Od 4 września 2022 roku znika instytucja karty pojazdu i nalepki kontrolnej

4 września 2022 roku wchodzi w życie zmiana wprowadzona ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1517). Po upływie aż 24-miesięcznego vacatio legis likwidacji ulega instytucja karty pojazdu i nalepki kontrolnej na szybę. Zmiana ta została podyktowana dostępem organów kontroli kierowców oraz wydziały komunikacji do bazy CEPiK. Brak obowiązku posiadania nalepek i kart pojazdu wiąże się z oszczędnościami dla kierowców. Zgodnie ...
Czytaj Więcej

Wniosek Rzecznika Finansowego o uchwałę Sądu Najwyższego

Rzecznik Finansowy Bohdan Pretkiel w dniu 30 sierpnia 2022 r. wystąpił z wnioskiem do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie sądów rozbieżności w wykładni przepisów prawa w zakresie dopuszczalności stosowania w ustalaniu odszkodowania z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych rabatów i upustów stosowanych w sieciach partnerskich zakładów ubezpieczeń. Podniesiona we wniosku wątpliwość dotyczy korelacji obowiązku minimalizowania szkody i współdziałania poszkodowanego z ubezpieczycielem w wykonaniu zobowiązania, z ewentualnym uprawnieniem tego ostatniego do ustalenia ...
Czytaj Więcej
/ Serwisy, Ubezpieczenia

Kampanie przywoławcze – sierpień 2022 roku

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru. Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis ...
Czytaj Więcej

Branża motoryzacyjna protestuje przeciw projektowanym zmianom dążącym do dziesięciokrotnego podwyższenia opłat za zawarcie umowy ubezpieczenia OC

Wszyscy przedstawiciele rynku są zaalarmowani właśnie projektowaną podwyżką opłat na fundusz CEPiK płaconych z tytułu zawierania umów OC pojazdów. W dniu 29 sierpnia 2022 roku, dwóch największych reprezentantów branży sprzedawców samochodów, czyli Stowarzyszenie Komisów i Związek Dealerów Samochodów wystosowały do Ministerstwa Cyfryzacji pisma protestacyjne w tej sprawie. Opublikowany niedawno projekt przewidujący podwyżkę opłaty ewidencyjnej zakłada zmianę w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z ...
Czytaj Więcej

Prezes UOKiK stawia zarzuty Autocentrum AAA Auto

Prezes UOKiK wszczął postępowania przeciwko AUTOCENTRUM AAA AUTO – wiodącemu dealerowi samochodów używanych. Organ zarzuca praktykę polegającą na braku pełnej informacji o ostatecznej cenie samochodu w chwili podejmowania decyzji o zakupie. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa, że spółka AUTOCENTRUM AAA AUTO z Piaseczna, właściciel salonów sprzedaży i skupu samochodów używanych, może naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Na terenie Polski AUTOCENTRUM posiada 14 salonów, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu. Samochody prezentowane są również na portalach: ...
Czytaj Więcej

Szykuje się przedłużenie zwolnienia z akcyzy dla hybryd plug-in do 2029 roku

Na stronach RCL opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (UD428). Nowelizacja dotyczy zwolnienia od akcyzy hybryd plug-in o pojemności silnika do 2000 cm3. Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem, zwolnienie obowiązujące obecnie kończy się 31 grudnia 2022 roku. W nowym brzmieniu okres ten ma zostać wydłużony do 31 grudnia 2029 roku. Kwestie te reguluje art. 163a ustawy o podatku akcyzowym. W uzasadnieniu projektu ustawodawca wskazuje, że zmiana ma na celu ...
Czytaj Więcej

Czy opłata reprograficzna dotknie branżę motoryzacyjną?

Rząd wznowił prace nad ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie opłaty od urządzeń utrwalających i powielających utwory. W mediach funkcjonuje to jako „podatek od smartfonów”. Temat był żywy rok temu. W opublikowanym wówczas projekcie rozporządzenia „odbiorniki radiowe” były wprost wymienione. Teraz nie ma już projektu rozporządzenia, a ma ono zostać wydane w terminie późniejszym. Opieramy się więc na definicjach ustawowych. Mając na uwadze samo brzmienie ustawy to „odbiorniki” w samochodach (choć trudno obecnie mówić ...
Czytaj Więcej

Mapa Prawna Motoryzacji 2022/2023 – zapraszamy na V Seminarium Szkoleniowe Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli działów prawnych firm motoryzacyjnych oraz kancelarii zajmujących się prawem motoryzacyjnym, prawem pracy oraz szeroko rozumianym biznesem na V Seminarium Szkoleniowe Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego “Mapa Prawna Motoryzacji 2022/2023” połączone z Walnym Zebraniem Członków. Seminarium odbędzie się w dniu 7 września 2022 roku, w Airport Hotel Okęcie**** w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24 od godz. 10:00. Prelegenci ze Związku Dealerów Samochodów, kancelarii Kancelaria Kowalski oraz Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy przedstawią swoje tematy w tym roku na spotkaniu stacjonarnym, ...
Czytaj Więcej
/ Aktualnosci

Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy nowym członkiem Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego

Miło nam poinformować, że nowym członkiem Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego została Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy. Kancelaria SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA Kancelaria Prawa Pracy jest butikową kancelarią, specjalizującą się wyłącznie w zagadnieniach prawa pracy i prawa HR. Kancelaria doradza pracodawcom z różnych branż (w tym wielu podmiotom z branży motoryzacyjnej) z terenu całej Polski w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz innych dziedzin prawa w zakresie związanym z HR. W zakres usług Kancelarii wchodzi m.in.: sporządzanie umów o ...
Czytaj Więcej
/ Rynek motoryzacyjny
Top