Kampanie przywoławcze – styczeń 2024 roku

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru. Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis ...

Szkolenie: Roboty przemysłowe i linie produkcyjne: rodzaje umów, kluczowe postanowienia umowne, negocjacje, na co zwracać uwagę

Zaproszenie kierujemy do prezesów, dyrektorów i właścicieli firm przemysłowych i produkcyjnych, dyrektorów poszczególnych zakładów, dyrektorów i kierowników działów zakupów, dyrektorów i kierowników działów odpowiedzialnych za parki maszynowe, prawników wewnętrznych.Szkolenie jest organizowane przez kancelarię prawną JDP. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią.Program Rodzaje umów na nabycie robotów przemysłowych  umowy okresowe a jednorazowe przykłady umów jednorazowych przykłady umów okresowych Rękojmia i gwarancja  istota, terminy  uprawnienia i obowiązki Wykonanie zastępcze  istota, kluczowe pojęcia, możliwe modyfikacje w umowie ...

Ciekawe orzeczenie TSUE na temat wykorzystania znaku marki na częściach zamiennych

Trybunał Sprawiedliwości UE odpowiedział na pytanie prejudycjalne polskiego sądu i orzekł, że  producent samochodów może zakazać używania w odniesieniu do części zamiennych oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym, którego jest właścicielem, lub podobnego do tego znaku. Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie interpretacji przepisów o znaku towarowym UE i zadał pytania prejudycjalne, m. in. o to czy  regulacja art. 14 ust. 1 pkt c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z ...
/ Rynek części

Czarne skrzynki w samochodach – czy wszystkie pojazdy będą musiały być wyposażone w EDR?

Od lipca 2022 roku istnieje w Unii Europejskiej obowiązek montowania EDR, czyli tzw. „czarnych skrzynek” w pojazdach nowo homologowanych kategorii M1 i N1 (osobowe i dostawcze). Ze skutkiem od 6 lipca 2024 roku obowiązek ten będzie dotyczyć wszystkich nowych rejestrowanych samochodów osobowych na terenie UE. Wynika to z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych ...

Nowe decyzje i postępowania Prezesa UOKiK w sprawie zatorów płatniczych

Prezes UOKiK nałożył kolejne kary pieniężne na dwie duże spółki generujące zatory płatnicze. Ukarane podmioty to Volkswagen Poznań – producent samochodów dostawczych oraz Solaris Bus & Coach – producent autobusów. To kolejni przedsiębiorcy działający w szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej – zarówno w produkcji, jak i w handlu, którzy zostali ukarani za generowanie zatorów płatniczych. Kara dla Volkswagen Poznań wyniosła ponad 4,7 mln zł. W toku postępowania ustalono, że tylko w ciągu trzech badanych miesięcy przedsiębiorca opóźniał się ze ...

Ulga na ekspansję – nowa perspektywa podatkowa dla jednoosobowych przedsiębiorców i osób prawnych

Wraz z początkiem 2022 roku, na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, podatnicy uzyskali możliwość skorzystania z nowej ulgi podatkowej, zwanej „ulgą na ekspansję” lub też zgodnie z wykorzystywanym przez ustawodawcę nazewnictwem, „ulgą prowzrostową”. W naszych działaniach kierujemy się etyką biznesu, a jako nadrzędny cel stawiamy zapewnianie Klientom satysfakcji z wysokiego poziomu świadczonych usług, opartego na bieżącej analizie i interpretacji zmian zachodzących w prawie. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią.Ulga skierowana jest ...

Czy da się zabezpieczyć interesy marki we współpracy z influencerami?

Na przestrzeni ostatnich tygodni w sferze publicznej szerokim echem odbiła się tzw. afera „Pandora Gate”. Sprawa dotyczyła prawdopodobnie jednego z największych skandali w krótkiej historii polskich social mediów, a konkretnie od publikacji na platformie Youtube obszernego materiału na temat wykorzystywania nieletnich przez najbardziej znanych w Polsce twórców internetowych. W filmie ujawnione zostały m.in. zapisy i treści rozmów pomiędzy dorosłymi mężczyznami, idolami nastolatek a małoletnimi dziewczynami. Kontrowersje dotyczyła zwłaszcza treści o charakterze seksistowskim i erotycznym, które można byłoby rozpatrywać ...
/ Aktualnosci

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania z OC pojazdu?

Warto na wstępie zaznaczyć, że zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela jest określony w przepisach prawa, głównie w art. 822 Kodeksu cywilnego oraz art. 35 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z art. 822 § 1 k.c., umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zobowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim przez ubezpieczającego albo ubezpieczonego. Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność za szkody wynikające zarówno z ryzyka, jak i winy. W naszych działaniach kierujemy się ...

Czy ubezpieczyciel jest uprawniony do biernego wyczekiwania na zakończenie postępowania karnego?

W poprzednim artykule (kliknij tutaj by przejść do bloga Kancelarii Turcza) wskazywaliśmy, że zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnemu i Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnym, Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody przez poszkodowanego lub uprawnionego. W przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania jest niemożliwe w tym terminie, odszkodowanie powinno ...
/ Ubezpieczenia
Immediate Affinity