Wchodzi w życie rozporządzenie ustanawiające wzór nalepki uprawniającej do wjazdu do stref czystego transportu

Minister Klimatu i Środowiska podpisał rozporządzenie w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Rozporządzenie wejdzie w życie 3 maja 2022 roku. I niestety, mimo że żadna strefa na razie w Polsce nie powstała, już widać, że z nalepkami będzie problem – zarówno dla gmin, jak i dla samych kierowców.   Wszystko wynika z tego, że zgodnie z obowiązującą od grudnia zeszłego roku nowelizacją ustawy o elektromobilności gmina może ustanowić własne wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe od zakazu wjazdu do tej strefy. Tym samym ustawodawca postanowił zdecentralizować kwestię warunków wjazdu do stref i praktycznie w całości […]

Czytaj więcej ›
Wzór nalepki uprawniającej do wjazdu do stref czystego transportu przekazany do konsultacji publicznych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 26 stycznia 2022 r. przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Upoważnienie ustawowe do niniejszego rozporządzenia znajduje się w art. 39 ust. 13 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.   Podczas projektowania rozporządzenia wzięto pod uwagę wytyczne z upoważnienia, tj. konieczność łatwej i szybkiej identyfikacji pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Na każdej nalepce znajdzie się nazwa gminy, której dotyczy uprawnienie do wjazdu. Katalog uprawnionych podmiotów będzie indywidualnie ustalany przez daną gminę w uchwale o ustanowieniu strefy czystego transportu. Każda […]

Czytaj więcej ›
Usuwanie DPF jednak karalne? Ministerstwo Infrastruktury wskazuje podstawę odpowiedzialności

Usuwanie filtrów cząstek stałych, czyli DPF (z ang. diesel particulate filter) to usługa powszechnie oferowana przez warsztaty samochodowe. Dlaczego właściciele samochodów z silnikami Diesla nagminnie usuwają ten element? Filtr DPF stanowi element układu wydechowego. Spełnia dwie zasadnicze funkcje – zatrzymuje cząstki stałe (głównie rakotwórczą sadzę) a następnie wypala je wewnątrz filtra. W efekcie w końcowym rozrachunku ograniczona zostaje ogólna emisja szkodliwych substancji zawartych w spalinach samochodowych.   Właściciele pozbywają się tych ważnych z punktu widzenia środowiska części z powodu wysokich kosztów eksploatacji. Filtr DPF należy wymieniać na nowy średnio po 80-200 tys. km, co kosztuje od ok. 2 tys. zł […]

Czytaj więcej ›
TSUE odrzucił skargi Paryża, Brukseli i Madrytu ws. limitów tlenków azotu

13 stycznia 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawach połączonych C-177/19 P Niemcy – Ville de Paris i in./Komisja C-178/19 P Węgry – Ville de Paris i in./Komisja i C-179/19 P Komisja/Ville de Paris i in. Trybunał uchylił wyrok Sądu w przedmiocie stwierdzenia częściowej nieważności rozporządzenia Komisji ustalającego wartości emisji dla badań nowych lekkich pojazdów w rzeczywistych warunkach jazdy oraz odrzucił jako niedopuszczalne skargi o stwierdzenie nieważności wniesione przez miasta.   Trybunał uchylił w ten sposób wcześniejsze, korzystne dla skarżących miast orzeczenie Sądu Unii Europejskiej z 13 grudnia 2018 r. w sprawach połączonych T-339/16 Miasto Paryż/Komisja, T-352/16 […]

Czytaj więcej ›
Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych przyjęty przez Radę Ministrów

Rząd chce wesprzeć rozwój elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami. Nowe rozwiązania mają ułatwić oraz przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce. Krajowe prawo zostało dostosowane do przepisów Unii Europejskiej m.in. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. 5 października 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.   Elektromobilność jest dziedziną, która rozwija się dynamicznie na całym świecie. Wprowadzane rozwiązania mają przyczynić się do znacznej redukcji emisyjności sektora transportu oraz zwiększenia poziomu ekologii w tym […]

