Sposób oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów na stacjach benzynowych został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem.

 

Oznaczenie E10 jest równoznaczne z zawartością 10 % biokomponentów w benzynie silnikowej 95 -oktanowej. Nowe paliwo zastąpi dotychczas stosowane paliwo silnikowe E5.

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje, że większość pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym wyprodukowanych po 2010 roku jest przystosowana do benzyn silnikowych E10. Możliwość stosowania nowego paliwa można sprawdzić w instrukcji pojazdu, klapie wlewu paliwa, a także u sprzedawcy i producenta. Ponadto Ministerstwo przygotowuje na potrzeby kierowców przeglądarkę gdzie można sprawdzić możliwość stosowania w swoim pojeździe benzyny E10, która jest dostępna tutaj.

 

Benzyna E10 nie jest nowością na  rynku międzynarodowym. Polska to 18 kraj Unii Europejskiej wprowadzający takie paliwo, a można je już tankować m. in. w Niemczech czy Słowacji.

 

Benzyna 98 nie ulegnie zmianie i nadal będzie sprzedawana z zawartością 5 % biokomponentów. Gdy producent dopuszcza możliwość tankowania E10 może ona być mieszana z Pb 98. Zauważyć należy, że posiadacze pojazdów, w których nie można stosować paliwa E10 będą zmuszeni korzystania z benzyny premium.

 

Uzasadnieniem wprowadzonych zmian jest ograniczenie smogu, który w dużych miastach powstaje głownie z powodu emisji z transportu, a także  umożliwienie Polsce osiągnięcie unijnego celu 14% udziału paliw pochodzących z surowców odnawialnych w paliwach zużytych w transporcie oraz zmniejszenie zależności od paliw kopalnych.  Jak wynika z doniesień medialnych Orlen zamierza produkować bioetanol z odpadów po produkcji rolniczej – głównie słomy.