Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.

 

Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organ nadzoru gromadzi przekazywane przez producentów i dystrybutorów powiadomienia (powszechnie nazywane kampaniami przywoławczymi) i publikuje je na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Jeszcze do niedawna publikowane były także numery VIN pojazdów objętych akcją, lecz ze względu na przepisy RODO Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że nie ma podstaw prawnych do upubliczniania tego typu danych. Ponadto na podstawie baz danych dealerów/ASO producent zawiadamia właścicieli pojazdów o szczegółach potencjalnej usterki i konieczności jak najszybszego udania się do autoryzowanego serwisu w celu wykonania akcji przywoławczej.

 

W sierpniu 2021 roku na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono następujące kampanie przywoławcze:

3 sierpnia 2021 roku 

Samochody marki Citroën, modele: C4 i C3 Picasso

Przedsiębiorca Citroën Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën, modele: C4 i C3 Picasso, zużycie paska rozrządu może spowodować uszkodzenie elementów układu wspomagania hamowania i w konsekwencji doprowadzić do wystąpienia ryzyka ograniczenia lub utraty tego wspomagania.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 1 223 pojazdy.

Przedsiębiorca powiadomił właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów w celu kontroli układu wspomagania hamowania i ewentualnej wymiany wadliwych elementów tego układu.

Informacji związanych z kampanią udziela Citroën Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 85).

Więcej informacji >>>


Motocykle marki Aprilia RS660 i Aprilia Tuono 660

Przedsiębiorca Liberty Corporation Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Aprilia RS660 i Aprilia Tuono 660, wyprodukowanych we Włoszech, z powodu wady materiałowej polegającej na nieprawidłowej tolerancji elementów silnika, może dojść do ich zatarcia i zatrzymania pracy silnika.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 23 motocykle.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele pojazdów zostaną poinformowani o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanego serwisu w celu przeprowadzenia stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Liberty Corporation Sp. z o.o. (adres: Dąbrowskiego 207/2013, 93-231 Łódź, dane kontaktowe autoryzowanych punktów sprzedaży dostępne są pod adresem: www.aprilia.com).

Więcej informacji >>>


Samochody Porsche Cayenne (9YA/9YB)

Przedsiębiorca Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Porsche Cayenne (9YA/9YB), wyprodukowanych w Niemczech, przy wahaczach tylnej osi mogły zostać zamontowane nakrętki mocujące, które nie zostały wyprodukowane zgodnie z parametrami określonymi w specyfikacji.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 17 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu wymiany nakrętek mocujących przy wahaczach wleczonych tylnej osi.

Informacji związanych z kampanią udziela Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań; tel.: 61 650 35 54).

Więcej informacji >>>


Samochody marki Mazda 3

Przedsiębiorca Mazda Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mazda 3 BK, wyprodukowanych w Japonii od 18 lutego 2003 r. do 22 czerwca 2006 r., podczas wypadku plastikowe logo na pokrywie zespołu poduszki powietrznej kierownicy może pęknąć a jego fragmenty mogą wlecieć do wnętrza pojazdu w czasie wyzwolenia poduszki powietrznej. Plastikowe fragmenty strzaskanego logo mogą uderzyć pasażerów, zwiększając ryzyko poważnych obrażeń.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 179 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Mazda w celu dokonania stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Mazda Motor Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Postępu 14b, 02-676 Warszawa; tel.: 22 318 19 75).

Więcej informacji >>>


Samochody marki OPEL, modele: Vivaro C, Zafira Life

Przedsiębiorca Opel Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki OPEL, modele: Vivaro C, Zafira Life RM 2021, wyprodukowanych we Francji, centralizatory sprężyn tylnego zawieszenia mogą być nieprawidłowo przyspawane. Może to doprowadzić do utraty sprężyn tylnego zawieszenia.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 5 samochodów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną powiadomieni listami poleconymi o możliwości wystąpienia usterki oraz zaproszeni do autoryzowanych serwisów w celu wykonania trzech dodatkowych punktów spawania centralizatorów sprężyn tylnego zawieszenia.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela Opel Poland Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel.: 22 583 00 92).

Więcej informacji >>>


5 sierpnia 2021 roku

Samochody marki Peugeot 508

Przedsiębiorca Peugeot Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot 508 belki dachowe, zakupione jako wyposażenie akcesoryjne, mogą mieć niewystarczającą odporność na wiatr w przypadku przewożenia na nich ładunków innych niż bagażnik dachowy. Może to doprowadzić do odłączenia się tych belek od pojazdu.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 1 378 pojazdów.

