Trybunał Sprawiedliwości UE odpowiedział na pytanie prejudycjalne polskiego sądu i orzekł, że  producent samochodów może zakazać używania w odniesieniu do części zamiennych oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym, którego jest właścicielem, lub podobnego do tego znaku.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie interpretacji przepisów o znaku towarowym UE i zadał pytania prejudycjalne, m. in. o to czy  regulacja art. 14 ust. 1 pkt c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej stoi na przeszkodzie, aby właściciel znaku towarowego/sąd zakazał osobie trzeciej używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub łudząco podobnego do unijnego znaku towarowego, w odniesieniu do części zamiennych samochodu (osłon chłodnicy powietrza/grilli), jeżeli stanowi ono mocowanie do akcesorium samochodowego (emblematu odzwierciedlającego unijny znak towarowy), oraz:

  • gdy z technicznego punktu widzenia istnieją możliwości zamontowania oryginalnego emblematu odzwierciedlającego unijny znak towarowy na części zamiennej samochodu (osłonie chłodnicy powietrza/grillu) bez odwzorowania na tej części znaku identycznego lub łudząco podobnego do unijnego znaku towarowego; albo w sytuacji
  • gdy z technicznego punktu widzenia nie jest możliwe zamontowanie oryginalnego emblematu odwzorowującego unijny znak towarowy na części zamiennej samochodu (osłonie chłodnicy powietrza/grillu) bez odwzorowania na tej części znaku identycznego lub łudząco podobnego do unijnego znaku towarowego.

 

Sprawa dotyczyła polskiego przedsiębiorcy oferującego osłony chłodnicy do starszych modeli Audi, przy czym osłony te nie były oryginalne i zawierały element, którego kształt był podobny do znaku towarowego Audi. Audi domagało się zakazu sprzedaży ww. osłon.

 

TSUE w sprawie o sygn. akt C-334/22 uznał, że sprzedaż takich osłon narusza funkcje znaku towarowego Audi, a także przyznał, że właściciel może domagać się zakazu używania tegoż znaku w obrocie handlowym. TSUE orzekł, że w odniesieniu do wzorów znaków towarowych nie ma zastosowania klauzula naprawy (klauzula napraw pozwala na sprzedaż zamienników takich jak np. zderzak w samochodzie w celu naprawy, aby przywrócić w danym samochodzie pierwotną postać), a ponadto wskazał, że osłony chłodnicy nie pochodzą od właściciela znaku towarowego Audi. Tym samym uznano, że takie używanie może naruszyć funkcje znaku towarowego polegające w szczególności na zagwarantowaniu pochodzenia lub jakości towaru.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie będzie musiał zbadać czy element przedmiotowej osłony chłodnicy jest identyczny ze znakiem towarowym Audi lub do niego podobny oraz czy osłona chłodnicy jest identyczna z towarem lub towarami, dla których znak ten został zarejestrowany lub do nich podobna. W sytuacji gdy Sąd Okręgowy w Warszawie uzna, że znak ten cieszy się renomą  UE, to w ocenie TSUE właścicielowi będzie przysługiwać prawo ochrony, tym samym nie będzie istotne to czy osłony te są identyczne czy odmienne. Właściciel znaku towarowego ma uprawnienie do zakazania sprzedaży części zamiennej, która z uwagi na chęć sprzedaży danego elementu przypomina oryginalną część.