Czytaj więcej ›
Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych

Pojazdy z napędem alternatywnym to ciągle nowość w naszym kraju, jednak w ostatnim czasie można zauważyć wzrost zainteresowania samochodami elektrycznymi. Jak wynika z Licznika Elektromobilności, czyli podsumowania rynku pojazdów nisko i zeroemisyjnych tworzonego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych we współpracy z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego, poprzedni rok był pod tym względem rekordowy: „Według danych z końca grudnia 2020 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 18 875 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. W ubiegłym roku przybyło ich 9 879 sztuk – o 140% więcej niż w 2019 r. Pod koniec grudnia 2020 r. po polskich drogach jeździło 18 875 elektrycznych samochodów […]

Czytaj więcej ›
Program „Mój elektryk” – co z pojazdami z napędem CNG?

„Mój elektryk” to nowy program dopłat do zakupu lub leasingu tego typu pojazdów. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach i reagując na rozwój w sektorze elektromobilności, narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej wprowadził szereg korzystnych rozwiązań w zasadach ubiegania się o dofinansowanie oraz korzystania z elektryków. W naszych działaniach kierujemy się etyką biznesu, a jako nadrzędny cel stawiamy zapewnianie Klientom satysfakcji z wysokiego poziomu świadczonych usług, opartego na bieżącej analizie i interpretacji zmian zachodzących w prawie. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Przedmiot dofinansowania W programie przewidywana jest możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie/leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, [...]

Czytaj więcej ›
Unia Europejska wprowadza Zielony Ład zakazując rejestracji pojazdów spalinowych

14 lipca 2021r. przejdzie od historii jako data, która zmieniła oblicze motoryzacji na Starym Kontynencie. Tego dnia przyjęty został przez Komisję Europejską pakiet wniosków, który docelowo ma doprowadzić do sytuacji, w której Europa do roku 2050 stanie się pierwszym na świecie neutralnym dla klimatu kontynentem. W doprowadzeniu do takiego stanu ma pomóc szereg obostrzeń nałożonych na państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jednym z nich ma być całkowite wyłącznie możliwości rejestracji samochodów wykorzystujących paliwa konwencjonalne w 2035 roku.   Propozycje przyjęte 14 lipca funkcjonują w ramach europejskiego programu nazywanego Zielonym Ładem. Europejski Zielony Ład jest odpowiedzią przygotowaną na postępujące zmiany klimatyczne mające […]

Czytaj więcej ›
Polska nadal bez stref czystego transportu?

28 czerwca 2021 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ku zaskoczeniu prawie całej branży zniknęły z niego zapisy mające zmienić zasady funkcjonowania stref czystego transportu (art. 39 ustawy o elektromobilności). Oznacza to, że zostajemy przy pierwotnych zapisach z ustawy.   Jest to o tyle zaskakujące, że na jesieni zeszłego roku resort środowiska wszem i wobec ogłosił, że szykuje zmiany mające ożywić obowiązujące od 2018 martwe przepisy dotyczące stref czystego transportu. Od 2018 roku w Polsce powstała jedna strefa (w Krakowie) która i tak została niedługo potem zniesiona. Zmiana zaproponowana […]

Czytaj więcej ›
Milionowe kary dla niemieckich koncernów

W czwartek (8 lipca) Komisja Europejska opublikowała komunikat prasowy, w którym poinformowała o wyniku postępowania antymonopolowego prowadzonego przeciwko koncernom Daimler, BMW i Volkswagen (Volkswagen, Audi i Porsche). Komisja uznała, że niemieckie koncerny dopuściły się naruszenia unijnych przepisów antymonopolowych, ponieważ w latach 2009-2014 uczestniczyły w zmowie dotyczącej ograniczania emisji tlenków azotu w nowych samochodach osobowych z silnikiem Diesla.   Producenci samochodów odbywali regularne spotkania techniczne celem omówienia rozwoju technologii selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), która eliminuje szkodliwe emisje tlenków azotu (NOx) z samochodów osobowych z silnikiem Diesla poprzez wtrysk nietoksycznego, bezwonnego wodnego roztworu mocznika (zwanego również „AdBlue”) do strumienia gorących spalin. Ukarane […]

Czytaj więcej ›

Następna strona »

Top