Przedsiębiorca powiadomił właścicieli samochodów objętych akcją, aby używali belek dachowych wyłącznie do przewożenia bagażnika dachowego (nie należy używać belek do przewożenia np. rowerów).

Informacji związanych z kampanią udziela Peugeot Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

Więcej informacji >>>


Samochody marki Mercedes Sprinter

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Sprinter Typ 906, wyprodukowanych w Niemczech, przewody hydrauliczne mogą odłączyć się od hydraulicznego wspomagania kierownicy. Może to prowadzić do utraty płynu hydraulicznego układu kierowniczego, a tym samym do utraty jego wspomagania. W takiej sytuacji pojazdem można nadal kierować mechanicznie podczas jazdy, jednak wysiłek związany z kierowaniem wzrasta, zwłaszcza przy niskich prędkościach. Może to zwiększyć ryzyko wypadku.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 1 823 pojazdy.

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności naprawczych.

Informacji związanych z kampanią udziela Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa) pod numerem infolinii 00 800 9 777 7777 lub tel. (22) 354 40 01.

Więcej informacji >>>


Samochody marki Mercedes Typ 293 (EQC)

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Typ 293 (EQC), wyprodukowanych od 22.02. do 28.11.2019 r, obudowa akumulatora wysokiego napięcia może ulec korozji i w rezultacie wilgoć może przedostawać się do wnętrza akumulatora. Może to spowodować usterkę izolacji, uniemożliwiającą ponowne uruchomienie pojazdu, istnieje też ryzyko pożaru.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 7 pojazdów.

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu naprawy uszczelnienia obudowy akumulatora wysokiego napięcia.

Informacji związanych z kampanią udziela Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa) pod numerem infolinii 00 800 9 777 7777 lub tel. 22 354 40 01.

Więcej informacji >>>


Samochody marki Land Rover Discovery i Land Rover Defender

Przedsiębiorca Inchcape JLR Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Land Rover Discovery i Land Rover Defender z silnikiem wysokoprężnym Ingenium I6 3.0L z roku modelowego 2021, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii, mocowania łączące rurę układu wydechowego z katalizatorem mogą nie być prawidłowo dokręcone, co może prowadzić do poluzowania się mocowań, skutkując nieszczelnością układu wydechowego i wyciekiem spalin do komory silnika. Może to spowodować miejscowe uszkodzenie cieplne i doprowadzić do pojawienia się dymu i ognia pod maską.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 13 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele wszystkich pojazdów sprzedanych na rynku polskim zostali poinformowani o ogłoszonej akcji przywoławczej i konieczności skontaktowania się z serwisem w celu kontroli mocowania układu wydechowego z katalizatorem i dokręcenia istniejącego mocowania lub montażu nowego.

Informacji związanych z kampanią udziela Inchcape JLR Poland Sp. z o.o. (adres: Al. Prymasa Tysiąclecia 64, 01-424 Warszawa, tel.: 579 572 752, e-mail: crjlr@inchcape.pl).

Więcej informacji >>>


6 sierpnia 2021 roku

Motocykle Husqvarna model 701 Svartpilen/Vitpilen

Przedsiębiorca KTM Central East Europe s.r.o., z siedzibą w Bratysławie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach Husqvarna model 701 Svartpilen/Vitpilen, rocznik modelowy 2018-2020, wyprodukowanych w Austrii, mogło dojść do nieprawidłowego montażu uchwytu tablicy rejestracyjnej, która może się obrócić i stykając z nakrętką osi spowodować jej poluzowanie.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 30 motocykli.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele motocykli zostali poinformowani o prowadzonej kampanii i poproszeni o kontakt z autoryzowanym serwisem w celu sprawdzenia mocowania tablicy rejestracyjnej.

Informacji związanych z kampanią udzielają autoryzowani dealerzy na terenie całego kraju, lista znajduje się na stronach internetowych www.ktm.com.

Więcej informacji >>>


Motocykle KTM 1290 SUPER ADVENTURE

Przedsiębiorca KTM Central East Europe s.r.o., z siedzibą w Bratysławie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach KTM 1290 SUPER ADVENTURE S/R, rok modelowy 2021, wyprodukowanych w Austrii, wskutek działania ciepła wylotowego z układu wydechowego, może dojść do uszkodzenia zatyczki wężyka spustowego filtra z węglem aktywnym.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 98 motocykli.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele motocykli zostali poinformowani o prowadzonej kampanii i poproszeni o kontakt z autoryzowanym serwisem w celu wymiany zatyczki wężyka spustowego filtra na nową, aluminiową.

