Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego wraz z Kancelarią M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni przygotowało szkolenie przeznaczone dla dealerów, w którym zostaną przedstawione rozwiązania prawne, z jakich mogą korzystać autoryzowani dealerzy w celu ograniczenia konsekwencji braku samochodów. Szkolenie odbędzie się w czwartek 2 września, o godzinie 11:00.

 

W trakcie szkolenia zostaną omówione kwestie związane z aktualnie największym problemem dealerów, jakim jest fizyczny brak samochodów na stanie oraz ciągle wydłużające się okresy oczekiwania na zamówione samochody. Przedstawione zostaną drogi prawne dzięki, którym będzie możliwe zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia własnego przedsiębiorstwa, w przypadku problemów z klientami, ale również producentami i importerami.

 

Data: 02.09.2021 r. (czwartek)

Godzina: 11:00

W trakcie webinarium omówimy:

  • Sytuacja prawna dealerów – przegląd umów dealerskich
  • Możliwe roszczenia dealera wobec importera/producenta
  • Podstawa do rozwiązania umowy dealerskiej?
  • Problemy z klientami i jak sobie z nimi radzić (czy umowa przedwstępna czy przyrzeczona, jak określić termin dostawy, możliwości rezygnacji przez klienta)
  • Brak pojazdów w kontekście zamówień publicznych (utrata wadium, niewykonanie umowy i niemożliwości świadczenia, roszczenie regresowe do importera wskutek nałożonych kar umownych)

Webinarium poprowadzi:

R. pr. Małgorzata Miller, prawnik zajmującą się szeroko pojętą obsługą przedsiębiorców, posiadającą doświadczenie w zakresie obsługi firm z branży automotive, mec. Miller jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, manager ds. obsługi prawnej branży automotive w M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp. k.

Autorka licznych publikacji w mediach branżowych i ogólnopolskich.