Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.

 

Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organ nadzoru gromadzi przekazywane przez producentów i dystrybutorów powiadomienia (powszechnie nazywane kampaniami przywoławczymi) i publikuje je na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Jeszcze do niedawna publikowane były także numery VIN pojazdów objętych akcją, lecz ze względu na przepisy RODO Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że nie ma podstaw prawnych do upubliczniania tego typu danych. Ponadto na podstawie baz danych dealerów/ASO producent zawiadamia właścicieli pojazdów o szczegółach potencjalnej usterki i konieczności jak najszybszego udania się do autoryzowanego serwisu w celu wykonania akcji przywoławczej.

 

W grudniu 2023 roku na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono następujące kampanie przywoławcze:

5 grudnia 2023r.

Samochody marki Mazda CX-60 (KH)

Przedsiębiorca Mazda Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mazda CX-60 (KH), wyprodukowanych w Japonii od 15.03.2022 r. do 09.06.2023 r., silniki mogą wyłączyć się bez ostrzeżenia w trybie awaryjnym, co może spowodować utratę mocy napędowej, zwiększając ryzyko wypadku. Ponadto obrazy z kamer przednich, bocznych i cofania mogą migać, a w niektórych przypadkach mogą się nie pojawiać się na monitorze wyświetlacza środkowego.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 1 438 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Mazda w celu dokonania stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Mazda Motor Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Postępu 14b, 02-676 Warszawa; tel.: 22 318 19 75).

Więcej informacji >>>


Samochody marki Mazda CX-60 (KH)

Przedsiębiorca Mazda Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mazda CX-60 (KH), wyprodukowanych w Japonii od 28.08.2022 r. do 27.07.2023 r., silnik może nie uruchomić się podczas jazdy lub na postoju, w sytuacji, gdy spodziewane jest uruchomienie silnika zaraz po i-stop. Ponadto, jeśli silnik zostanie ponownie uruchomiony („przycisk Start” zostanie naciśnięty) w krótkim czasie (około 8 sekund) po WYŁĄCZENIU zapłonu, obwód przekaźnika akumulatora Mild Hybrid może nie zostać załączony, a na wyświetlaczu wielofunkcyjnym może zostać wyświetlony komunikat o usterce układu hybrydowego i może zaświecić się kontrolka ostrzegawcza silnika. Funkcja awaryjna może się aktywować, co sprawia, że pozycja selektora jest ustawiona w zakresie „N”, a pojazd może przejść w stan „niemożliwy do jazdy”. W takich warunkach pojazd nie może zostać ponownie uruchomiony w ciągu około 90 sekund po zatrzymaniu pojazdu (IG OFF), nawet jeśli zostanie naciśnięty przycisk „Start” (IG ON).

Ponadto obrazy z kamer przednich, bocznych i cofania mogą migać, a w niektórych przypadkach mogą się nie pojawiać się na monitorze wyświetlacza środkowego.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 871 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Mazda w celu dokonania stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Mazda Motor Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Postępu 14b, 02-676 Warszawa; tel.: 22 318 19 75).

Więcej informacji >>>


11  grudnia 2023r.

Samochody marki Subaru Solterra

Subaru Import Polska sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Subaru Solterra 2023MY, może dojść do wyłączenia zestawu wskaźników.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 22 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu przeprogramowania sterownika zespołu wskaźników.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Subaru Import Polska sp. z o.o. (adres: ul. Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków; tel.: 12 687 43 00).

Więcej informacji >>>


Samochody marki Mazda 3

Przedsiębiorca Mazda Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mazda, modele: 3 (BP) wyprodukowanych w Japonii od 06.04. r. do 23.08.2023 r. i CX-30 (DM), wyprodukowanych w Japonii od 06.06. r. do 02.09.2023 r., obrazy z kamer przednich, bocznych i tylnych mogą migać, a w niektórych przypadkach mogą się nie pojawiać się na monitorze centralnym.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 691 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Mazda w celu dokonania stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Mazda Motor Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Postępu 14b, 02-676 Warszawa; tel.: 22 318 19 75).

Więcej informacji >>>


Samochody marki BMW, modele: seria 3, X3 i X4

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW, modele: seria 3 (G20), X3 (G01) i X4 (G02), wyprodukowanych w Niemczech, śruby łączące silnik elektryczny z obudową przekładni kierowniczej mogą nie być prawidłowo zamocowane. Może to skutkować poluzowaniem całego silnika elektrycznego i prowadzić do zablokowania przekładni kierowniczej.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 6 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu wymiany przekładni układu kierowniczego.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 022 279 71 00).

Więcej informacji >>>


Samochody marki Toyota Proace City

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota Proace City, wyprodukowanych w Hiszpanii od 03.03. do 26.07.2023 r., w elektronicznej jednostce sterującej pracą silnika (Engine ECU) występuje błąd. W konsekwencji lampka kontrolna (MIL – Malfunction Indicator Light) nie zostanie włączona, gdy zużycie mocznika (będącego częścią układu oczyszczania spalin) jest mniejsze od zakładanego progu.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 3 695 samochodów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu zmiany oprogramowania elektronicznej jednostki sterującej pracą silnika (Engine ECU).

Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Central Europe Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

Więcej informacji >>>


15 grudnia 2023r.