Informacji związanych z kampanią udzielają autoryzowani dealerzy na terenie całego kraju, lista znajduje się na stronach internetowych www.ktm.com.

Więcej informacji >>>


Samochody marki Hyundai Kona EV

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai Kona EV (OS EV), wyprodukowanych w Korei Południowej od 11 maja 2018 r. do 13 marca 2020 r., może wystąpić zwarcie w celi zestawu akumulatorów wysokiego napięcia.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 138 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu aktualizacji oprogramowania układu zarządzania akumulatorami (BMS) lub wymiany zestawu akumulatorów wysokiego napięcia (BSA).

Informacji związanych z kampanią udziela Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa; tel.: 0 800 444 000).

Więcej informacji >>>


Samochody marki Hyundai i30 P

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai i30 P, wyprodukowanych w Republice Czeskiej od 9 czerwca 2020 r. do 23 czerwca 2021 r., niezbędne jest przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania modułu sterowania układem ESC. Aktualizacja ma na celu zoptymalizowanie funkcji ostrzegania o zbyt niskim ciśnieniu w oponach (układ TPMS) poprzez udoskonalenie skryptu sterowania układem ESC.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 7 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu aktualizacji oprogramowania.

Informacji związanych z kampanią udziela Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa; tel.: 0 800 444 000).

Więcej informacji >>>


Samochody marki Renault MASTER III

Przedsiębiorca Renault Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Renault MASTER III, wyprodukowanych w BATILLY (Francja) od 10 do 23.02.2021 r. oraz od 25 do 26.02.2021 r., istnieje ryzyko utraty skuteczności hamulca parkingowego z powodu anomalii fabrycznej w tylnym prawym zacisku hamulcowym.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 340 samochodów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną powiadomieni o możliwości wystąpienia usterki oraz zaproszeni do autoryzowanych serwisów w celu kontroli i, gdy okaże się to konieczne, wymiany tylnego prawego zacisku hamulcowego.

Informacji związanych z kampanią udziela Renault Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa; tel.: 800 900 803; e-mail: kontakt.klient@renault.com.pl).

Więcej informacji >>>


11 sierpnia 2021 roku

Samochody Mercedes Vito/eVito/Klasa V/EQV Typ 447

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Vito/eVito/Klasa V/EQV Typ 447, wyprodukowanych w Hiszpanii, system przywoławczy (eCall) może nie działać poprawnie. Chwilowy spadek napięcia w pokładowej instalacji elektrycznej w wyniku wypadku może oznaczać, że położenie pojazdu przekazane w wezwaniu alarmowym może nie odpowiadać rzeczywistemu położeniu. W rezultacie przyjazd pojazdów ratowniczych może być opóźniony, co może zwiększyć konsekwencje wypadku.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 9 774 pojazdy.

Dla pojazdów, których dotyczy problem, w dniu 26.07.2021 uruchomiona została zdalna aktualizacja oprogramowania w celu aktualizacji jednostki sterującej HERMES. Zdalne aktualizacje oprogramowania są automatycznie pobierane i bezpłatnie instalowane w pojeździe klienta bez dodatkowej wizyty w warsztacie za pośrednictwem łącza danych modułu komunikacyjnego. Jeżeli warunki użytkowania pojazdu nie pozwalają na zdalną aktualizację oprogramowania, klienci zostaną zawiadomieni listownie o konieczności umówienia wizyty w ASO Mercedes-Benz w celu aktualizacji oprogramowania.

Informacji związanych z kampanią udziela Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa) pod numerem infolinii 00 800 9 777 7777 lub tel. (22) 354 40 01.

Więcej informacji >>>


20 sierpnia 2021 roku

Motocykle KAWASAKI, modele: ZX1002A, ZX1002B i ZX1002D

Przedsiębiorca Probike Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach KAWASAKI, modele: ZX1002A, ZX1002B i ZX1002D, wyprodukowanych w Japonii, ilość smaru nałożona na łożyska igiełkowe w obudowie tylnej piasty może być niewystarczająca. Może to doprowadzić do awarii łożyska i do zablokowania tylnego koła.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 27 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele pojazdów są informowani o prowadzonej kampanii i zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany tylnego łożyska igiełkowego i nałożenia wystarczającej ilości smaru.

Informacji związanych z kampanią udziela Probike Sp. z o.o. (adres: ul. Gronostaja 6, 02-786 Warszawa; tel.: 22 535 33 15, e-mail: kontakt@kawasaki.pl).

