Nowe Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych – omawiamy najważniejsze zmiany (część 2)

18 lipca 2022 roku na stronie KNF zostały opublikowane nowe Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, które zastępują obecnie obowiązujące Wytyczne przyjęte 16 grudnia 2014 roku. Kontynuujemy omawianie najważniejszych dla branży serwisów samochodowych i wypożyczalni aspektów nowych Rekomendacji.   Pierwsza część naszego komentarza znajduje się w tym miejscu.   Rekomendacja 19 Świadczenie z umowy ubezpieczenia OC PPM ustalane metodą kosztorysową powinno być ustalone w oparciu o wartość dostępnych części. Jest odpowiednikiem dotychczasowej wytycznej 18.   Rekomendacja 20 Zakład ubezpieczeń nie powinien ustalać świadczenia w wysokości skutkującej ograniczeniem możliwości naprawy pojazdu w ramach przysługującego uprawnionemu świadczenia z umowy ubezpieczenia OC […]

Czytaj więcej ›
Stacje kontroli pojazdów szykują protest. Chcą podwyższenia opłat za badania

Stacje kontroli pojazdów szykują się do akcji protestacyjnej. Chcą by Ministerstwo Infrastruktury podwyższyło opłaty za badanie techniczne. Te, mimo rosnących kosztów i inflacji nie były zmienianie od 18 lat. Jeśli cennik się nie zmieni, w przyszłym roku miejsc, gdzie można podstemplować dowód rejestracyjny, będzie jeszcze mniej, a na drogach jeszcze groźniej.

Czytaj więcej ›
Minimalny podatek dochodowy po nowemu

Od 1 stycznia 2022 obowiązują przepisy „Polskiego Ładu”. Poza wieloma niepowodzeniami tego projektu, jednym z wyjątkowo niekorzystnych dla dealerów rozwiązań jest tzw. Minimalny Podatek Dochodowy (art. 24ca ustawy o CIT). Było to przedmiotem licznych wystąpień ZDS, które wydaje się zostały częściowo wysłuchane, ponieważ Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w podatku, co w komunikacie uzasadnia tym, że „Przepisy w obecnym kształcie powodują bowiem w szczególności, że minimalnym podatkiem dochodowym są obejmowane podmioty, których wyniki podatkowe (strata lub niski poziom dochodowości) nie zawsze są rezultatem działań optymalizacyjnych.”.   Podatek ten, który pierwszy raz miał być płatny w 2023 roku, będzie dotykać przede wszystkim […]

Czytaj więcej ›
Nowe Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych – omawiamy najważniejsze zmiany (część 1)

18 lipca 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała nowe Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, które zastępują obowiązujące Wytyczne z dnia 16 grudnia 2014 roku.   Rekomendacje to formalnie nie to samo co Wytyczne. Rekomendacje są wydawane na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym. Rekomendacje mają walor dokumentu stanowiącego podstawę do odpowiedzialności ubezpieczyciela przed KNF. Rekomendacje mają duże znaczenie przy rozliczeniu z ubezpieczycielem przy likwidacji szkody metodą serwisową/bezgotówkową i podczas ewentualnego sporu sądowego pomiędzy serwisem i ubezpieczycielem. Nie mają one oczywiście bezpośredniej mocy prawnej, jak ustawy […]

Czytaj więcej ›
Kampanie przywoławcze – lipiec 2022 roku

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes [...]

Czytaj więcej ›

Top