Szkolenie: Roboty przemysłowe i linie produkcyjne: rodzaje umów, kluczowe postanowienia umowne, negocjacje, na co zwracać uwagę

Szkolenie: Roboty przemysłowe i linie produkcyjne: rodzaje umów, kluczowe postanowienia umowne, negocjacje, na co zwracać uwagę

29th sty 2024 Możliwość komentowania Szkolenie: Roboty przemysłowe i linie produkcyjne: rodzaje umów, kluczowe postanowienia umowne, negocjacje, na co zwracać uwagę została wyłączona
Zaproszenie kierujemy do prezesów, dyrektorów i właścicieli firm przemysłowych i produkcyjnych, dyrektorów poszczególnych zakładów, dyrektorów i kierowników działów zakupów, dyrektorów i kierowników działów odpowiedzialnych za parki maszynowe, prawników wewnętrznych. Szkolenie jest organizowane przez kancelarię prawną JDP.   W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Program Rodzaje umów na nabycie robotów przemysłowych  umowy okresowe a jednorazowe przykłady umów jednorazowych przykłady umów okresowych Rękojmia i gwarancja  istota, terminy  uprawnienia i obowiązki Wykonanie zastępcze  istota, kluczowe pojęcia, możliwe modyfikacje w umowie Weryfikacja kontrahentów, zagraniczny kontrahent i kluczowe klauzule umowne ZAREJESTRUJ SIĘ Webinar poprowadzą: Wojciech Bazan adwokat Partner e-mail: wojciech.bazan@jdp-law.pl Kinga Zagrajek [...] Czytaj więcej ›
Ciekawe orzeczenie TSUE na temat wykorzystania znaku marki na częściach zamiennych

Ciekawe orzeczenie TSUE na temat wykorzystania znaku marki na częściach zamiennych

26th sty 2024 Możliwość komentowania Ciekawe orzeczenie TSUE na temat wykorzystania znaku marki na częściach zamiennych została wyłączona
Trybunał Sprawiedliwości UE odpowiedział na pytanie prejudycjalne polskiego sądu i orzekł, że  producent samochodów może zakazać używania w odniesieniu do części zamiennych oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym, którego jest właścicielem, lub podobnego do tego znaku.   Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie interpretacji przepisów o znaku towarowym UE i zadał pytania prejudycjalne, m. in. o to czy  regulacja art. 14 ust. 1 pkt c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej stoi na przeszkodzie, aby właściciel znaku towarowego/sąd zakazał osobie trzeciej używania [...] Czytaj więcej ›
Czarne skrzynki w samochodach – czy wszystkie pojazdy będą musiały być wyposażone w EDR?

Czarne skrzynki w samochodach – czy wszystkie pojazdy będą musiały być wyposażone w EDR?

23rd sty 2024 Możliwość komentowania Czarne skrzynki w samochodach – czy wszystkie pojazdy będą musiały być wyposażone w EDR? została wyłączona

Od lipca 2022 roku istnieje w Unii Europejskiej obowiązek montowania EDR, czyli tzw. „czarnych skrzynek” w pojazdach nowo homologowanych kategorii M1 i N1 (osobowe i dostawcze). Ze skutkiem od 6 lipca 2024 roku obowiązek ten będzie dotyczyć wszystkich nowych rejestrowanych samochodów osobowych na terenie UE.   Wynika to z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników […]

Czytaj więcej ›
Nowe decyzje i postępowania Prezesa UOKiK w sprawie zatorów płatniczych

Nowe decyzje i postępowania Prezesa UOKiK w sprawie zatorów płatniczych

19th sty 2024 Możliwość komentowania Nowe decyzje i postępowania Prezesa UOKiK w sprawie zatorów płatniczych została wyłączona

Prezes UOKiK nałożył kolejne kary pieniężne na dwie duże spółki generujące zatory płatnicze. Ukarane podmioty to Volkswagen Poznań – producent samochodów dostawczych oraz Solaris Bus & Coach – producent autobusów. To kolejni przedsiębiorcy działający w szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej – zarówno w produkcji, jak i w handlu, którzy zostali ukarani za generowanie zatorów płatniczych.   Kara dla Volkswagen Poznań wyniosła ponad 4,7 mln zł. W toku postępowania ustalono, że tylko w ciągu trzech badanych miesięcy przedsiębiorca opóźniał się ze spłatą faktur na rzecz prawie 1,7 tys. kontrahentów. Druga kara w wysokości ponad 3 mln zł została nałożona na spółkę Solaris Bus & […]

Czytaj więcej ›
Ulga na ekspansję – nowa perspektywa podatkowa dla jednoosobowych przedsiębiorców i osób prawnych

Ulga na ekspansję – nowa perspektywa podatkowa dla jednoosobowych przedsiębiorców i osób prawnych

