Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.

 

Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organ nadzoru gromadzi przekazywane przez producentów i dystrybutorów powiadomienia (powszechnie nazywane kampaniami przywoławczymi) i publikuje je na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Jeszcze do niedawna publikowane były także numery VIN pojazdów objętych akcją, lecz ze względu na przepisy RODO Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że nie ma podstaw prawnych do upubliczniania tego typu danych. Ponadto na podstawie baz danych dealerów/ASO producent zawiadamia właścicieli pojazdów o szczegółach potencjalnej usterki i konieczności jak najszybszego udania się do autoryzowanego serwisu w celu wykonania akcji przywoławczej.

 

W maju 2024 roku na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono następujące kampanie przywoławcze:

9 maja 2024r.

Samochody MINI F56 BEV

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki MINI F56 BEV, wyprodukowanych w Niemczech, obudowa akumulatora wysokiego napięcia może być nieszczelna, co może spowodować dostanie się do niego wody. W takim przypadku kierowca otrzyma komunikat kontrolny w pojeździe („Możliwość kontynuowania jazdy. System wysokiego napięcia. W celu uniknięcia dalszych uszkodzeń, należy sprawdzić u partnera serwisowego”). Ponadto, nawet podczas jazdy, akumulator wysokiego napięcia może się wyłączyć, a pojazd zacznie powoli zwalniać. Istnieje ryzyko pożaru.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 9 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu kontroli układu baterii wysokiego napięcia.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 022 279 71 00).

Więcej informacji >>>

 

Samochody BMW, modele: Seria 3, Seria 4 i M4

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW, modele: Seria 3 (F30), Seria 4 (F32) i M4 (F82), wyprodukowanych w Niemczech, zasobniki ciśnieniowe kurtynowych poduszek powietrznych mogą się z czasem rozszczelnić, wskutek czego poduszki powietrzne nie rozwiną się prawidłowo w razie wypadku, co ograniczy ich zdolność utrzymania pasażerów na miejscu. Ponadto pod wpływem wysokiej temperatury, np. promieniowania słonecznego, zasobniki mogą się w niekontrolowany sposób aktywować, a wyciekający gaz dodatkowo to przyspieszy. Może to skutkować obrażeniami osób znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz pojazdu.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 17 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu kontroli i wymiany poduszek.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 022 279 71 00).

Więcej informacji >>>


15 maja 2024r.

Motocykle marki Honda, modele: CRF50F, CRF110F, CRF125F

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Honda, modele: CRF50F/CRF110F/CRF125F, rok modelowy 2023-2024, wyprodukowanych od 01.07.2022 r. do 29.09.2023 r. w Chinach, z powodu niewystraczającej ilości kleju nałożonego w procesie produkcji może dojść do poluzowania się lewego uchwytu kierownicy. Może to spowodować spadnięcie kierowcy z motocykla.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 86 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że posiadacze motocykli objętych kampanią zostaną wezwani na bezpłatną wizytę w autoryzowanym serwisie w celu przeprowadzenia naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (adres: ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa; tel.: 801 811 711).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Więcej informacji >>>

 

Samochody marki Volvo EX30

Przedsiębiorca Volvo Car Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volvo EX30 z roku modelowego 2024 i 2025, może wystąpić problem z oprogramowaniem związany z wyświetlaczem. Może to prowadzić do przejścia ekranu w tryb testowy podczas uruchamiania pojazdu, co uniemożliwia wyświetlanie kluczowych informacji, w tym informacji takich jak prędkość pojazdu. Błąd można wyeliminować, ponownie uruchamiając ekran lub dokonując aktualizacji oprogramowania.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 1 020 pojazdów.

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów w celu aktualizacji oprogramowania.

Informacji związanych z kampanią udziela Volvo Car Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa) pod numerem telefonu: 22 566 28 00.

Więcej informacji >>>

 

Samochody marki KIA EV6

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA EV6 (kod modelowy CV), wyprodukowane w Korei Południowej od 20 kwietnia 2021 r. do 28 lutego 2024 r., zintegrowana jednostka sterująca ładowaniem (ICCU) może z czasem ulec uszkodzeniu w wyniku chwilowego wysokiego napięcia oraz cykli termicznych. Uszkodzony moduł ICCU nie jest w stanie ładować akumulatora 12 V, który może się stopniowo rozładowywać podczas jazdy, co powoduje stopniowe zmniejszanie się mocy napędowej pojazdu. W przypadku zignorowania komunikatów i ostrzeżeń związanych ze stanem rozładowywania akumulatora i kontynuowania jazdy pojazdem w trybie zmniejszonej mocy, może ostatecznie nastąpić całkowita utrata mocy napędowej, co może skutkować wypadkiem.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 2 302 pojazdy.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu sprawdzenia ICCU i zaktualizowania wersji jego oprogramowania, a jeśli to konieczne, wymiany uszkodzonego ICCU oraz bezpiecznika ICCU.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).

