Zapraszamy na szkolenie dotyczące tego jak skutecznie wdrożyć w firmie procedury AML

Obejrzyj ten fragment Webinaru i zdecyduj sam czy powinieneś wdrożyć w swojej firmie procedury związane z AML. Jeżeli odpowiesz sobie TAK – Webinar i stosowne dokumenty z konsultacją Pani Mecenas, możesz zamówić klikając w przycisk poniżej. Szkolenie podejmuje poniższe zagadnienia: omówienie przepisów ustawy AML oraz implementacji w Polsce dyrektywy AML V, obowiązki instytucji obowiązanej, praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, zgłaszanie transakcji do GIIF, kontrola przedsiębiorcy z zakresu AML, sankcje PAKIET 1   Webinar (nagranie ok. 1 godziny)  Jak skutecznie wdrożyć w firmie procedury AML? 199.00 zł PAKIET 2   Webinar (nagranie ok. 1 godziny) + Przygotowanie i wdrożenie procedury AML* [...]

Czytaj więcej ›
Koniec silników spalinowych od 2035 r.? Nowe propozycje Komisji Europejskiego na ograniczenie CO2

Przed branżą motoryzacyjną staje zatem bardzo poważne wyzwanie. Począwszy od produkcji elektryków, po ich serwisowanie, naprawy, a także roszczenia klientów wynikające z rękojmi i gwarancji, które będą kierowane, ale w stosunku do innych części takich pojazdów. Tym samym trzeba będzie się przygotować do tych zmian w różnych aspektach branży.

Czytaj więcej ›
Co zmieni się w przepisach o AML?

Prezydent 8 kwietnia 2021 r. podpisał ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która w dniu 30 kwietnia została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Warto pochylić się nad zmianami, bowiem część z nich wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, a większość przepisów dotyczących branży dealerskiej po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia.

Czytaj więcej ›
Praca zdalna – planowane zmiany w Kodeksie Pracy

Dotychczas praca zdalna była pewnego rodzaju korzyścią, którą pracodawcy oferowali swoim podwładnym jako odstępstwo od normalnego trybu pracy w biurze. Obecna sytuacja spowodowała zamknięcie większości biur, co wymogło na zatrudnionych stałą pracę zdalną. Jednocześnie wymusiło na ich przełożonych wprowadzenie nowych procedur.

Czytaj więcej ›
Elektryczne ładowarki samochodowe w każdym bloku?

Unia Europejska stawia na rozwój pojazdów elektrycznych i w tym celu wprowadza przepisy, które wymuszają na Państwach Członkowskich uregulowanie kwestii ładowarek samochodowych.

Czytaj więcej ›

Top