Od 17 lutego 2024 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) czyli  DSA. DSA to nowy zbiór ogólnounijnych przepisów dotyczących usług cyfrowych. Przepisy te mają zapewnić większe bezpieczeństwo w świecie wirtualnym.

 

Zostały wprowadzone rozwiązania mające na celu ułatwienie zgłoszenia nielegalnych treści czy towarów lub usług, zwiększenie ochrony osób nękanych czy też dotkniętych hejtem w sieci, przejrzyste ramy reklamy (serwisy internetowe będą zobligowane do poinformowania użytkownika dlaczego są mu wyświetlane i kto je finansuje). Ponadto został wprowadzony zakaz reklamy wykorzystującej dane wrażliwe (takie jak pochodzenie etniczne czy poglądy polityczne) czy dane małoletnich, a także wprowadzono łatwiejszą procedurę reklamacji w przypadku usunięcia naszych danych przez platformę internetową. DSA objęło  głównie wyszukiwarki i duże platformy internetowe, takie jak Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X (Twitter), Wikipedia, YouTube, Zalando, a także Bing i Google Search. W przypadku uchybienia obowiązkom może zostać nałożona kara nawet do 6 % rocznego światowego obrotu. Odbiorcy mogą również dochodzić od dostawców usług  pośrednich odszkodowania za szkody poniesione w wyniku naruszenia przez dostawców ich obowiązków. DSA ma zastosowanie do usług hostingowych i pośredników internetowych, natomiast nie obejmuje małych i mikro przedsiębiorców.

 

DSA uzupełnia RODO w celu zwiększenia poziomu ochrony danych osobowych. Nadzór nad wykonywaniem nowych przepisów sprawuje Komisja Europejska w zakresie VLOP czyli bardzo dużych platform i VLOSE bardzo dużych wyszukiwarek oraz Koordynatorzy do spraw usług cyfrowych w każdym poszczególnym państwie członkowskim w pozostałym zakresie (pomimo obowiązku wyznaczenia Koordynatora do 17 lutego 2024 roku w Polsce nadal nie został on wyznaczony, zgodnie z  założeniami do projektu polskich przepisów ma nim być Prezes UKE). W nowych przepisach powstała również instytucja zaufanego podmiotu sygnalizującego, który  to status ubiegającemu się kandydatowi nadaje ww. koordynator. Zaufany podmiot sygnalizujący, który posiada fachową wiedzę i kompetencje w zakresie wykrywania, identyfikowania i zgłaszania nielegalnych treści i nie powinien być uzależniony od platform internetowych.