Firma oferująca inwestycje w quady z zarzutami Prezesa UOKiK

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko firmie Total Finance z Warszawy, która oferowała inwestycje w pojazdy i czerpanie zysków z ich wynajmu - zarzuty dotyczą wprowadzania konsumentów w błąd co do braku ryzyka takiej inwestycji, a także co do danych quadu wskazanego w umowie. Przedsiębiorcy grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Total Finance z Warszawy zachęcał konsumentów do nietypowych inwestycji. Polegają one na zawarciu „Umowy inwestycyjnej”, wpłaceniu 10 tys. zł, za ...
Czytaj Więcej

Wejdą w życie ważne zmiany w prawie pracy

Na biurku prezydenta znajduje się ustawa z dnia 1 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona między innymi uregulowanie kwestii kontroli trzeźwości pracowników. Wprowadzenie takich przepisów wydaje się być konieczne, gdyż do tej pory takie badanie mogło się odbyć tylko za zgodą pracownika. Zgodnie z nowym art. 22(1c) § 1 Kodeksu pracy jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, ...
Czytaj Więcej

Prawo pracy 2023 roku – ważne zmiany w przepisach

Szkolenie odbędzie się w dniu 9 lutego 2023 r. o godzinie 10.00 w formule online. W celu zarejestrowania się na szkolenie kliknij TUTAJ. Końcówka starego i początek nowego roku to zawsze gorący okres w obszarze prawa HR. W tym roku jest jeszcze „ciekawiej", gdyż do normalnych zadań ustawodawca dokłada nam konieczność przygotowania się na nadchodzące zmiany, których datą wprowadzenia będzie najprawdopodobniej końcówka pierwszego lub początek drugiego kwartału 2023 roku. Od kiedy zaczną obowiązywać przepisy regulujące pracę zdalną, ...
Czytaj Więcej

Karcher – kara za długoletnią zmowę

Ceny sprzedaży urządzeń i systemów czyszczących marki Kärcher były sztucznie zawyżane przez ponad 20 lat. UOKiK nałożył na spółkę Karcher 26 mln złotych kary - byłaby ona znacząco wyższa, jednak przedsiębiorca skorzystał z programu łagodzenia kar leniency. Wydana decyzja dotyczy działającej na terenie Polski spółki Karcher, należącej do grupy kapitałowej produkującej urządzenia czyszczące. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że od końca lat 90. przedsiębiorca w porozumieniu ze swoimi dystrybutorami ustalał minimalne i sztywne ceny detaliczne produktów. Był ...
Czytaj Więcej

Zaproszenie na webinar Powierzenie mienia – użytkowanie pojazdów służbowych

W dniu 24 stycznia 2023 r., od godz. 10:00 zapraszamy na webinar prawny zorganizowany przez Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego wraz z TURCZA Kancelarią Radców Prawnych. Webinar poświęcony będzie tematyce związanej z powierzeniem mienia pracownikowi, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdu służbowego oraz z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności pracowniczej za utratę bądź uszkodzenie pojazdu, jak również dobrych praktyk w zakresie jego należytego zabezpieczenia przez pracodawcę. Czas szkolenia to 45 minut Po szkoleniu będzie można zadawać pytania w ramach sesji Q&A. Agenda ...
Czytaj Więcej

Uchwała Sądu Najwyższego wprowadzająca chaos

Pojawiło się uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego III CZP 119/22 z dnia 6 października 2022 r. Uchwała ta stanowiła odpowiedź na pytanie prawne czy zakład ubezpieczeń może obniżyć należne odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów o rabaty oraz ulgi na części i materiały służące do naprawy pojazdu, możliwe do uzyskania w ramach współdziałania poszkodowanego z ubezpieczycielem w zakresie likwidacji szkody z odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody ...
Czytaj Więcej

Zmiany w zakresie informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi od 1 stycznia 2023

Duża nowelizacja przepisów konsumenckich w formie ustawy z dnia 4 listopada 2022 roku o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo prywatne międzynarodowe weszła, która w życie 1 stycznia 2023 roku, to także nowe bardzo ważne przepisy dotyczące informowania o obniżkach cen. Przyjrzyjmy się nowym regulacjom. Zgodnie ze zmienionym art. 4 ust. 2-3 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług, w każdym przypadku informowania o ...
Czytaj Więcej

Zmiany w pożyczkach ważne dla branży moto

Ustawa z dnia 6 października 2022 roku o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz. U. 2022, poz. 2339) została podpisana przez Prezydenta 17 listopada 2022 roku, a część przepisów weszła w życie już 18 grudnia 2022 roku. Zmiany zostały wprowadzone m.in. do uregulowań związanych z umową pożyczki w Kodeksie cywilnym, zabezpieczenia umowy pożyczki i nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w związku z umową pożyczki w Kodeksie Postępowania Cywilnego oraz umów o kredyt konsumencki w ustawie o ...
Czytaj Więcej

Kampanie przywoławcze – grudzień 2022 roku

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru. Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis ...
Czytaj Więcej