Nowy unijny zakaz greenwashingu coraz bliżej

Nowy unijny zakaz greenwashingu coraz bliżej

25th kwi 2024 Możliwość komentowania Nowy unijny zakaz greenwashingu coraz bliżej została wyłączona
W ostatnim czasie opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE dyrektywę w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej poprzez lepsze informowanie i lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami* (dalej: „Dyrektywa”), która ma na celu m.in. ochronę konsumentów przed tzw. greenwashingiem, czyli pseudoekologicznym marketingiem. Nowe przepisy mają duży wpływ na komunikację produktową i korporacyjną, która nawiązuje do kwestii środowiskowych lub społecznych. Alert został przygotowany przez kancelarię KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.   W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Dyrektywa wprowadza zmiany do dwóch kluczowych dyrektyw unijnych: I. Zakaz pseudoekologicznego marketingu Dyrektywa wprowadza literalny zakaz pseudoekologicznego marketingu tj. tzw. greenwashingu [...] Czytaj więcej ›
Nowelizacja przepisów w zakresie przepadku pojazdu pijanych kierowców

Nowelizacja przepisów w zakresie przepadku pojazdu pijanych kierowców

23rd kwi 2024 Możliwość komentowania Nowelizacja przepisów w zakresie przepadku pojazdu pijanych kierowców została wyłączona
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt zmian w Kodeksie karnym w zakresie przepadku pojazdów autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości  (numer UD 34). Projekt zakłada m.in. nowe brzmienie art.  44b Kodeksu karnego, który ma otrzymać brzmienie:   „§ 1. W wypadkach wskazanych w ustawie sąd może orzec przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym.   § 2. Jeżeli orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego z uwagi na jego zbycie, utratę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie jest niemożliwe lub niecelowe, albo jeżeli pojazd w czasie popełnienia przestępstwa nie stanowił wyłącznej własności sprawcy, przepadku nie orzeka się. W takim wypadku sąd może orzec [...] Czytaj więcej ›
Kolejny projekt ustawy zakładający liberalizację przepisów dotyczących formy zawarcia umowy leasingu

Kolejny projekt ustawy zakładający liberalizację przepisów dotyczących formy zawarcia umowy leasingu

19th kwi 2024 Możliwość komentowania Kolejny projekt ustawy zakładający liberalizację przepisów dotyczących formy zawarcia umowy leasingu została wyłączona
18 kwietnia 2024 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego autorstwa Ministra Rozwoju i Technologii (numer z wykazu UC27).   Projekt zakłada m.in. nowelizację Kodeksu cywilnego w zakresie formy zawarcia umowy leasingu.  Zgodnie z nowym brzmieniem art. 7092 Kodeksu cywilnego umowa leasingu wymagałaby formy dokumentowej. Projektodawca proponuję również zmianę formy upomnienia finansującego. W świetle nowego brzmienia art. 709 11 k.c. „jeżeli mimo upomnienia przez finansującego na piśmie, w formie dokumentowej lub elektronicznej, korzystający narusza obowiązki określone w art. 7097 § 1 [...] Czytaj więcej ›
Zapraszamy na konferencję: Praktyczne doświadczenia po roku obowiązywania „dużej reformy” Kodeksu spółek handlowych – praktyczna perspektywa porównawcza Polska-Niemcy

Zapraszamy na konferencję: Praktyczne doświadczenia po roku obowiązywania „dużej reformy” Kodeksu spółek handlowych – praktyczna perspektywa porównawcza Polska-Niemcy

18th kwi 2024 Możliwość komentowania Zapraszamy na konferencję: Praktyczne doświadczenia po roku obowiązywania „dużej reformy” Kodeksu spółek handlowych – praktyczna perspektywa porównawcza Polska-Niemcy została wyłączona
Konferencja będzie podsumowaniem reformy Kodeksu spółek handlowych z października 2022 roku. Objęła ona prawo koncernowe, przepisy mające aktywizować rady nadzorcze oraz wprowadziła zasady biznesowej oceny przy podejmowaniu decyzji przez zarządy i rady nadzorcze. Celem konferencji jest dyskusja o doświadczeniach obowiązywania przepisów w pierwszym roku po ich wejściu w życie. Konferencja ma przedstawiać doświadczenia z perspektywy prawa polskiego i niemieckiego i umożliwić wymianę poglądów przedstawicieli praktyki i nauki z Polski i Niemiec. Konferencja organizowana przez Szkoły Prawa Niemieckiego WPiA UW i UJ oraz ALUMNINETWORK SPN. Na szkolenie zapraszamy w imieniu kancelarii JDP.   Zaproszenie skierowane jest do praktyków oraz naukowców zajmujących [...] Czytaj więcej ›
Nowe zasady karania przedsiębiorców przez Prezesa UOKiK

Nowe zasady karania przedsiębiorców przez Prezesa UOKiK

17th kwi 2024 Możliwość komentowania Nowe zasady karania przedsiębiorców przez Prezesa UOKiK została wyłączona
Wyjaśnienie sposobu nakładania kar na spółki wywierające decydujący wpływ, interpretacja okoliczności obciążających i łagodzących oraz wpływ długości trwania zmowy na wysokość kary – to tylko niektóre kwestie dotyczące karania zaprezentowane w nowych wytycznych. Zmiany mogą być zapowiedzią zaostrzenia polityki Prezesa UOKiK. Alert został przygotowany przez kancelarię KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.   W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią. 1. Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar We wtorek 9 kwietnia Prezes UOKiK przedstawił zaktualizowane wyjaśnienia w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców za praktyki naruszające konkurencję. Wytyczne dostępne są pod adresem internetowym: konkurencja.uokik.gov.pl.   Zmiany wynikają z potrzeby [...] Czytaj więcej ›
Zapraszamy na szkolenie: Rewolucyjne zmiany work-life balance w przeddzień rocznicy ich obowiązywania – problemy i wnioski

