Obowiązek przerejestrowania pojazdów używanych – zmiany od 1 stycznia 2024 roku

Obowiązek przerejestrowania pojazdów używanych – zmiany od 1 stycznia 2024 roku

29th lis 2023 Możliwość komentowania Obowiązek przerejestrowania pojazdów używanych – zmiany od 1 stycznia 2024 roku została wyłączona

Od 1 stycznia 2024 roku zaczną obowiązywać bardzo ważne zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek przerejestrowania nabytego pojazdu oraz zawierają zmiany dotyczące zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu.   Ustawa wprowadza do PRD art. 73aa, zgodnie z którym właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia: nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego […]

Czytaj więcej ›
Strefa Czystego Transportu w Warszawie – nowy projekt

Strefa Czystego Transportu w Warszawie – nowy projekt

28th lis 2023 Możliwość komentowania Strefa Czystego Transportu w Warszawie – nowy projekt została wyłączona
Po zakończeniu konsultacji i dodatkowych analizach warszawska strefa czystego transportu (SCT), obejmie większy obszar niż pierwotnie zakładano i jednocześnie wprowadzi dodatkowe rozwiązania dla mieszkańców Warszawy – m.in. dla seniorów i mieszkańców strefy płacących tu podatki. Wprowadzone zmiany pozwolą podnieść jakość powietrza. Nowa propozycja SCT trafi w najbliższych dniach pod obrady Rady m. st. Warszawy, która podejmie decyzje o jej ostatecznym kształcie i terminach.   Pod koniec stycznia 2023 roku władze Warszawy zaprezentowały wstępny projekt strefy czystego transportu, równocześnie ruszył proces konsultacji społecznych SCT, które trwały trzy miesiące. Wpłynęło ponad 3000 uwag i odbyło się bardzo wiele rozmów i spotkań na [...] Czytaj więcej ›
W jakich przypadkach ubezpieczyciel może obniżyć należne odszkodowanie powołując się na zasadę proporcji?

W jakich przypadkach ubezpieczyciel może obniżyć należne odszkodowanie powołując się na zasadę proporcji?

24th lis 2023 Możliwość komentowania W jakich przypadkach ubezpieczyciel może obniżyć należne odszkodowanie powołując się na zasadę proporcji? została wyłączona
Zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu Cywilnego, ubezpieczyciel odpowiada za powstałą na pojeździe szkodę w granicach sumy ubezpieczenia. Zdarzają się jednak przypadki, gdy określona w umowie suma ubezpieczenia jest niższa od rzeczywistej wartości pojazdu. Powyższe określa się mianem „niedoubezpieczenia”. Ubezpieczyciel, przy zachowaniu pewnych warunków, o którym mowa poniżej, ma wówczas prawo do proporcjonalnego obniżenia należnego osobie ubezpieczonej odszkodowania. W naszych działaniach kierujemy się etyką biznesu, a jako nadrzędny cel stawiamy zapewnianie Klientom satysfakcji z wysokiego poziomu świadczonych usług, opartego na bieżącej analizie i interpretacji zmian zachodzących w prawie. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Pojęcie „zasady proporcji” Zasada [...] Czytaj więcej ›
Dokumenty jako źródło informacji o przebiegu pojazdu

Dokumenty jako źródło informacji o przebiegu pojazdu

22nd lis 2023 Możliwość komentowania Dokumenty jako źródło informacji o przebiegu pojazdu została wyłączona

Od 25 maja 2019r. obowiązują kary za fałszowanie przebiegu pojazdów mechanicznych. Powoduje to konieczność ustalania przez organy ścigania przebiegu auta w przeszłości. Oczywiście nic nie zastąpi opinii odpowiedniego rzeczoznawcy, ale na wstępnym etapie postępowania można ustalić czy przebieg nie został zafałszowany bez oględzin pojazdu. W polskim systemie prawnym przebieg w przeszłości zapisywany jest w kilku „miejscach”. Oto najlepiej dostępne z nich.   Serwis HistoriaPojazdu.gov.pl Dostępne są tam dane o przebiegu podczas dokonywania przeglądu technicznego auta na stacji kontroli pojazdów. Serwis dostępny jest dla każdego zainteresowanego, niezbędne jest jedynie posiadanie VIN pojazdu oraz daty pierwszej rejestracji, co bez problemu znajdziemy w […]

Czytaj więcej ›
Parlament Europejski zatwierdził swoje stanowisko w sprawie normy spalania Euro7

Parlament Europejski zatwierdził swoje stanowisko w sprawie normy spalania Euro7

14th lis 2023 Możliwość komentowania Parlament Europejski zatwierdził swoje stanowisko w sprawie normy spalania Euro7 została wyłączona

