ITD nie tylko ma uprawnienia do kontrolowania pojazdów ciężarowych, ale również aut osobowych. Inspektorzy mają uprawnienia Policji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a zatem mogą m.in. legitymować uczestników ruchu, sprawdzać wymagane prawem dokumenty, zweryfikować dane w CEPiK, żądać poddania się przez kierowcę badaniu na obecność w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie. 

 

Zgodnie z brzmieniem art. 129a Prawa o ruchu drogowym do kompetencji ITD należy kontrolowanie pojazdu:

1) który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

2) w zakresie badania w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu,

3) który naruszył przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego naruszenia przy użyciu:

a) przyrządów kontrolno-pomiarowych,
b) przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe albo na statku powietrznym urządzeń rejestrujących,

4) który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie jego bezpieczeństwa,

5) który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,

6) który wykonuje transport odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Ostatnio Inspekcja Transportu Drogowego została wyposażona w 33 nieoznakowane auta, w których zostały zamontowane wideorejestratory i laserowe mierniki prędkości, tym samym wobec przywołanej regulacji ITD dysponując takimi pojazdami będzie mogło zatrzymać kierowcę osobówki, jeżeli przekroczy prędkość czy też wymusi pierwszeństwo a zostanie to zarejestrowane przez urządzenie rejestrujące, gdy zaistnieje podejrzenie, że prowadzi pojazd po użyciu alkoholu czy też innych substancji zakazanych i przy tym będzie uprawniona sprawdzić trzeźwość kierowcy, a także skontrolować stan techniczny pojazdu.