Likwidacja szkód a bezpieczeństwo drogowe – czekają nas zmiany? Podsumowanie najważniejszej konferencji branżowej

Likwidacja szkód a bezpieczeństwo drogowe – czekają nas zmiany? Podsumowanie najważniejszej konferencji branżowej

31st paź 2023 Możliwość komentowania Likwidacja szkód a bezpieczeństwo drogowe – czekają nas zmiany? Podsumowanie najważniejszej konferencji branżowej została wyłączona
25 października 2023 roku odbyła się konferencja Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a standardy likwidacji szkód komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rola biegłego sądowego. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego. Stowarzyszenie było reprezentowane między innymi przez mecenas Magdalenę Rok-Konopę, która w swoim panelu przedstawiła zagadnienia dotyczące metodologii ustalenia kosztorysów napraw pojazdów po szkodzie OC. Wydarzenie zostało zorganizowane przy dużym udziale Janusza Szcześniaka z Automobilklubu Polski oraz eksperta branżowego i biegłego Łukasza Szaramy. Ze strony Uczelni konferencję współorganizowała dr hab. Aneta Łazarska, prof. UŁa.   Zagadnienia podjęte w trakcie konferencji dotyczą kilku milionów obywateli rocznie, [...] Czytaj więcej ›
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

27th paź 2023 Możliwość komentowania Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy została wyłączona
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy realizowane jest w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy. W konsekwencji pracodawca ma prawo wtórnie zobowiązać pracownika do świadczenia pracy (zgoda zatrudnionego nie jest wymagana), mimo że wcześniej został on z tego obowiązku zwolniony, a także udzielić mu w okresie wypowiedzenia urlopu wypoczynkowego. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 września 2019 r. (III PK 96/18). Artykuł został przygotowany przez Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy.   Jeśli mieliby Państwo w tym zakresie jakieś pytania, prosimy kierować je na adres kancelarii kancelaria@szuszczynski.pl. Stan faktyczny Pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem z uwagi na likwidację stanowiska pracy pracownika. Okres wypowiedzenia trwał od dnia 04.02.2017 r. do dnia 31.05.2017 r. W okresie tym pracownik został początkowo zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem [...] Czytaj więcej ›
Czy rejestracja czasowa pojazdu wystarczy, by uniknąć kary?

Czy rejestracja czasowa pojazdu wystarczy, by uniknąć kary?

25th paź 2023 Możliwość komentowania Czy rejestracja czasowa pojazdu wystarczy, by uniknąć kary? została wyłączona

Art. 71 ust 7 Prawa o ruchu drogowym reguluje obowiązek właściciela pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, który został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej do zarejestrowania pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Od 1 stycznia 2020 r. sankcją za niedopełnienie obowiązku rejestracji we wskazanym czasie jest kara pieniężna w wysokości od 200 do 1 000 zł, którą starosta nakłada w drodze decyzji administracyjnej.   Przepis jednak nie wskazuje wprost, czy rejestracja czasowa pojazdu w terminie 30 dni od jego sprowadzenia stanowi spełnienie obowiązku z art. 71 ust. 1 PRD, przez co wiąże się […]

Czytaj więcej ›
Czy w salonie dealerskim musi być cennik samochodów?

Czy w salonie dealerskim musi być cennik samochodów?

20th paź 2023 Możliwość komentowania Czy w salonie dealerskim musi być cennik samochodów? została wyłączona

Cena towaru zaraz obok marki czy też indywidualnych preferencji jest jednym z najważniejszych kryteriów, którymi kierują się konsumenci przy zakupie towaru lub usługi. Nabywca powinien mieć dostęp do informacji o towarze, w tym również jego cenie. Prawo do informacji to podstawowe uprawnienie konsumenta. Zakres i forma informacji udzielanych konsumentowi jest co do zasady zależna od sposobu zawarcia umowy (sprzedaż tradycyjna/sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość), jednak każdy komunikat kierowany do klienta powinien być sformułowany w sposób jasny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd.   Kwestię informacji o cenie towaru lub usługi reguluje ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o […]

Czytaj więcej ›
Jakie postanowienia powinna zawierać umowa odkupu (buyback)?

Jakie postanowienia powinna zawierać umowa odkupu (buyback)?

16th paź 2023 Możliwość komentowania Jakie postanowienia powinna zawierać umowa odkupu (buyback)? została wyłączona

Dealerzy samochodów realizują plany sprzedaży flotowej. Flotowcy oraz firmy zarządzające flotą nabywają lub pośredniczą w nabyciu pojazdów dla dużych podmiotów gospodarczych i wymieniają samochody co kilka lat. Obie grupy mają swoje interesy…

Czytaj więcej ›
“Sprawy sądowe to część tego biznesu”. Akceptowalna stawka? 140 zł za roboczogodzinę!

“Sprawy sądowe to część tego biznesu”. Akceptowalna stawka? 140 zł za roboczogodzinę!