W Brukseli trwają prace nad nowym europejskim standardem emisji spalin oznaczonym jako Euro7. Na chwilę obecną mamy już stanowiska co do treści rozporządzenia od trzech kluczowych w tym procesie organów – Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.   Projekt rozporządzenia został przedstawiony 10 listopada 2022 roku przez Komisję Europejską. Planowane wejście w życie nowych obostrzeń miałoby nastąpić 1 lipca 2025 roku w przypadku pojazdów osobowych oraz 1 lipca 2027 roku w przypadku samochodów ciężarowych. Największą zmianą idącą za wprowadzeniem normy Euro7 miałoby być oczywiście zwiększenie ograniczeń emisji. Dla pojazdów napędzanych silnikami diesla limit emitowanych tlenków azotów miałby zostać […]

Czytaj więcej ›
E-Doręczenia już wkrótce

E-Doręczenia już wkrótce

10th lis 2023 Możliwość komentowania E-Doręczenia już wkrótce została wyłączona
Zbliżają się ważne terminy dla przedsiębiorców i zawodów zaufania publicznego dotyczące e-Doręczeń   Wkrótce zostaną wprowadzone e-doręczenia, które będą miały bardzo istotne znaczenie dla sposobu komunikacji firm oraz zawodów zaufania publicznego z organami administracji publicznej. Podstawą prawną wdrożenia e-Doręczenia jest ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.   Co to są e-Doręczenia E-doręczenia, to nowy sposób, w jaki podmioty komunikują się z organami administracji publicznej. E-Doręczenia to usługa, która umożliwi przedsiębiorcom wysyłkę, odbiór i przechowywanie korespondencji online. Doręczenia elektroniczne poprzez portal e-doręczenia będą miały równoważną moc prawną jak tradycyjne przesyłki polecone z potwierdzeniem odbioru. Skrzynka e-Doręczenia docelowo zastąpi [...] Czytaj więcej ›
Spisywanie stanu licznika przez Policję – co zrobić w przypadku pomyłki?

Spisywanie stanu licznika przez Policję – co zrobić w przypadku pomyłki?

8th lis 2023 Możliwość komentowania Spisywanie stanu licznika przez Policję – co zrobić w przypadku pomyłki? została wyłączona

Od 25 maja 2019 obowiązują przepisy zakazujące tzw. „kręcenia liczników”. Zarówno zleceniodawcy, jak i wykonawcy takiej „korekty” grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Od 1 stycznia 2020 funkcjonują przepisy dotyczące kontroli ruchu drogowego. Podczas kontroli policjant, a także inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusz Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej jest zobowiązany do sprawdzenia przebiegu pojazdu. Taka procedura jest obligatoryjna, z nielicznymi wyjątkami. Błąd funkcjonariusza przy wpisywaniu wskazań drogomierza do Centralnej Ewidencji Pojazdów może być jednak, w skrajnym przypadku, podstawą do odpowiedzialności karnej kierowcy. Co należy zrobić w przypadku takiej pomyłki?   Przepisy nie pomagają Niestety (albo może […]

Czytaj więcej ›
Nielegalne oprogramowanie w warsztacie – dlaczego to się nie opłaca

Nielegalne oprogramowanie w warsztacie – dlaczego to się nie opłaca

5th lis 2023 Możliwość komentowania Nielegalne oprogramowanie w warsztacie – dlaczego to się nie opłaca została wyłączona

W dzisiejszych czasach warsztaty nie mogą się obejść bez złożonych i zaawansowanych urządzeń diagnostycznych i serwisowych, które pracują w oparciu o programy komputerowe, co wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami. Niestety zdarza się, że właściciele warsztatów chcąc zaoszczędzić, decydują się na „pirackie” wersje oprogramowania, często nie wiedząc z jak poważnymi konsekwencjami może się wiązać takie zachowanie. Nawet nieświadome korzystanie z nielegalnego oprogramowania, kupionego „okazyjnie” na podejrzanej aukcji internetowej może przysporzyć nam wielu problemów.   Korzystanie z pirackiego oprogramowania jest przestępstwem, przy czym wykorzystywanie go w celu prowadzeniu działalności gospodarczej może wiązać się z o wiele bardziej surowszymi konsekwencjami niż w […]

Czytaj więcej ›
Kampanie przywoławcze – październik 2023 roku

Kampanie przywoławcze – październik 2023 roku

1st lis 2023 Możliwość komentowania Kampanie przywoławcze – październik 2023 roku została wyłączona
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes [...] Czytaj więcej ›