Samochody marki Toyota C-HR

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Toyota C-HR, wyprodukowane w Turcji od 23.09. do 08.12.2023 r., wyposażone są w zaawansowany system wspomagania parkowania, który zapewnia pomoc przy wjeździe i wyjeździe z miejsca parkingowego oraz zawiera funkcję zdalnego sterowania pojazdem, z której można korzystać za pośrednictwem aplikacji mobilnej, gdy kierowca znajduje się poza pojazdem. Przemieszczenie pojazdu z wykorzystaniem tej funkcji aktywowane jest w aplikacji mobilnej za pomocą ciągłych ruchów palca, a po stronie pojazdu kontrolowane jest przez elektroniczny moduł ostrzegania o przeszkodach (Clearance Sonar ECU). Ze względu na oprogramowanie tego modułu oraz elektronicznego modułu sterowania hamulcami (Brake ECU) istnieje możliwość wystąpienia błędu w module ostrzegania o przeszkodach w momencie, gdy użytkownik aplikacji mobilnej wstrzyma ruchy palcem lub palec zostanie odsunięty od ekranu telefonu w przeciągu trzech sekund od aktywacji funkcji zdalnego parkowania. W takim przypadku dojdzie do zmiany biegów z pozycji P (Parkowanie) na D (Jazda do przodu) lub R (Cofanie), a hamulce zostaną zwolnione bez żadnej ingerencji użytkownika aplikacji mobilnej. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, spowoduje to powolne poruszanie się pojazdu do przodu lub do tyłu, co może zwiększyć ryzyko wypadku.

Kampanią naprawczą objęte są w Polsce 183 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu zmiany oprogramowania elektronicznego modułu ostrzegania o przeszkodach (Clearance Sonar ECU oraz elektronicznego modułu sterowania hamulcami (Brake ECU). Jako tymczasowy środek zaradczy Toyota poinstruuje klientów, aby nie korzystali z funkcji zdalnego parkowania za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Ponadto Toyota zdecydowanie sugeruje usunięcie aplikacji ze telefonu i/lub innych urządzeń do czasu wykonania naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Central Europe Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

Więcej informacji >>>


Samochody marki Toyota Proace City

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota Proace City, wyprodukowanych w Hiszpanii od 11.10.2022 r. do 17.03.2023 r., indeks nośności tylnych opon jest zbyt niski w stosunku do technicznie dopuszczalnej masy przypadającej na tylną oś pojazdu. W rezultacie istnieje ryzyko, że użytkownik podczas załadunku pojazdu może przekroczyć maksymalną masę przypadającą na tylną oś wynikającą z indeksu nośności opon. Dodatkowo, pojazd może nie przejść pozytywnie obowiązkowej, okresowej kontroli technicznej z powodu niezgodności opon/danych.

Kampanią naprawczą objęte są w Polsce 562 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi. Dane dotyczące technicznie dopuszczalnej masy przypadającej na tylną oś zostaną dopasowane do indeksu nośności opon, poprzez wykonanie następujących czynności:

  1. wymiana naklejki VIN (naklejki producenta) w przypadku wystąpienia takiej konieczności,
  2. usunięcie deklaracji producenta (jeśli została dostarczona) oraz przekazania poprawionego Świadectwa Zgodności (CoC).

Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Central Europe Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

Więcej informacji >>>


28 grudnia 2023r.

Samochody marki Volvo, model XC90

Przedsiębiorca Volvo Car Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volvo XC90 z roku modelowego 2015-2024, klamra pasa bezpieczeństwa w drugim rzędzie mogła nie zostać prawidłowo dokręcona, co może skutkować niewystarczającą ochroną pasażera drugiego rzędu w razie zderzenia.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 126 pojazdów.

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów w celu przeprowadzenia inspekcji i poprawienia mocowania klamry (dokręcenia śruby odpowiednim momentem).

Informacji związanych z kampanią udziela Volvo Car Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa) pod numerem telefonu: 22 566 28 00.

Więcej informacji >>>


Samochody marki Volvo, model S60

Przedsiębiorca Volvo Car Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volvo S60 z roku modelowego 2019-2024, poduszka powietrzna pasażera mogła nie zostać prawidłowo dokręcona, co może skutkować jej nieprawidłowym działaniem.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 11 pojazdów.

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów w celu sprawdzenia połączeń śrubowych.

Informacji związanych z kampanią udziela Volvo Car Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa) pod numerem telefonu: 22 566 28 00.

Więcej informacji >>>


Samochody marki Honda, model CR-V

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Honda CR-V, rok modelowy 2019-2021, wyprodukowanych od 09.05.2018 r. do 01.07.2022 r. w Japonii i Stanach Zjednoczonych, w kablu akumulatora łączącym akumulator ze skrzynką bezpieczników pomocniczych nie zainstalowano bezpiecznika. W przypadku kolizji może dojść do uszkodzenia kabla, co może spowodować zwarcie w obwodzie zasilania i przegrzanie kabla akumulatora, zwiększając ryzyko pożaru i/lub obrażeń.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 3 964 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że wszyscy posiadacze samochodów objętych kampanią zostaną wezwani na bezpłatną wizytę w autoryzowanym serwisie w celu przeprowadzenia naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (adres: ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa; tel. 801 811 711).

Więcej informacji >>>


 

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku – zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów – zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

 

Powyższe informacje stanowią powielenie komunikatów umieszczonych na podanej wyżej stronie UOKiK. Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego nie odpowiada za prawidłowość, prawdziwość i kompletność podanych wyżej informacji, które sugerujemy za każdym razem weryfikować na stronie UOKiK,