowej, dźwignia dodatkowego zatrzasku pokrywy komory silnika może przedwcześnie skorodować na czopie. W przypadku dużej korozji dodatkowy zatrzask zaczepu może zablokować się w niewłaściwym położeniu i nie zatrzasnąć się prawidłowo. W skrajnym przypadku pokrywa komory silnika pojazdu może się niespodziewanie otworzyć w trakcie jazdy powodując ryzyko kolizji.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 6 710 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany zespołu zaczepu pokrywy komory silnika i zespołu zatrzasku pokrywy komory silnika. Nowe zespoły mają powłokę ochronną o zwiększonej odporności na korozję.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

Więcej informacji >>>

 

Samochody Volvo XC40

Przedsiębiorca Volvo Car Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volvo XC40 z roku modelowego 2024, może dojść do utraty funkcji lewego tylnego kierunkowskazu. W przypadku wystąpienia tej usterki, na wyświetlaczu kierowcy zostanie wyświetlone ostrzeżenie, można czasowo wyeliminować problem, wyłączając i ponownie włączając kierunkowskaz.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 1 325 pojazdów.

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów w celu aktualizacji oprogramowania.

Informacji związanych z kampanią udziela Volvo Car Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa) pod numerem telefonu: 22 566 28 00.

Więcej informacji >>>

 

Samochody Fiat Doblo

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Fiat Doblo, indeks nośności opon może być niższy niż deklarowane obciążenie osi tylnej. Może to skutkować przekroczeniem dopuszczalnego obciążenia opon i ich uszkodzenia oraz prowadzić do trudności w prowadzeniu pojazdu w przypadku przeciążenia.

Kampanii naprawczej w Polsce podlega 8 samochodów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu kontroli indeksu nośności opon i w razie potrzeby wymiany etykiety producenta i dostarczenia załącznika do Certyfikatu zgodności (CoC).

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała; tel. 00 800 342 8 0000).

Więcej informacji >>>


 

25 stycznia 2024 roku

Samochody Jeep Avenger BEV

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Jeep Avenger BEV, wyprodukowanych w Polsce, wyposażonych w opcję E-call, urządzenie może komunikować się z kierowcą wyłącznie w języku francuskim, dopóki pomoc nie odpowie na wezwanie.

Kampanii naprawczej w Polsce podlega 149 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów objętych akcją zostaną powiadomieni o konieczności aktualizacji oprogramowania modułu nadzoru częstotliwości radiowej (BSRF). Aktualizacja przeprowadzona będzie zdalnie za pomocą funkcji Over The Air (OTA). Zdalnie będzie dokonane sprawdzenie, czy aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, a w razie potrzeby nastąpi ponowny kontakt z klientem.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 00 800 0 426 5337).

Więcej informacji >>>


 

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku – zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów – zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

 

Powyższe informacje stanowią powielenie komunikatów umieszczonych na podanej wyżej stronie UOKiK. Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego nie odpowiada za prawidłowość, prawdziwość i kompletność podanych wyżej informacji, które sugerujemy za każdym razem weryfikować na stronie UOKiK,