Stowarzyszenie objęło patronatem konferencję likwidacji szkód komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia OC

Stowarzyszenie objęło patronatem konferencję likwidacji szkód komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia OC

29th wrz 2023 Możliwość komentowania Stowarzyszenie objęło patronatem konferencję likwidacji szkód komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia OC została wyłączona
Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego zaprasza na objętą patronatem konferencję:   Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a standardy likwidacji szkód komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rola biegłego sądowego ZAPISY NA STRONIE ORGANIZATORA Problematyka dotyczy kilku milionów Obywateli, gdyż co roku tylu z nich ma szkodę komunikacyjną na swoim pojeździe. Konferencja adresowana jest do sędziów, biegłych sądowych, rzeczoznawców samochodowych, ekspertów ustawodawcy i instytucji nadzorczych, prawników, adwokatów i radców prawnych, pracowników naukowych z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i technologii napraw, likwidatorów szkód komunikacyjnych oraz przedstawicieli serwisów naprawczych, jak też towarzystw ubezpieczeń.   CELEM Konferencji jest omówienie i przedstawienie następujących zagadnień: [...] Czytaj więcej ›
Postępowanie w sprawie zatorów płatniczych – czy może być przydatne w branży motoryzacyjnej?

Postępowanie w sprawie zatorów płatniczych – czy może być przydatne w branży motoryzacyjnej?

28th wrz 2023 Możliwość komentowania Postępowanie w sprawie zatorów płatniczych – czy może być przydatne w branży motoryzacyjnej? została wyłączona

Nieterminowe płatności to powszechny problem wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Skumulowane zadłużenie tworzy efekt domina, przechodząc na kolejne podmioty powiązane z przedsiębiorcą, który nie otrzymał zapłaty, co ma negatywny wpływ na rozwój gospodarki. Mechanizm mający przeciwdziałać problemowi zatorów płatniczych zawarty jest w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, której obecna treść została ukształtowana w oparciu o dwie duże nowelizacje z 2015 i 2019 roku.   Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. wprowadziła […]

Czytaj więcej ›
Niezasadne potrącenie z tytułu “Green Parts” potwierdzone wyrokiem sądu

Niezasadne potrącenie z tytułu “Green Parts” potwierdzone wyrokiem sądu

27th wrz 2023 Możliwość komentowania Niezasadne potrącenie z tytułu “Green Parts” potwierdzone wyrokiem sądu została wyłączona
Powszechny Zakład Ubezpieczeń jako jeden w pierwszych ubezpieczycieli wprowadził kontrowersyjną politykę Green Parts, która budzi wiele wątpliwości. Jej hasłem przewodnim była dbałość o środowisko, jednak niedawny wyrok sądu jednoznacznie kwestionuje jej sens. Artykuł został przygotowany przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy   Kancelarię tworzy głównie Zespół Adwokatów i Radców Prawnych dedykowanych obsłudze branży motoryzacyjnej. Cechujący kancelarię wysoki poziom specjalizacji w wąskiej dziedzinie prawa daje przewagę i miejsce w czołówce na rynku usług odszkodowawczych dla biznesu motoryzacyjnego. Kontrowersyjna polityka PZU – Green Parts   Polityka Green Parts wdrożona przez PZU z założenia miała dotyczyć troski o środowisko. W rzeczywistości [...] Czytaj więcej ›
Zmiany w KPC dotyczące doręczeń elektronicznych, posiedzeń zdalnych oraz jednoosobowych składów orzekających w II instancji

Zmiany w KPC dotyczące doręczeń elektronicznych, posiedzeń zdalnych oraz jednoosobowych składów orzekających w II instancji

27th wrz 2023 Możliwość komentowania Zmiany w KPC dotyczące doręczeń elektronicznych, posiedzeń zdalnych oraz jednoosobowych składów orzekających w II instancji została wyłączona
W dniu 28 września 2023 r. wchodzi w życie część niedawnej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego1. Dotyczy ona m.in. doręczeń za pośrednictwem Portalu Informacyjnego, posiedzeń zdalnych oraz rozpoznawania sprawy przez skład jednoosobowy w postępowaniu przed sądem II instancji. Alert został przygotowany przez kancelarię KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.   Jeśli mieliby Państwo w tym zakresie jakieś pytania, służymy pomocą. 1. Doręczenia elektroniczne   Wprowadzone zmiany cementują rolę Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych („PI”) jako medium dla wymiany korespondencji między sądem a stronami zastępowanymi przez zawodowych pełnomocników.   Po wejściu w życie nowelizacji za pośrednictwem PI stronom oraz biegłemu będą mogły zostać udostępnione akta [...] Czytaj więcej ›
Kara umowna za niepodstawienie pojazdu na załadunek. Skuteczne narzędzie w zarządzaniu transportem?

