Kiedy umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC nie przedłuży się automatycznie?

Kiedy umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC nie przedłuży się automatycznie?

22nd mar 2023 Możliwość komentowania Kiedy umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC nie przedłuży się automatycznie? została wyłączona

Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Czytaj więcej ›
Publikacja najnowszego raportu dotyczącego systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych (tzw. Raport RAPEX Safety Gate)

Publikacja najnowszego raportu dotyczącego systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych (tzw. Raport RAPEX Safety Gate)

22nd mar 2023 Możliwość komentowania Publikacja najnowszego raportu dotyczącego systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych (tzw. Raport RAPEX Safety Gate) została wyłączona
13 marca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała coroczny raport dotyczący systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych (tzw. System RAPEX, dalej: „Raport”). Sprawozdanie odnosi się do działalności systemu w 2022 r. i obejmuje 29 państw (tj. państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein). Alert został przygotowany przez kancelarię KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.   Służymy pomocą w razie jakichkolwiek pytań związanych z bezpieczeństwem produktów, w tym z systemem wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych RAPEX, jak również związanych z planowanym Rozporządzeniem w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. System RAPEX funkcjonuje od 2003 r. Został powołany na gruncie dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [...] Czytaj więcej ›
Czy przepisy o fundacji rodzinnej pomogą branży motoryzacyjnej?

Czy przepisy o fundacji rodzinnej pomogą branży motoryzacyjnej?

16th mar 2023 Możliwość komentowania Czy przepisy o fundacji rodzinnej pomogą branży motoryzacyjnej? została wyłączona

Rynek motoryzacyjny w Polsce, to poza wielką produkcją, w sporej części rodzinne biznesy. Mowa tu głównie o branży dealerskiej i serwisowej. Przepisy o fundacji rodzinnej mogą znacznie ułatwić ich funkcjonowanie.

Czytaj więcej ›
Opłata ewidencyjna za czynności urzędowe do likwidacji

Opłata ewidencyjna za czynności urzędowe do likwidacji

14th mar 2023 Możliwość komentowania Opłata ewidencyjna za czynności urzędowe do likwidacji została wyłączona

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, który zakłada zniesienie opłaty ewidencyjnej pobieranej przez organy w związku z czynnościami w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz opłaty ewidencyjnej przy przeprowadzeniu badania technicznego.

Czytaj więcej ›
Likwidacja opłaty ewidencyjnej za czynności urzędowe coraz bliżej

Likwidacja opłaty ewidencyjnej za czynności urzędowe coraz bliżej

10th mar 2023 Możliwość komentowania Likwidacja opłaty ewidencyjnej za czynności urzędowe coraz bliżej została wyłączona

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, który zakłada zniesienie opłaty ewidencyjnej pobieranej przez organy w związku z czynnościami w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz opłaty ewidencyjnej przy przeprowadzeniu badania technicznego. Projekt został już przesłany do Sejmu i przekazany do prac w komisjach (druk nr 3049).   Zgodnie z projektem likwidacji mają ulec opłaty ewidencyjne pobierane z tytułu: wydanie karty parkingowej, rejestrację pojazdu, wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników, wydanie zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych oraz blankietów profesjonalnych […]

Czytaj więcej ›
Weszły w życie przepisy o fundacji rodzinnej

Weszły w życie przepisy o fundacji rodzinnej

10th mar 2023 Możliwość komentowania Weszły w życie przepisy o fundacji rodzinnej została wyłączona

Rynek motoryzacyjny w Polsce, to poza wielką produkcją, w sporej części rodzinne biznesy. Mowa tu głównie o branży dealerskiej i serwisowej. Przepisy o fundacji rodzinnej mogą znacznie ułatwić ich funkcjonowanie.   Fundacja rodzinna to osoba prawna utworzona w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Natomiast cel szczegółowy powinien zostać określony przez fundatora w statucie.   Nowe rozwiązanie ma na celu ochronę rodzinnych przedsiębiorstw po śmierci. Jak wskazują autorzy projektu fundacja rodzinna pozwoli budować struktury organizacyjne zapewniające kontynuację biznesu i ochronę majątku w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie, bez konieczności osobistego zaangażowania następców […]

Czytaj więcej ›
W jakich przypadkach umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC nie przedłuża się automatycznie i jakie są tego konsekwencje?

W jakich przypadkach umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC nie przedłuża się automatycznie i jakie są tego konsekwencje?

10th mar 2023 Możliwość komentowania W jakich przypadkach umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC nie przedłuża się automatycznie i jakie są tego konsekwencje? została wyłączona

Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.   W celu kontynuacji ubezpieczenia OC i eliminacji sytuacji poruszania się po drogach pojazdu bez ważnego OC ustawodawca w art. 28 ww. ustawy wprowadził automatyczne przedłużenie zawartej umowy ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy, w sytuacji kiedy nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi […]

Czytaj więcej ›
Monitoring GPS we flocie a zapisy prawne w przedsiębiorstwie

Monitoring GPS we flocie a zapisy prawne w przedsiębiorstwie

8th mar 2023 Możliwość komentowania Monitoring GPS we flocie a zapisy prawne w przedsiębiorstwie została wyłączona

W tym odcinku Biznesowych Rozmów Flotowych do naszego studia zaprosiliśmy radcę prawnego – Małgorzatę Miller. Małgorzata Miller, radca prawny, ekspert w branży motoryzacyjnej. Członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego. Tworzy zespół ds. obsługi branży automotive w Kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni w Poznaniu. Od 11 lat zajmuje się obsługą prawną firm dealerskich.

Czytaj więcej ›
Webinar – Kontrola trzeźwości pracowników 2023 – szkolenie dla fleet managerów

Webinar – Kontrola trzeźwości pracowników 2023 – szkolenie dla fleet managerów

6th mar 2023 Możliwość komentowania Webinar – Kontrola trzeźwości pracowników 2023 – szkolenie dla fleet managerów została wyłączona
ZAPRASZAMY NA WEBINAR Kontrola trzeźwości pracowników 2023 - szkolenie dla fleet managerów Szkolenie odbędzie się w dniu 14 marca 2023 r. o godzinie 10.00 w formule online. W celu zarejestrowania się na szkolenie kliknij TUTAJ.   Pod koniec lutego weszła w życie jedna z ważniejszych w ostatnich latach zmian w prawie pracy - regulująca dopuszczalność i zasady badania trzeźwości pracowników. Wprowadzenie takich przepisów było z punktu widzenia prawa konieczne, gdyż do tej pory takie badanie mogło się odbyć tylko za zgodą pracownika. Jest to nowelizacja szczególnie istotna dla pracodawców którzy posiadają w swoich przedsiębiorstwach floty pojazdów służbowych, z których korzystają ich pracownicy. [...] Czytaj więcej ›
Kampanie przywoławcze – luty 2023 roku

Kampanie przywoławcze – luty 2023 roku

6th mar 2023 Możliwość komentowania Kampanie przywoławcze – luty 2023 roku została wyłączona
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes [...] Czytaj więcej ›