Więcej informacji >>>


Gniazdo kuli wypinanej haka holowniczego marki Steinhof

Przedsiębiorca GRUPA STEINHOF Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w gniazdach kuli wypinanej haka holowniczego marki Steinhof, numer partii 2520, wyprodukowanych w Polsce, sprzedawanych z kulą wypinaną typu W10 od lutego do czerwca 2021 r., żeliwo sferoidalne może nie spełniać norm, co stwarza ryzyko ułamania gniazda podczas transportu przedmiotów na haku holowniczym lub podczas holowania przyczepy.

Informacja dla klientów o prowadzonej kampanii została umieszczona na stronie internetowej pod adresem: https://steinhof.pl/artykuly/4174,akcja-serwisowa.

Informacji związanych z kampanią udziela GRUPA STEINHOF Sp. z o.o. (adres: ul. Przemysłowa 27A, 33-100 Tarnów; tel. 14 696 55 24, 14 696 55 25; e-mail: reklamacje@steinhof.pl).

Więcej informacji >>>


23 sierpnia 2021 roku

Samochody Land Rover Discovery i Land Rover Defender

Przedsiębiorca Inchcape JLR Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Land Rover Discovery i Land Rover Defender z roku modelowego 2021, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii, może dojść do przeciążenia elektrycznego 48-woltowego układu elektrycznego, które w konsekwencji może spowodować zwarcie elektryczne w przetwornicy prądu stałego, gdzie może nastąpić zwarcie 12-woltowego układu elektrycznego z masą pojazdu. W skrajnych przypadkach pasażerowie pojazdu mogą poczuć zapach spalenizny lub dym wewnątrz samochodu. W sytuacji, w której drzwi, okna i/lub okno dachowe będą otwarte, może dojść do pożaru pojazdu.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 24 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele wszystkich pojazdów sprzedanych na rynku polskim zostali poinformowani o ogłoszonej akcji przywoławczej i konieczności skontaktowania się z serwisem w celu przeprowadzenia stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Inchcape JLR Poland Sp. z o.o. (adres: Al. Prymasa Tysiąclecia 64, 01-424 Warszawa, tel.: 579 572 752, e-mail: crjlr@inchcape.pl).

Więcej informacji >>>


Samochody Fiat 500

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Fiat 500, wyprodukowanych w Polsce, z powodu nieprawidłowości materiału może nastąpić pęknięcie półosi, co może skutkować niekontrolowanym zachowaniem samochodu podczas jazdy.

Kampanii naprawczej podlegają 153 samochody.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu sprawdzenia / wymiany zamontowanych półosi kół przednich.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Komorowicka 79, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 00 800 342 800 00 lub 33 813 55 10).

Więcej informacji >>>


27 sierpnia 2021 roku

Samochody Toyota SUPRA

Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota SUPRA, wyprodukowanych w Niemczech od 31.07.2018 r. do 15.06.2021 r., oprogramowanie zarządzające pracą silnika może spowodować uszkodzenie pompy oleju/próżniowej, która dostarcza podciśnienie do urządzenia wspomagającego hamowanie, powodując utratę wspomagania hamowania. W pełni mechaniczne hamowanie (bez wspomagania) nie jest zakłócone i pozostaje dostępne. Może to skutkować wydłużeniem drogi hamowania i zwiększyć ryzyko wypadku.

Kampanią naprawczą objęte są w Polsce 62 samochody.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu zmiany oprogramowania jednostki sterującej silnikiem (ECU).

Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

Więcej informacji >>>


Motocykle Suzuki, modele: UH125AL9, UH125AM0 i UH200AL9

Przedsiębiorca Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Suzuki, modele: UH125AL9, UH125AM0 i UH200AL9, wyprodukowanych w Tajlandii, wykonana z tworzywa końcówka przewodu paliwowego może mieć zbyt dużą średnicę wewnętrzną. Może to doprowadzić do zbyt luźnego połączenia przewodu paliwowego z pozostałymi elementami układu zasilania paliwem.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 132 motocykle.

Producent powiadomi listownie wszystkich właścicieli motocykli objętych akcją o konieczności skontaktowania się z autoryzowaną stacją obsługi, w celu wymiany przewodu paliwowego.

Informacji związanych z kampanią udziela Dział Serwisu Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa; tel.: 22 32 94 137).

Więcej informacji >>>


Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku – zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów – zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

 

Powyższe informacje stanowią powielenie komunikatów umieszczonych na podanej wyżej stronie UOKiK. Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego nie odpowiada za prawidłowość, prawdziwość i kompletność podanych wyżej informacji, które sugerujemy za każdym razem weryfikować na stronie UOKiK,