Kara umowna za niepodstawienie pojazdu na załadunek. Skuteczne narzędzie w zarządzaniu transportem?

18th wrz 2023 Możliwość komentowania Kara umowna za niepodstawienie pojazdu na załadunek. Skuteczne narzędzie w zarządzaniu transportem? została wyłączona
Efektywna logistyka i zarządzanie transportem odgrywają kluczową rolę w dzisiejszych dynamicznych i wymagających rynkowych warunkach. Jednym z wyzwań, które często stają przed przedsiębiorstwami transportowymi oraz dostawcami usług logistycznych, jest niepodstawienie pojazdu na załadunek. W celu minimalizacji tego problemu, wprowadzono mechanizm kary umownej za takie zachowanie. W niniejszym artykule omówimy znaczenie kary umownej za niepodstawienie pojazdu na załadunek oraz jakie korzyści przynosi ona w kontekście efektywnego zarządzania transportem. W związku z tym, że prawo przewozowe ani Konwencja CMR nie wymieniają wszystkich przypadków, w których przewoźnik niewłaściwie wykonuje zlecenie przewozu, to zleceniodawcy starają się wypełnić tę przestrzeń zapisami w zleceniach. I tak [...] Czytaj więcej ›
Na zniesienie formy pisemnej umowy leasingu trzeba będzie poczekać

Na zniesienie formy pisemnej umowy leasingu trzeba będzie poczekać

13th wrz 2023 Możliwość komentowania Na zniesienie formy pisemnej umowy leasingu trzeba będzie poczekać została wyłączona

W lipcu tego roku, godziny przed końcem „roboczej” kadencji parlamentu (patrząc po liczbie pozostałych posiedzeń), w Sejmie znalazł się projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Jednym z jego flagowych rozwiązań miała być likwidacja obligatoryjnej formy pisemnej dla umowy leasingu. Projekt był przez wiele lat lobbowany przez branżę leasingową i w końcu znalazł finał w złożonym do parlamentu projekcie ustawy.   Niestety, mimo że kadencja się jeszcze nie skończyła, jest już praktycznie przesądzone, że nie zostanie on uchwalony. Projekt nie znalazł się w porządku obrad Sejmu na posiedzeniu w dniach 16-17 i 30 sierpnia 2023 roku, które jak na […]

Czytaj więcej ›
ETS II i CBAM w branży motoryzacyjnej

ETS II i CBAM w branży motoryzacyjnej

8th wrz 2023 Możliwość komentowania ETS II i CBAM w branży motoryzacyjnej została wyłączona

Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji to instrument wprowadzony w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. System ten obejmuje obiekty energetyczne i przemysłowe na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Liechtensteinu. W niedalekiej przyszłości szykuje się jednak przejście na nowe mechanizmy i niestety jeszcze większe „przykręcenie śruby” dla motoryzacji.   Każdy podmiot, który emituje CO2 powinien mieć uprawnienie do jego emisji – EUA. ETS I obejmował tylko niektóre branże jak lotnictwo czy elektrownie, natomiast ETS II ma mieć rozszerzony zakres o paliwa kopalne, które z kolei mają wpływ na branżę motoryzacyjną. Jednym ze skutków może być przyśpieszenie procesu przejścia […]

Czytaj więcej ›
Wielka rewolucja na rynku aut nadchodzi, ale wolniej niż zapowiadano

Wielka rewolucja na rynku aut nadchodzi, ale wolniej niż zapowiadano

4th wrz 2023 Możliwość komentowania Wielka rewolucja na rynku aut nadchodzi, ale wolniej niż zapowiadano została wyłączona

Stellantis ogłosił podpisanie wielu tysięcy nowych umów z siecią dealerską. To dopiero początek zmian w działaniu rynku aut. Najważniejsze zmiany nadchodzą wolniej, niż zapowiadano. Wprowadzenie modelu agencyjnego okazuje się bardziej skomplikowane i kosztowne dla producentów.

Czytaj więcej ›
Kampanie przywoławcze – sierpień 2023 roku

Kampanie przywoławcze – sierpień 2023 roku

1st wrz 2023 Możliwość komentowania Kampanie przywoławcze – sierpień 2023 roku została wyłączona
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes [...] Czytaj więcej ›