Zmiany w ustawie o prawach konsumenta – będzie trudniej dla przedsiębiorców?

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny (numer z wykazu RCL: UC53). Zmiany będą mieć daleko idące konsekwencje także dla branży motoryzacyjnej, w szczególności w segmencie dystrybucji detalicznej.   Projekt stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (Dz. Urz. UE L 136 z 22 maja 2019, str. 1 i Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019 str. 60; dalej: „DCD” lub „dyrektywa cyfrowa”) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 […]

Czytaj więcej ›
Kampanie przywoławcze – sierpień 2021 roku

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes [...]

Czytaj więcej ›
Budżet państwa mógłby zyskać 4 mld zł. Branża motoryzacyjna odbija się od ściany

Branża motoryzacyjna od lat zwraca uwagę na istnienie szarej strefy przy likwidowaniu szkód komunikacyjnych. Rząd ma na stole konkretne propozycje działań. Przedsiębiorcy złożyli je ponownie w ramach konsultacji Polskiego Ładu. Czy ktoś ich posłucha?

Czytaj więcej ›
Brak dostaw samochodów od importerów – zapraszamy na bezpłatny webinar!

Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego wraz z Kancelarią M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni przygotowało szkolenie przeznaczone dla dealerów, w którym zostaną przedstawione rozwiązania prawne, z jakich mogą korzystać autoryzowani dealerzy w celu ograniczenia konsekwencji braku samochodów. Szkolenie odbędzie się w czwartek 2 września, o godzinie 11:00.   W trakcie szkolenia zostaną omówione kwestie związane z aktualnie największym problemem dealerów, jakim jest fizyczny brak samochodów na stanie oraz ciągle wydłużające się okresy oczekiwania na zamówione samochody. Przedstawione zostaną drogi prawne dzięki, którym będzie możliwe zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia własnego przedsiębiorstwa, w przypadku problemów z klientami, ale również producentami i importerami.   Data: [...]

Czytaj więcej ›
Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo do MSWiA w sprawie obowiązku uiszczania opłat nakładanych za odholowanie samochodu

RPO 19 sierpnia 2021r. przedstawił pismo Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Maciejowi Wąsikowi w sprawie opłat nakładanych na osoby, którym w skutek niewłaściwego parkowania pojazdu na terenie dróg publicznych zostały odholowane samochody. W piśmie Rzecznik zauważa, że przepis regulujący kwestię uiszczania opłat stracił ważność na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 roku.   Rzecznik podjął interwencję w tej sprawie ze względu na skargę osoby, której samochód został odholowany z drogi publicznej z polecenia straży miejskiej. Według RPO powiadomienie o usunięciu pojazdu, które otrzymał skarżący jest niezgodne z prawem. W przedstawionym dokumencie zawarto informację, o tym […]

Czytaj więcej ›
Będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy

Od 31 stycznia 2022 r. będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy. Możliwość zachowania, na wniosek właściciela, dotychczasowego numeru rejestracyjnego nabytego pojazdu oraz rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z ruchu o samochody osobowe wprowadziła ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.   Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie tych ułatwień dla kierowców i właścicieli pojazdów został wyznaczony w komunikatach ministra właściwego ds. cyfryzacji, opublikowanych w Dzienniku Ustaw.   Wprowadzamy ułatwienia dla kierowców i właścicieli pojazdów, kończymy z barierami administracyjnymi, które dotąd utrudniały […]

Czytaj więcej ›
Dokumenty jako źródło informacji o przebiegu pojazdu

Od 25 maja 2019r. obowiązują kary za fałszowanie przebiegu pojazdów mechanicznych. Powoduje to konieczność ustalania przez organy ścigania przebiegu auta w przeszłości. Oczywiście nic nie zastąpi opinii odpowiedniego rzeczoznawcy, ale na wstępnym etapie postępowania można ustalić czy przebieg nie został zafałszowany bez oględzin pojazdu. W polskim systemie prawnym przebieg w przeszłości zapisywany jest w kilku „miejscach”. Oto najlepiej dostępne z nich.   Serwis HistoriaPojazdu.gov.pl Dostępne są tam dane o przebiegu podczas dokonywania przeglądu technicznego auta na stacji kontroli pojazdów. Serwis dostępny jest dla każdego zainteresowanego, niezbędne jest jedynie posiadanie VIN pojazdu oraz daty pierwszej rejestracji, co bez problemu znajdziemy w […]

Czytaj więcej ›
Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych

Pojazdy z napędem alternatywnym to ciągle nowość w naszym kraju, jednak w ostatnim czasie można zauważyć wzrost zainteresowania samochodami elektrycznymi. Jak wynika z Licznika Elektromobilności, czyli podsumowania rynku pojazdów nisko i zeroemisyjnych tworzonego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych we współpracy z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego, poprzedni rok był pod tym względem rekordowy: „Według danych z końca grudnia 2020 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 18 875 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. W ubiegłym roku przybyło ich 9 879 sztuk – o 140% więcej niż w 2019 r. Pod koniec grudnia 2020 r. po polskich drogach jeździło 18 875 elektrycznych samochodów […]

Czytaj więcej ›
Jesteśmy domem starców dla aut z Zachodu. Mamy prawie najwięcej i najstarsze auta w UE

Polska jest drugim najbardziej zmotoryzowanym krajem Unii Europejskiej. Więcej aut na 1 tys. mieszkańców przypada jedynie w Luksemburgu. Nim zaczniemy pękać z dumy, że znaleźliśmy się na czele tabeli, musimy zwrócić uwagę na to, że auta zarejestrowane w Polsce są jednymi z najstarszych w Europie. A to oznacza, że nasze drogi są przepełnione mnóstwem złomu.

Czytaj więcej ›
Wymiana licznika nie wyłącza odpowiedzialności karnej za fałszerstwo przebiegu

Od 1 stycznia 2020r. obowiązuje art. 81a Prawa o ruchu drogowym wprowadzający przesłanki dopuszczalności wymiany drogomierza w pojeździe. Po takiej wymianie dokonuje się “odczytu” wymienionego licznika w stacji kontroli pojazdów, gdzie składa się też stosowne oświadczenie. Tuż po zmianie prawa mogliśmy zaobserwować wzmożony ruch do stacji kontroli pojazdów w celu złożenia oświadczenia o wymianie drogomierza i dokonania odczytu. W zamierzeniu miało to zalegalizować zafałszowany przebieg i wyłączyć odpowiedzialność za przestępstwo z art. 306a Kodeksu karnego. Czy aby na pewno to jednak tak działa?   Najpierw przypomnijmy co mówią przepisy. Zgodnie z nowym art. 81a Prawa o ruchu drogowym, wymiana drogomierza […]

Czytaj więcej ›

Następna strona »

Top