Zapraszamy na szkolenie: Rewolucyjne zmiany work-life balance w przeddzień rocznicy ich obowiązywania – problemy i wnioski

16th kwi 2024 Możliwość komentowania Zapraszamy na szkolenie: Rewolucyjne zmiany work-life balance w przeddzień rocznicy ich obowiązywania – problemy i wnioski została wyłączona
26 kwietnia 2023 r. do polskiego kodeksu pracy weszły przepisy określane jako pakiet „work-life balance”. Zmiany w zakresie podpisywania umów zawieranych na okres próbny oraz rozwiązywania umów terminowych, nowa informacja dodatkowa do umowy o pracę, zwolnienie z powodu siły wyższej, urlop opiekuńczy, elastyczna organizacja pracy – to tylko wybrane nowości. Jak oceniają je pracodawcy w przeddzień roku ich obowiązywania? Co sprawia największe trudności praktyczne? Jakie oficjalne interpretacje urzędowe pojawiły się w trakcie minionego roku? O tym wszystkim porozmawiamy podczas naszego webinaru.   Agenda: zmiany w zakresie podpisywania umów zawieranych na okres próbny oraz rozwiązywania umów terminowych nowa informacja dodatkowa do [...] Czytaj więcej ›
Publikacja najnowszego raportu dotyczącego systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych (tzw. Raport Safety Gate)

Publikacja najnowszego raportu dotyczącego systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych (tzw. Raport Safety Gate)

16th kwi 2024 Możliwość komentowania Publikacja najnowszego raportu dotyczącego systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych (tzw. Raport Safety Gate) została wyłączona
14 marca 2024 r. Komisja Europejska opublikowała coroczny raport dotyczący systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych (tzw. System Safety Gate, dalej: „Raport”). Sprawozdanie odnosi się do działalności systemu w 2023 r. i obejmuje 30 państw (tj. państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein). Alert został przygotowany przez kancelarię KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.   W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią. System Safety Gate rozpoczął funkcjonowanie w 2003 r. Został powołany na gruncie dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Zasadniczym celem systemu jest zapewnienie szybkiej wymiany informacji [...] Czytaj więcej ›
13 kwietnia 2024 roku zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR)

13 kwietnia 2024 roku zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR)

12th kwi 2024 Możliwość komentowania 13 kwietnia 2024 roku zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) została wyłączona
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1804 w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) weszło w życie 13 kwietnia 2024 roku jako element pakietu Fit for 55.   Wobec wprowadzenia nowych przepisów Polska będzie musiała dostosować infrastrukturę punktów ładowania do aktualnych wymogów. Stacje ładowania o mocy minimum 400 kW mają być rozmieszczone co 60 km w obu kierunkach do 2025 roku. W kolejnych dwóch latach moc ma wzrosnąć do 600 kW. Rozporządzenie wprowadza również pojęcie „ładowanie ad hoc” i „tankowanie ad hoc”, które oznacza usługę ładowania/ tankowania nabytą przez użytkownika końcowego bez konieczności zarejestrowania się u operatora danego punktu, zawarcia [...] Czytaj więcej ›
Redukcja emisji CO2 z ciężarówek i autobusów

Redukcja emisji CO2 z ciężarówek i autobusów

12th kwi 2024 Możliwość komentowania Redukcja emisji CO2 z ciężarówek i autobusów została wyłączona
10 kwietnia 2024 roku Parlament Europejski przyjął porozumienie osiągnięte z Radą UE, dotyczące emisji CO2 z nowych ciężarówek, autobusów i przyczep czyli dla pojazdów o dużej ładowności (HDV).   Duże ciężarówki (do których należy zaliczyć również śmieciarki czy betoniarki) oraz autobusy będą musiały zredukować emisje CO2 o 45 % w latach 2030-2034, o 65 % w latach 2035-2039 i o 90 % od 2040 roku. Z kolei nowe autobusy miejskie do 2035 roku mają się stać bezemisyjne, do 2035 roku mają ograniczyć emisje CO2 do 90 %.  Dla przyczep i naczep wartość te odpowiednio wynoszą 7,5 % i 10 % [...] Czytaj więcej ›
Od 1 kwietnia 2024 roku weszła w życie zmiana stawek procentowych składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Od 1 kwietnia 2024 roku weszła w życie zmiana stawek procentowych składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

3rd kwi 2024 Możliwość komentowania Od 1 kwietnia 2024 roku weszła w życie zmiana stawek procentowych składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych została wyłączona
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków weszło w życie 1 kwietnia 2024 roku.   Zgodnie z nowelizacją 31 grup działalności zachowa tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki, zaś dla 32 grup działalności została zmieniona kategoria ryzyka a w konsekwencji obniżona została składka na ubezpieczenie wypadkowe.  Wśród działalności, których składka uległa obniżeniu znalazł się handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych. [...] Czytaj więcej ›

Następna strona »