Miło nam poinformować, że nowym członkiem Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego została Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy.

 

Kancelaria SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA Kancelaria Prawa Pracy jest butikową kancelarią, specjalizującą się wyłącznie w zagadnieniach prawa pracy i prawa HR. Kancelaria doradza pracodawcom z różnych branż (w tym wielu podmiotom z branży motoryzacyjnej) z terenu całej Polski w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz innych dziedzin prawa w zakresie związanym z HR.

 

W zakres usług Kancelarii wchodzi m.in.:

 • sporządzanie umów o pracę, cywilnoprawnych umów o zatrudnienie (o dzieło, zlecenie), umów B2B, kontraktów menadżerskich,
 • przygotowywanie projektów oświadczeń i pism rozwiązujących umowy o pracę z pracownikami,
 • tworzenie projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych oraz wspieranie pracodawców w działaniach, mających na celu skuteczne wprowadzenie w życie wymienionych aktów wewnątrzzakładowych,
 • doradztwo w zakresie doboru optymalnych systemów czasu pracy, dostosowanych do specyfiki działalności firm, przygotowywanie dokumentacji związanej z ich wdrożeniem, bieżące wsparcie związane z rejestracją i rozliczaniem czasu pracy pracowników,
 • reprezentacja pracodawców przed sądami pracy,
 • opracowywanie i wdrażanie rozwiązań umożliwiających świadczenie przez pracowników pracy poza siedzibą firmy w trybie telepracy, home office i pracy zdalnej,
 • wsparcie pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi, radami pracowników i przedstawicielami załogi,
 • doradztwo w zakresie indywidualnych i zbiorowych zwolnień pracowników, w tym zwolnień dokonywanych w procesach przekształceń i restrukturyzacji oraz programów dobrowolnych odejść,
 • wsparcie w trakcie postępowań kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie analiz, opinii i ekspertyz prawnych,
 • prowadzenie szkoleń, wykładów i warsztatów dla pracodawców i grup pracowników – kadry kierowniczej, działów HR, z wybranych zagadnień dot. prawa pracy i prawa HR.

 

Więcej informacji o Kancelarii znajdą Państwo na:

 • stronie internetowej Kancelarii (kliknij TUTAJ),
 • profilu Kancelarii na Linkedin (kliknij TUTAJ),
 • Kanale Kancelarii na YouTube (kliknij TUTAJ).

Kancelarię Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy w SPRM będzie reprezentował radca prawny Michał Szuszczyński .

 

Michał Szuszczyński jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu; absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na tym Uniwersytecie.

Przez ponad 10 lat pracował w jednej z największych kancelarii prawnych w Wielkopolsce, w której przez 7 lat kierował pracami Departamentu Prawa Pracy. Założyciel i wspólnik kancelarii SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA Kancelaria Prawa Pracy z siedzibą w Poznaniu świadczącej usługi doradcze z zakresu prawa pracy i prawa HR dla pracodawców, w tym wielu podmiotów z rynku motoryzacyjnego (autoryzowani dealerzy aut osobowych i dostawczych, producenci aut osobowych, dostawczych, autobusów i tramwajów, producenci podzespołów do produkcji pojazdów).

Doradza w obszarze indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, specjalizując się w zagadnieniach związanych z czasem pracy, działalnością konkurencyjną oraz czynami nieuczciwej konkurencji ze strony pracowników, a także relacjami ze związkami zawodowymi. Jest pełnomocnikiem procesowym przed sądami pracy wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, sporządza opinie i ekspertyzy prawne z zakresu prawa pracy, prowadzi szkolenia oraz seminaria poświęcone zagadnieniom stosunku pracy.