17th sty 2024 Możliwość komentowania Ulga na ekspansję – nowa perspektywa podatkowa dla jednoosobowych przedsiębiorców i osób prawnych została wyłączona
Wraz z początkiem 2022 roku, na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, podatnicy uzyskali możliwość skorzystania z nowej ulgi podatkowej, zwanej „ulgą na ekspansję” lub też zgodnie z wykorzystywanym przez ustawodawcę nazewnictwem, „ulgą prowzrostową”. W naszych działaniach kierujemy się etyką biznesu, a jako nadrzędny cel stawiamy zapewnianie Klientom satysfakcji z wysokiego poziomu świadczonych usług, opartego na bieżącej analizie i interpretacji zmian zachodzących w prawie. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Ulga skierowana jest zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również do osób prawnych, będących podatnikami CIT. Z uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej wynika, że [...] Czytaj więcej ›
Czy da się zabezpieczyć interesy marki we współpracy z influencerami?

Czy da się zabezpieczyć interesy marki we współpracy z influencerami?

17th sty 2024 Możliwość komentowania Czy da się zabezpieczyć interesy marki we współpracy z influencerami? została wyłączona
Na przestrzeni ostatnich tygodni w sferze publicznej szerokim echem odbiła się tzw. afera „Pandora Gate”. Sprawa dotyczyła prawdopodobnie jednego z największych skandali w krótkiej historii polskich social mediów, a konkretnie od publikacji na platformie Youtube obszernego materiału na temat wykorzystywania nieletnich przez najbardziej znanych w Polsce twórców internetowych. W filmie ujawnione zostały m.in. zapisy i treści rozmów pomiędzy dorosłymi mężczyznami, idolami nastolatek a małoletnimi dziewczynami. Kontrowersje dotyczyła zwłaszcza treści o charakterze seksistowskim i erotycznym, które można byłoby rozpatrywać w kategorii znamion czynów niedozwolonych przez polskie prawo. W naszych działaniach kierujemy się etyką biznesu, a jako nadrzędny cel stawiamy zapewnianie Klientom satysfakcji [...] Czytaj więcej ›
Kiedy nie dostaniesz odszkodowania z OC pojazdu?

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania z OC pojazdu?

8th sty 2024 Możliwość komentowania Kiedy nie dostaniesz odszkodowania z OC pojazdu? została wyłączona
Warto na wstępie zaznaczyć, że zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela jest określony w przepisach prawa, głównie w art. 822 Kodeksu cywilnego oraz art. 35 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z art. 822 § 1 k.c., umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zobowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim przez ubezpieczającego albo ubezpieczonego. Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność za szkody wynikające zarówno z ryzyka, jak i winy. W naszych działaniach kierujemy się etyką biznesu, a jako nadrzędny cel stawiamy zapewnianie Klientom satysfakcji z wysokiego poziomu świadczonych usług, opartego na bieżącej analizie i interpretacji zmian zachodzących [...] Czytaj więcej ›
Czy ubezpieczyciel jest uprawniony do biernego wyczekiwania na zakończenie postępowania karnego?

Czy ubezpieczyciel jest uprawniony do biernego wyczekiwania na zakończenie postępowania karnego?

4th sty 2024 Możliwość komentowania Czy ubezpieczyciel jest uprawniony do biernego wyczekiwania na zakończenie postępowania karnego? została wyłączona
W poprzednim artykule (kliknij tutaj by przejść do bloga Kancelarii Turcza) wskazywaliśmy, że zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnemu i Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnym, Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody przez poszkodowanego lub uprawnionego. W przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania jest niemożliwe w tym terminie, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym, przy należytej staranności, wyjaśnienie tych okoliczności stało się możliwe, jednak nie później niż [...] Czytaj więcej ›
Kampanie przywoławcze – grudzień 2023 roku

Kampanie przywoławcze – grudzień 2023 roku

4th sty 2024 Możliwość komentowania Kampanie przywoławcze – grudzień 2023 roku została wyłączona
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes [...] Czytaj więcej ›
Nowe obowiązki rejestracyjne od 1 stycznia – co w przypadku sprzedaży pojazdu przed upływem terminu?

Nowe obowiązki rejestracyjne od 1 stycznia – co w przypadku sprzedaży pojazdu przed upływem terminu?

3rd sty 2024 Możliwość komentowania Nowe obowiązki rejestracyjne od 1 stycznia – co w przypadku sprzedaży pojazdu przed upływem terminu? została wyłączona

Od początku roku zaczęły obowiązywać bardzo ważne zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek przerejestrowania nabytego pojazdu oraz zawierają zmiany dotyczące zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu.   Ustawa wprowadza do PRD art. 73aa, zgodnie z którym właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia: nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium […]

Czytaj więcej ›