Więcej informacji >>>

 

Samochody marki Jeep typu PHEV, modele: Wrangler i Grand Cherokee

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Jeep typu PHEV, modele: Wrangler i Grand Cherokee, wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych, może dochodzić do wyłączania się funkcji odszraniania przedniej szyby. W pewnych warunkach jazdy może to zmniejszyć widoczność na zewnątrz, zwiększając ryzyko wypadku.

Kampanii naprawczej w Polsce podlega 579 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu aktualizacji oprogramowania procesorów kontroli napędu hybrydowego.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 00 800 0 426 5337).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Więcej informacji >>>

 

Samochody marki Jeep Grand Cherokee

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Jeep Grand Cherokee, wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych, podczas montażu mogły zostać uszkodzone sworznie zaciskające górnego przedniego wahacza. Uszkodzony sworzeń zaciskający może pęknąć i spowodować utratę siły zacisku pomiędzy przegubem kulowym górnego wahacza a zwrotnicą, co może prowadzić do oddzielenia się górnego wahacza od zwrotnicy i odpadnięcie koła na zewnątrz, zwiększając ryzyko wypadku.

Kampanii naprawczej w Polsce podlega 115 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany sworzni zaciskających mocujących przedni górny wahacz do zwrotnicy po obu stronach pojazdu.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 00 800 0 426 5337).

Więcej informacji >>>


16 maja 2024r.

Samochody Rolls-Royce Ghost

Przedsiębiorca AUTO FUS GROUP Sp. j. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Rolls-Royce Ghost, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii, (RR21, RR22, w tym Black Badge), z początku serii produkcyjnej, jednowarstwowe szkło hartowane zastosowane w zestawie wskaźników podczas zderzenia bocznego przy dużej prędkości może pęknąć na małe kawałki, zwiększając ryzyko obrażeń. Pojazdy produkowane od grudnia 2022 r. zostały wyposażone w dwuwarstwowe szkło laminowane.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 13 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele wszystkich pojazdów sprzedanych na rynku polskim zostali poinformowani o ogłoszonej kampanii i zaproszeni na wizytę w serwisie w celu nałożenia na jednowarstwowe hartowane szkło zestawu wskaźników powłoki ochronnej.

Informacji związanych z kampanią udziela AUTO FUS GROUP Sp. J. (adres: ul. Ostrobramska 73, 04-175, Warszawa, e-mail: info@autofusgroup.pl, tel.: 668 681 764).

Więcej informacji >>>


20 maja 2024r.

Samochody Jeep Gladiator i Grand Cherokee

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Jeep, modele: Gladiator i Grand Cherokee, wyposażonych w silnik 3.0L (kod EXH i EXJ), wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych, w wyniku zanieczyszczenia układu paliwowego resztkami jego komponentów, może dojść do awarii wysokociśnieniowej pompy paliwa (HPFP). Objawia się to świecącą lampką kontrolną awarii silnika (MIL), nietypowym hałasem, wyciekiem paliwa lub zmianą jakości napędu. W skrajnym przypadku może prowadzić to do ryzyka nieoczekiwanej utraty mocy napędowej w wyniku braku zasilania silnika paliwem.

Kampanii naprawczej w Polsce podlega łącznie 5 290 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu prewencyjnej wymiany wysokociśnieniowej pompy paliwa (HPFP) – także w przypadku gdy nie stwierdzono jej nieprawidłowego działania, lub – w przypadku, gdy pompa uległa już uszkodzeniu, wymiany pompy paliwa, elementów które zostały uszkodzone/zanieczyszczone w wyniku awarii pompy wysokociśnieniowej oraz czyszczenia systemu paliwowego.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 00 800 0 426 5337).

Więcej informacji >>>

 

Samochody Jeep Wrangler (PHEV)

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Jeep Wrangler typu PHEV, wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych, akumulator wysokiego napięcia może ulec awarii. Może to prowadzić do pożaru pojazdu, zarówno przy włączonym jak i wyłączonym zapłonie. Użytkownikom zaleca się powstrzymanie od ładowania tych pojazdów i nie parkowanie ich wewnątrz budynków lub w pobliżu innych pojazdów, do czasu naprawy.

