Kampanie przywoławcze – wrzesień 2022 roku

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru. Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis ...
Czytaj Więcej

Nowe prawo holdingowe wchodzi w życie

13 października 2022 roku wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „ustawa”). Na mocy ustawy zostały wprowadzone do Kodeksu spółek handlowych regulacje prawne dotyczące tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), które przede wszystkim regulują relacje miedzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy), zwłaszcza spółki zależnej. Przepisy te mają wyłącznie zastosowanie do spółek prywatnych.W naszych ...
Czytaj Więcej

Jak prawidłowo określać wysokość stawki za roboczogodzinę w ASO?

Kancelaria TURCZA, wchodząca w skład Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, przygotowała bezpłatny e-learning poświęcony zagadnieniu ustalaniu wysokości stawek za roboczogodzinę w ASO. Ustalanie ceny roboczogodziny (RBH) jest przyczyną niekończących się sporów między serwisami samochodowymi a zakładami ubezpieczeń, która odpowiada za dziesiątki tysięcy spraw sądowych rocznie. Jeśli chcesz wiedzieć w jaki sposób prawidłowo ustalać i negocjować stawki RBH z ubezpieczycielami obejrzyj krótki e-learning poprowadzony przez mec. Damiana Nowickiego, doświadczonego adwokata od lat świadczącego obsługę prawną na rzecz dealerów i ...
Czytaj Więcej
/ Serwisy, Ubezpieczenia

Zasady parkowania na chodnikach po nowemu, czyli po staremu

Od 21 września 2022 roku będą obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Jak zapewnia Ministerstwo Infrastruktury w żaden sposób nie zmieniają obowiązującej możliwości zatrzymania lub postoju pojazdu samochodowego na drodze dla pieszych. Kilka tygodni temu portal rządowy GOV.pl opublikował komunikat dotyczący przepisów ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw która wchodzi 21 września 2022 roku. - Naszym głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z nowych przepisów ...
Czytaj Więcej
/ Ruch drogowy

Podwyżka opłat na CEPiK będzie znacznie mniejsza niż zapowiadano

Po nagłośnieniu przez branżę motoryzacyjną planów zmiany Prawa o ruchu drogowym, mającej na celu między innymi wprowadzenie nowego sposobu ustalania stawki opłaty ewidencyjnej z tytułu zawierania umów OC PPM, 31 września 2022 roku sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński zakomunikował, że nie dojdzie do omawianej podwyżki, która mogłaby stanowić aż dziesięciokrotne podniesienie ceny. Przypomnijmy, że według projektu tzw. opłata ewidencyjna na Fundusz CEPiK płacona przy zawieraniu każdej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnego posiadaczy pojazdów mechanicznych, pierwotnie ...
Czytaj Więcej

Kolejny projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. W nowelizacji znalazła się m. in. nowa definicja podmiotu zbiorowego i czynu zabronionego. Zgodnie z projektem jako podmiot zbiorowy należy rozumieć osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, w tym również spółkę handlową z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółkę kapitałową w ...
Czytaj Więcej

Współpraca pracowników – kto jest płatnikiem składek? Ważna uchwała Sądu Najwyższego

Bardzo poważnym problemem dla przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej (w szczególności dla dealerów) są konsekwencje wynagradzania ich pracowników przez podmioty trzecie na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło zawartych z firmami leasingowymi, ubezpieczeniowymi czy innymi. Umowy pracowników z podmiotami trzecimi są nagminnie kontrolowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który powołując się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2009 roku bardzo często z automatu wydaje decyzję uznającą, że to pracodawca jest zobowiązany do odprowadzenia od tej umowy ...
Czytaj Więcej

Sprzedaż samochodów KIA – postępowanie Prezesa UOKiK w sprawie zmowy

KIA Polska jest wyłącznym importerem oraz organizatorem systemu dystrybucji samochodów osobowych marki KIA. UOKiK zdobył dowody, m.in. w trakcie przeszukań, że spółka wraz z dealerami jej pojazdów mogła zawrzeć porozumienie ograniczające konkurencję. Przedsiębiorcy mogli podzielić rynek w ten sposób, że poszczególni dystrybutorzy sprzedawali pojazdy jedynie klientom, którzy mieszkają lub prowadzą działalność gospodarczą najbliżej ich salonu. W praktyce mogło wyglądać to tak, że jeśli do dealera zgłosił się potencjalny nabywca z innego regionu, wówczas był odsyłany do konkurencyjnego ...
Czytaj Więcej

7 września 2022 roku odbyło się V Seminarium Szkoleniowe Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego – Mapa Prawna Motoryzacji 2022/2023!

Odbyło się już piąte z kolei spotkanie przedstawicieli działów prawnych firm motoryzacyjnych oraz kancelarii zajmujących się prawem motoryzacyjnym, prawem pracy oraz szeroko rozumianym biznesem! W trakcie szkolenia swoje tematy przedstawili Paweł Tuzinek – radca prawny, prezes Związek Dealerów Samochodów, Radca prawny Damian Kawecki i aplikant radcowski Łukasz Bielawski z Kancelarii Kowalski oraz Michał Szuszczyński – radca prawny z Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy. V Seminarium Szkoleniowe Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego zorganizowane w Airport Hotel w Warszawie, pozwoliło ...
Czytaj Więcej
/ Aktualnosci
Top