Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów ma wejść w życie 21 sierpnia 2023 roku (obecnie oczekuje na ogłoszenie). Z rozporządzenia wynika, że w CEPIK ma być dostępna informacja poziomu emisji zanieczyszczeń (normy EURO) dla każdego pojazdu.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia dla pojazdów zarejestrowanych przed 21 sierpnia 2023 r., zgodnie z projektowanym § 17, dana dot. normy EURO (jeżeli do tej pory nie została ona uwidoczniona w ewidencji) wprowadzona zostanie automatycznie przez system obsługujący ewidencję. Aktualnie w ewidencji z różnych powodów część pojazdów, których dane są gromadzone w centralnej ewidencji pojazdów, nie ma przypisanej normy EURO. Aby wypełnić luki w danych, mają zostać one automatyczne uzupełnienie dla samochodów zarejestrowanych po raz pierwszy przed 21 sierpnia 2023 r., przez system teleinformatyczny z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego algorytmu pozwalającego na przypisanie normy EURO do każdego pojazdu w centralnej ewidencji pojazdów. Dane dotyczące normy EURO będą uzupełniane automatycznie, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

 

Właściciele pojazdów będą mogli sprawdzić normy EURO w aplikacji mObywatel lub w usłudze „Sprawdź historię pojazdu”. Udostępnienie powyższych danych jest istotne wobec wprowadzania stref czystego transportu przez poszczególne miasta. W przypadku wykrycia nieprawidłowości właściciel pojazdu będzie miał możliwość złożyć odpowiedni wniosek o zmianę danych.