Sąd Najwyższy rozstrzygnął, kto odpowiada za zanieczyszczenie jezdni po wypadku komunikacyjnym

20 stycznia 2022 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Opolu w lutym 2020 r. Sąd powszechny rozważał kwestię podmiotu odpowiedzialnego za zanieczyszczenie drogi po wypadku komunikacyjnym. Postępowanie sądowe, w wyniku którego doszło do skierowania pytania prawnego zainicjowała spółka zajmująca się sprzątaniem dróg powiatowych po wypadkach komunikacyjnych. Łączyła ją umowa z jednym z powiatów na Opolszczyźnie. Spółka obowiązała się ponosić koszty takich prac oraz dochodzić odszkodowań od ubezpieczycieli sprawców zdarzeń drogowych.   W omawianym postępowaniu firma pozwała TUiR Warta o zapłatę 7 tysięcy złotych tytułem kosztów usunięcia płynów eksploatacyjnych i odłamków pojazdów […]

Czytaj więcej ›
Niezbędnik prawno-podatkowy 2022 – Zapraszamy do pobrania!

Rok 2022 niesie ze sobą wiele zmian prawno-podatkowych dla przedsiębiorców i konsumentów. Prawnicy i doradcy podatkowi naszej członkowskiej kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni przygotowali podsumowanie najważniejszych z nich. OTWÓRZ NIEZBĘDNIK Opracowanie dotyczy takich aspektów prawnych jak prawo pracy, podatki, ochrona konkurencji, rękojmia za wady, prawo spółek, ochrona środowiska, inwestycje budowlane. Omówione są w nim zmiany które weszły z początkiem roku lub wejdą w najbliższych tygodniach.   W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią.

Czytaj więcej ›
Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na apel branży w sprawie stawek SKP

W grudniu 2021 roku siedem organizacji branży motoryzacyjnej, czyli Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Dekra Polska, Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej, Polski Związek Motorowy, Związek Dealerów Samochodów, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego oraz Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych wystąpiły w piśmie do Prezesa Rady Ministrów o rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem zwaloryzowanych stawek, które miałyby obowiązywać na stacjach kontroli pojazdów. Pismo stanowiło wynik porozumienia branży dotyczącego nieadekwatności aktualnie obowiązujących cen przeglądów, oraz kosztów i ryzyka społecznego, jakie za sobą one niosą.   Jest to element szerszej kampanii prowadzonej przez wspomniane organizacje mającej na celu waloryzację opłat które nie były aktualizowane od 2004 […]

Czytaj więcej ›
TSUE odrzucił skargi Paryża, Brukseli i Madrytu ws. limitów tlenków azotu

13 stycznia 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawach połączonych C-177/19 P Niemcy – Ville de Paris i in./Komisja C-178/19 P Węgry – Ville de Paris i in./Komisja i C-179/19 P Komisja/Ville de Paris i in. Trybunał uchylił wyrok Sądu w przedmiocie stwierdzenia częściowej nieważności rozporządzenia Komisji ustalającego wartości emisji dla badań nowych lekkich pojazdów w rzeczywistych warunkach jazdy oraz odrzucił jako niedopuszczalne skargi o stwierdzenie nieważności wniesione przez miasta.   Trybunał uchylił w ten sposób wcześniejsze, korzystne dla skarżących miast orzeczenie Sądu Unii Europejskiej z 13 grudnia 2018 r. w sprawach połączonych T-339/16 Miasto Paryż/Komisja, T-352/16 […]

Czytaj więcej ›
Dealerzy ciężarówek marki DAF ukarani przez UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny wydał decyzje obciążające dealerów pojazdów ciężarowych marki DAF, w sprawie zawartych pomiędzy nimi porozumień ograniczających konkurencję. Ustalono, że pięciu dealerów wspólnie dokonało terytorialnego podziału rynku, co pozwoliło im na utworzenie kartelu wyznaczającego własne, zawyżone ceny. Kary finansowe ustalone przez UOKiK, nałożone na przedsiębiorstwa oraz kadrę zarządzającą wyniosły łącznie ponad 120 mln złotych.   Dowody zebrane podczas postępowania wskazują na to, że porozumienie funkcjonowało od lutego 2011r. do marca 2018 roku. Kartel utworzony przez dealerów bazował na kierowaniu klientów z danych terenów do konkretnych dealerów oraz istnieniu wspólnie ustalonych, niekorzystnych dla klientów ofert. […]

Czytaj więcej ›
Zapraszamy na szkolenie “Polski Ład”

Eksperci Martini Tax na zlecenie PolskiAutohandel.pl przygotowali szkolenie, które pomoże nam przygotować się do wchodzących w życie rozwiązań nazywanych Polskim Ładem. Jest to ostatni moment by poznać szczegóły nowego prawa i właściwie zaplanować wdrożenie odpowiednich kroków. Szkolenie będące usystematyzowaniem dostępnej wiedzy oraz propozycją możliwych działań odbędzie się 13 stycznia 2021r. o godzinie 10:00. Szkolenie odbędzie się w formule online i potrwa do trzech godzin. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione i omówione zagrożenia oraz szanse wynikające z nowowprowadzanego prawa. Eksperci w trakcie webinaru wyjaśnią nam, jak się do nich przygotować oraz jak możemy z nich korzystać.   Najważniejszymi poruszonymi zagadnieniami będą: Składka zdrowotna [...]

Czytaj więcej ›
Kampanie przywoławcze – grudzień 2021 roku

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes [...]

Czytaj więcej ›
Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego życzy Wesołych Świąt!

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym oraz szczęścia w nadchodzącym roku życzy Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego!  

Czytaj więcej ›
Nieodpłatne testy na COVID-19 dla pracowników i weryfikacja szczepień. Projekt ustawy już w Sejmie

We wtorek, 14 grudnia br. wpłynął do Sejmu dawno zapowiadany projekt ustawy  o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846), który złożyła grupa posłów Prawa  i Sprawiedliwości, reprezentowana przez posła Czesława Hoca. Projekt nie jest jednak tak restrykcyjny, jak zapowiadano, ponieważ przewiduje możliwość, a nie obowiązek m.in. żądania przez pracodawcę od pracownika informacji o posiadaniu ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.   Projekt opublikowany na stronie Sejmu przewiduje rozwiązania wprowadzające: 1) Możliwość wykonywania przez pracownika (lub osoby pozostającej w stosunku […]

Czytaj więcej ›
Szykują się kolejne zmiany dotyczące prywatnego użytkowania samochodów służbowych

Polski Ład to nie tylko zmiany dla przedsiębiorców. Od 2022 r. ryczałt od samochodów służbowych wykorzystywanych również do celów prywatnych będzie naliczany od mocy silnika, a nie od jego pojemności. Co to oznacza dla pracowników? Zapłacą wyższy podatek i wyższe składki na ZUS.   Poprzez wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownik otrzymuje od pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego w Polsce nieodpłatne świadczenie. To oznacza, że nie ponosi kosztów z tytułu używania takiego samochodu, dlatego do jego przychodu należy doliczyć kwoty ryczałtu za używanie przez pracownika pojazdu pracodawcy do celów prywatnych i od całości odliczyć składki ZUS oraz podatek. [...]

Czytaj więcej ›

Następna strona »

Top