Bony świąteczne u dealerów

Bony świąteczne u dealerów

15th gru 2023 Możliwość komentowania Bony świąteczne u dealerów została wyłączona

Znajdujemy się w okresie przedświątecznym, warto pochylić się nad regulacjami prawnymi dotyczącymi dobrych praktyk i firmowych tradycji świątecznych w przedsiębiorstwach, także w branży motoryzacyjnej…

Czytaj więcej ›
Odsetki od kosztów procesu – uwagi na tle przepisów przejściowych i wprowadzających art. 98 § 1[1] kpc

Odsetki od kosztów procesu – uwagi na tle przepisów przejściowych i wprowadzających art. 98 § 1[1] kpc

15th gru 2023 Możliwość komentowania Odsetki od kosztów procesu – uwagi na tle przepisów przejściowych i wprowadzających art. 98 § 1[1] kpc została wyłączona
I. Wstęp   1. Nowelizacją z dnia 4 lipca 2019 roku[1], wprowadzono do kodeksu postępowania cywilnego art. 98 § 11. Zgodnie z nim, stronie wygrywającej sprawę, od kwoty kosztów procesu zasądzonych na jej rzecz (koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony) należą się również odsetki ustawowe za opóźnienie[2]. To rozwiązanie było odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez środowisko prawnicze[3]. Zamiarem ustawodawcy było zmotywowanie w ten sposób stron do „[s]kwapliwego wykonywania wyroku”. Art. 98 § 11 miał być stosowany do postępowań wszczętych od dnia 7 listopada 2019 roku[4]. Artykuł został przygotowany przez kancelarię prawną JDP.   W przypadku dodatkowych pytań [...] Czytaj więcej ›
W Warszawie pojawi się Strefa Czystego Transportu – czy obroni się w sądzie administracyjnym?

W Warszawie pojawi się Strefa Czystego Transportu – czy obroni się w sądzie administracyjnym?

8th gru 2023 Możliwość komentowania W Warszawie pojawi się Strefa Czystego Transportu – czy obroni się w sądzie administracyjnym? została wyłączona
Radni m.st. Warszawy 7 grudnia 2023 roku zdecydowali, że od lipca 2024 roku Śródmieście i fragmenty centralnych dzielnic miasta objęte zostaną Strefą Czystego Transportu. Jej wprowadzenie pozwoli na ograniczenie emisji szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu. Dlatego do centrum miasta nie będą mogły już wjechać samochody, szczególnie zanieczyszczające powietrze, przede wszystkim stare diesle. Do końca 2027 roku z zasad obowiązujących w SCT zwolnieni będą mieszkańcy strefy oraz opłacający podatek i zameldowani w stolicy.   Stare diesle głównym źródłem zanieczyszczeń   Z badania emisyjności pojazdów na warszawskich ulicach dokonanego jesienią 2020 roku przez zespół naukowców z ICCT wynika, że najwięcej zanieczyszczeń pochodzi [...] Czytaj więcej ›
Od 1 stycznia 2024 roku na stacjach benzynowych pojawi się nowe oznaczenie benzyny 95 – oktanowej: E10

Od 1 stycznia 2024 roku na stacjach benzynowych pojawi się nowe oznaczenie benzyny 95 – oktanowej: E10

5th gru 2023 Możliwość komentowania Od 1 stycznia 2024 roku na stacjach benzynowych pojawi się nowe oznaczenie benzyny 95 – oktanowej: E10 została wyłączona

Sposób oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów na stacjach benzynowych został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem.   Oznaczenie E10 jest równoznaczne z zawartością 10 % biokomponentów w benzynie silnikowej 95 -oktanowej. Nowe paliwo zastąpi dotychczas stosowane paliwo silnikowe E5.   Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje, że większość pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym wyprodukowanych po 2010 roku jest przystosowana do benzyn silnikowych E10. Możliwość stosowania nowego paliwa można sprawdzić w instrukcji pojazdu, klapie […]

Czytaj więcej ›
Kampanie przywoławcze – listopad 2023 roku

Kampanie przywoławcze – listopad 2023 roku

2nd gru 2023 Możliwość komentowania Kampanie przywoławcze – listopad 2023 roku została wyłączona
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes [...] Czytaj więcej ›