Kampanii naprawczej w Polsce podlegają 242 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu aktualizacji oprogramowania i kontroli integralności modułu kontroli baterii BPCM (Battery Pack Control Module). W zależności od wyniku tej procedury, wymieniony zostanie akumulator wysokiego napięcia bądź zaktualizowane oprogramowanie odpowiednich procesorów/modułów.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 00 800 0 426 5337).

Więcej informacji >>>

 

Samochody Aston Martin DBX707

Przedsiębiorca AUTO FUS GROUP Sp. j. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Aston Martin DBX707, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii między październikiem 2022 r. a kwietniem 2023 r., niektóre przewody olejowe do chłodnicy mogą być podatne na pęknięcie, co skutkuje utratą oleju i ciśnienia oleju. Nagła i gwałtowna utrata oleju i ciśnienia oleju może doprowadzić do zgaśnięcia lub zatarcia silnika. Przed awarią, ostrzeżenia o poziomie oleju i ciśnieniu mogą być wyświetlane w zestawie wskaźników. Po wystąpieniu awarii kierowca może zauważyć dym w okolicy silnika.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 10 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele wszystkich pojazdów sprzedanych na rynku polskim zostali poinformowani o ogłoszonej kampanii i zaproszeni na wizytę w serwisie w celu wymiany węży olejowych do chłodnicy oleju.

Informacji związanych z kampanią udziela AUTO FUS GROUP Sp. J. (adres: ul. Ostrobramska 73, 04-175, Warszawa, e-mail: info@autofusgroup.pl, tel.: 668 681 764).

Więcej informacji >>>


28 maja 2024r.

Samochody Jeep Cherokee

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Jeep Cherokee, wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych, moduł elektrycznej pokrywy bagażnika (Power Liftgate Module – PLGM) może ulec awarii z powodu zwarcia elektrycznego. Zwarcie elektryczne może spowodować pożar zarówno przy włączonym, jak i wyłączonym zapłonie.

Kampanii naprawczej w Polsce podlega 825 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu kontroli pod kątem przedostawania się wody do miejsca zamontowania modułu i korozji złączy elektrycznych. W pojazdach, w których wykryto korozję na złączach elektrycznych modułu pokrywy bagażnika, moduł i złącza elektryczne zostaną wymienione. Dodatkowo we wszystkich pojazdach, których to dotyczy, moduł zostanie przeniesiony w inne miejsce i dodana zostanie osłona przeciwwodna.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 00 800 0 426 5337).

Więcej informacji >>>

 

Samochody Alfa Romeo, modele: Stelvio i Giulia

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Alfa Romeo, modele: Stelvio i Giulia, mogły zostać zamontowane reflektory, w których światła drogowe nie są prawidłowo wyregulowane. Może to powodować powstawanie ciemnej linii pomiędzy światłami mijania i światłami drogowymi po ich włączeniu, co jest spowodowane przez zbyt wysoką pozycję świateł drogowych.

Kampanii naprawczej w Polsce podlega łącznie 408 samochodów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu sprawdzenia zgodności wiązki świateł drogowych, a w razie potrzeby ich regulacji.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 22 458 46 73).

Więcej informacji >>>

 

Samochody KIA Stinger

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Stinger (kod modelowy CK), wyprodukowane w Korei Południowej od 5 grudnia 2016 r. do 4 kwietnia 2023 r., może występować niewspółosiowość tłoczka zaworu sterującego paliwem w wysokociśnieniowej pompie paliwa, co może skutkować nierównomiernym zużyciem. Z biegiem czasu zużycie to może spowodować, że tłok pozostanie w stanie zablokowania i otwarcia, prowadząc do nadmiernego ciśnienia w wysokociśnieniowej pompie paliwa i skutkować utratą mocy napędowej podczas jazdy z dużą prędkością.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 905 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu sprawdzenia i, jeśli to konieczne, wymiany wysokociśnieniowej pompy paliwa na nową, a także aktualizacji logiki oprogramowania jednostki sterującej silnika, aby zapobiec utracie mocy napędowej podczas jazdy w przypadku wystąpienia usterki.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).

Więcej informacji >>>


Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku – zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów – zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

 

Powyższe informacje stanowią powielenie komunikatów umieszczonych na podanej wyżej stronie UOKiK. Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego nie odpowiada za prawidłowość, prawdziwość i kompletność podanych wyżej informacji, które sugerujemy za każdym razem weryfikować na stronie UOKiK,