Nowe systemy bezpieczeństwa pojazdów obowiązkowe od 7 lipca 2024 roku

Nowe systemy bezpieczeństwa pojazdów obowiązkowe od 7 lipca 2024 roku

25th cze 2024 Możliwość komentowania Nowe systemy bezpieczeństwa pojazdów obowiązkowe od 7 lipca 2024 roku została wyłączona
Od 7 lipca 2024 roku zaczynie obowiązywać nowy etap unijnego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa ogólnego pojazdów. Wprowadza ono szereg obowiązkowych zaawansowanych systemów wspomagania kierowców w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ustanawia ramy prawne dla homologacji w UE pojazdów zautomatyzowanych i w pełni autonomicznych.   Nowy etap polega na tym, że do tej pory wymogi z rozporządzenia dotyczyły uzyskiwania homologacji typu, a przedmiotowa data 7 lipca 2024 roku dotyczy pierwszej rejestracji pojazdów.   W przypadku wszystkich pojazdów drogowych (tj. samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych oraz autobusów): inteligentny asystent kontroli prędkości, wykrywanie obiektów przy cofaniu za pomocą kamery lub czujników, ostrzeganie [...] Czytaj więcej ›
SCT w Warszawie już od lipca. Naklejka? Na 97 proc. niepotrzebna

SCT w Warszawie już od lipca. Naklejka? Na 97 proc. niepotrzebna

24th cze 2024 Możliwość komentowania SCT w Warszawie już od lipca. Naklejka? Na 97 proc. niepotrzebna została wyłączona
1 lipca w stolicy zacznie działać Strefa Czystego Transportu. Trwa już kampania informacyjna i ustawiane jest oznakowanie. Kierowcy mogą też szybko sprawdzić swoje auta pod kątem zgodności z wymogami strefy. To ważne, bo aż 97 proc. posiadaczy aut nie musi się przejmować żadnymi ograniczeniami czy naklejkami.   Strefa Czystego Transportu dotyczyć będzie w pierwszym etapie stosunkowo niewielkiej liczby pojazdów. Jednak już teraz przyniesie wymierne efekty w poprawie jakości powietrza, a tym samym zdrowia mieszkanek i mieszkańców miasta. Zakaz wjazdu dotyczyć będzie aut benzynowych starszych niż 1997 r. oraz z silnikiem Diesla starszych niż 2005 r.   Szacunki pokazują, że wymogów [...] Czytaj więcej ›
Regres ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Regres ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

21st cze 2024 Możliwość komentowania Regres ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została wyłączona
Na samym wstępie należy wyjaśnić co właściwie oznacza „regres”. Najprościej rzecz ujmując jest zwrot wypłaconego świadczenia. W zakresie regresu ubezpieczeniowego wyróżnia się regres typowy i regres nietypowy.   Regres typowy to roszczenie wynikające z art. 828 § 1  Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem  jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli zakład pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela. Z powyższego wynika, że regres typowy jest kierowany do osoby [...] Czytaj więcej ›
Komisja Europejska wprowadza dodatkowe cła na chińskie samochody elektryczne

Komisja Europejska wprowadza dodatkowe cła na chińskie samochody elektryczne

18th cze 2024 Możliwość komentowania Komisja Europejska wprowadza dodatkowe cła na chińskie samochody elektryczne została wyłączona
Komisja Europejska podjęła decyzję o nałożeniu tymczasowego cła na pojazdy elektryczne z Chin. Poza dotychczas stosowaną 10-procentową stawką pojawią się dodatkowe, ustalone indywidualnie opłaty nałożone na poszczególnych producentów. Wysokość nowego cła będzie wynikała m.in. ze średniej kwoty subsydiów otrzymywanych przez producentów. Nowy podatek będzie dotyczył wyłącznie pojazdów elektrycznych typu BEV.   Stawki określone dla poszczególnych producentów: • SAIC: 38,1% • Geely (Volvo): 20% • BYD: 17% • Inni producenci: 21%   Różnice w stawkach wynikają z poziomu wsparcia otrzymanego przez danych producentów ze strony państwa oraz ich chęci do współpracy z organami europejskimi. Pojazdy SAIC będą obciążone najwyższą stawką cła, [...] Czytaj więcej ›
Czy klient może zarejestrować auto kupione przez Internet albo poza lokalem przedsiębiorstwa?

Czy klient może zarejestrować auto kupione przez Internet albo poza lokalem przedsiębiorstwa?

13th cze 2024 Możliwość komentowania Czy klient może zarejestrować auto kupione przez Internet albo poza lokalem przedsiębiorstwa? została wyłączona

Coraz więcej branż „przenosi” się do Internetu. Samochodowy rynek e-commerce nie pozostaje w tyle i coraz prężniej korzysta z nowych kanałów sprzedaży. Okoliczności związane z globalną pandemią niewątpliwie przyspieszyły rozwój internetowych salonów sprzedaży. W uruchomionych e-salonach można między innymi dokładnie obejrzeć samochód, skonfigurować jego wyposażenie, połączyć się z doradcą, a także dokonać wyboru finansowania i podpisać dokumenty. Dealerzy oferują także darmową dostawę pojazdu pod dom. Niektórzy oferują nawet możliwość obejrzenia auta, które zostanie dostarczone do klienta.   Czy można zarejestrować zakupiony w ten sposób samochód również bez wychodzenia z domu? Tak, jeżeli nasz urząd posiada elektroniczną skrzynkę podawczą systemu pojazd […]

Czytaj więcej ›
Odpowiedzialność z OC nie tylko podczas pełnienia funkcji komunikacyjnej

Odpowiedzialność z OC nie tylko podczas pełnienia funkcji komunikacyjnej

10th cze 2024 Możliwość komentowania Odpowiedzialność z OC nie tylko podczas pełnienia funkcji komunikacyjnej została wyłączona

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie o sygn. akt II CSK 1008/22 uznał, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia OC również w sytuacji, gdy szkoda powstała w wyniku ruchu pracujących narzędzi czy urządzeń w bezruchu zamontowanych w pojeździe mechanicznym w czasie jego postoju

Czytaj więcej ›
Obligatoryjny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych niezgodny z Konstytucją

Obligatoryjny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych niezgodny z Konstytucją

6th cze 2024 Możliwość komentowania Obligatoryjny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych niezgodny z Konstytucją została wyłączona
Wyrokiem z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie o sygn. akt SK 22/21 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 42 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 541), w zakresie, w jakim obliguje sąd do orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 ustawy – Kodeks karny, jest niezgodny z art. [...] Czytaj więcej ›
Kampanie przywoławcze – maj 2024 roku

Kampanie przywoławcze – maj 2024 roku

3rd cze 2024 Możliwość komentowania Kampanie przywoławcze – maj 2024 roku została wyłączona
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes [...] Czytaj więcej ›