Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami eksperckimi i artykułami autorstwa naszych prawników i zrzeszonych kancelarii.

Opłata ewidencyjna za czynności urzędowe do likwidacji

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, który zakłada zniesienie opłaty ewidencyjnej pobieranej przez organy w związku z czynnościami w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz opłaty ewidencyjnej przy ...
/ Media

Monitoring GPS we flocie a zapisy prawne w przedsiębiorstwie

W tym odcinku Biznesowych Rozmów Flotowych do naszego studia zaprosiliśmy radcę prawnego - Małgorzatę Miller. Małgorzata Miller, radca prawny, ekspert w branży motoryzacyjnej. Członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego. Tworzy zespół ds. obsługi branży automotive w Kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni w Poznaniu. Od ...
/ Małgorzata Miller, Media

Polacy rezygnują z kupowania samochodów

O ponad 13 proc. spadła liczba zarejestrowanych pojazdów osobowych porównaniu z 2021 rokiem – wynika z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W przypadku nowych pojazdów spadek ten wyniósł niespełna 5 proc., natomiast używanych było mniej o przeszło 18 proc ...
/ Media, Paweł Tuzinek

Odbieranie aut pod znakiem zapytania. Kluczowe koszty i wspólnota małżeńska

Od 14 grudnia pijani kierowcy będą żegnali się ze swoimi samochodami. Przynajmniej w teorii, bowiem na przeszkodzie stoi… małżeńska wspólnota majątkowa ...

Wynajem samochodu zastępczego – jakie mamy prawa?

W społeczeństwie nadal istnieje niska świadomość faktu, że właściciel auta uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym, co do zasady, ma prawo do zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Uprawnienie to kształtuje się w różny sposób, dlatego w dzisiejszym artykule chcielibyśmy Państwu przybliżyć temat umowy najmu pojazdu zastępczego i ...
/ Media

Odpowiedzialność materialna pracownika za wypadek samochodem służbowym

Uszczerbek u osób trzecich na skutek wypadku samochodowego spowodowanego samochodem służbowym likwidowany jest co do zasady na koszt pracodawcy. W tym tekście opiszemy zasady na jakich pracodawcy przysługuje roszczenie wobec pracownika o naprawienie szkody w mieniu własnym oraz zwrotne roszczenie o wypłacone na rzecz osób ...
/ Media

Jakie zapisy powinna zawierać umowa buyback?

Odkup dealerski, tzw. buyback, to usługa polegająca na odsprzedaży aut dealerowi przez firmy, które wcześniej pojazdy u niego kupiły. W branży motoryzacyjnej znana jest i funkcjonuje już od kilku lat ...
/ Małgorzata Miller, Media

Rejestracja samochodu i zawiadomienie o jego nabyciu/zbyciu a współwłasność

Zgodnie z art. 195 Kodeksu cywilnego, własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność jest szczególnym rodzajem własności, charakteryzującym się jednością przedmiotu własności, wielością podmiotów i niepodzielnością wspólnego prawa. Jego przedmiotem może być zarówno nieruchomość, jak i ruchomość - w tym samochód. Współwłaścicielami ...
/ Media

Utrata prawa jazdy za niepłacenie alimentów?

Według dostępnych danych, liczba dłużników alimentacyjnych sięga ponad 300 tysięcy osób, a ich łączne zaległości wynoszą niemal 12 mld zł, a rekordzista winien jest 668 tys. zł. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego stanowi przestępstwo z art. 209 Kodeksu karnego, za które grozi grzywna, kara ograniczenia ...
/ Media