16th paź 2023 Możliwość komentowania “Sprawy sądowe to część tego biznesu”. Akceptowalna stawka? 140 zł za roboczogodzinę! została wyłączona

– Mam wrażenie, że postępowanie sądowe jest dziś częścią prowadzenia biznesu blacharsko-lakierniczego – mówi w rozmowie z portalem warsztat.pl adwokat Magdalena Rok-Konopa, która prowadzi kancelarię obsługującą branżę motoryzacyjną w zakresie napraw powypadkowych…

Czytaj więcej ›
Wypadek z nieubezpieczonym kierowcą bez OC. Jak uzyskać odszkodowanie i skąd?

Wypadek z nieubezpieczonym kierowcą bez OC. Jak uzyskać odszkodowanie i skąd?

15th paź 2023 Możliwość komentowania Wypadek z nieubezpieczonym kierowcą bez OC. Jak uzyskać odszkodowanie i skąd? została wyłączona

Szacuje się, że po polskich drogach porusza się ok. 100 tys. nieubezpieczonych kierowców. Jak podaje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), ryzyko spowodowania przez nich wypadku z rannymi jest czterokrotnie większe niż w przypadku ubezpieczonych kierowców. Co zrobić w przypadku kolizji z nieubezpieczonym kierowcą bez OC? Czy dostaniemy odszkodowanie?   Jeżeli nie mamy pewności czy sprawca kolizji ma ważne OC, możemy bardzo łatwo to sprawdzić. Na stronie internetowej UFG www.ufg.pl/infoportal znajduje się baza Ośrodka Informacji UFG. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny lub VIN pojazdu, by otrzymać informacje o marce pojazdu, numerze polisy oraz nazwie ubezpieczyciela. Do pobrania jest także bezpłatna aplikacja na urządzenia […]

Czytaj więcej ›
Znamy szczegóły skargi Rzeczypospolitej Polskiej do TSUE na zakaz aut spalinowych od 2035 roku

Znamy szczegóły skargi Rzeczypospolitej Polskiej do TSUE na zakaz aut spalinowych od 2035 roku

5th paź 2023 Możliwość komentowania Znamy szczegóły skargi Rzeczypospolitej Polskiej do TSUE na zakaz aut spalinowych od 2035 roku została wyłączona

Rada Unii Europejskiej w marcu 2023 roku przegłosowała ostateczną treść rozporządzenia wprowadzającego zakaz rejestracji samochodów spalinowych od 2035 roku. Za wprowadzeniem rozporządzenia na posiedzeniu w dniu 28 marca 2023 roku głosowały przedstawicielstwa wszystkich państw, poza Belgią i Austrią, które wstrzymały się od głosu oraz poza Polską która głosowała przeciw. Finalnie uchwalony akt prawny to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/851 datowane na 19 kwietnia 2023 roku. Sprzeciw wyrażony na forum Rady Unii Europejskiej to jednak nie wszystko, ponieważ kilka miesięcy później Rzeczpospolita Polska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na rozporządzenie. Teraz poznaliśmy szczegóły tej skargi, w tym […]

Czytaj więcej ›
Problem przy rejestracji fundacji rodzinnej

Problem przy rejestracji fundacji rodzinnej

4th paź 2023 Możliwość komentowania Problem przy rejestracji fundacji rodzinnej została wyłączona
W ostatnim czasie specjaliści z naszej Kancelarii mieli okazję wspierać klientów w procesie zabezpieczenia majątku rodzinnego oraz zapewnienia wielopokoleniowej sukcesji poprzez utworzenie fundacji rodzinnej, a następnie jej skuteczną rejestracją. Aby jednak do tego doszło konieczne było rozwiązanie problemów, wynikających z niewystarczająco jasno sprecyzowanych przepisów dotyczących rejestracji fundacji rodzinnych.   Fundacja rodzinna zyskuje na popularności wśród przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć swój majątek oraz rodzinne firmy dla przyszłych pokoleń. Wprowadzone w 2023 r. nowe rozwiązanie zyskuje na popularności, a Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim wpisuje do rejestru fundacji rodzinnych kolejne podmioty. Z ostatnich informacji przekazanych przez sąd do września 2023 r. zostało [...] Czytaj więcej ›
Kary za kręcenie liczników w pojazdach – wyjaśniamy wszystkie wątpliwości  

Kary za kręcenie liczników w pojazdach – wyjaśniamy wszystkie wątpliwości  

2nd paź 2023 Możliwość komentowania Kary za kręcenie liczników w pojazdach – wyjaśniamy wszystkie wątpliwości   została wyłączona

Branża motoryzacyjna szacuje, że nawet 65% pojazdów oferowanych w Polsce do sprzedaży jako używane mogła mieć „przekręcony licznik”. Art. 306a Kodeksu karnego wprowadził nowe przestępstwo polegające na zmianie wskazań drogomierza, zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu.   Jaki był cel rozwiązań? Zmiany miały wyeliminować z obrotu gospodarczego podmioty czerpiących korzyści majątkowe z procederu polegającego na zmianie wskazań drogomierzy w pojazdach. Przed wprowadzeniem do Kodeksu karnego nowego przestępstwa za przekręcenie […]

Czytaj więcej ›

Następna strona »