Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z samochodu po odstąpieniu od umowy

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z samochodu po odstąpieniu od umowy

18th lut 2022 Możliwość komentowania Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z samochodu po odstąpieniu od umowy została wyłączona
W praktyce często dochodzi do sytuacji, gdy kupujący odstępuje od umowy sprzedaży samochodu i zanim zwróci go do sprzedającego nadal z niego korzysta, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji takiego działania. W takiej sytuacji mamy bowiem do czynienia z bezumownym korzystaniem z samochodu.   Co to w rzeczywistości oznacza? Autorem tekstu jest Tomasz Jaworski, Radca Prawny w Jaworski Kancelaria Radcy Prawnego. W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Art. 560§2 kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenie według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej. Mówimy [...] Czytaj więcej ›
Auto uszkodzone przez drzewo a odszkodowanie od gminy

Auto uszkodzone przez drzewo a odszkodowanie od gminy

14th lut 2022 Możliwość komentowania Auto uszkodzone przez drzewo a odszkodowanie od gminy została wyłączona

Samochód został uszkodzony przez drzewo lub złamaną gałąź? Czy gmina w takim przypadku odpowiada za szkody? Po tym, gdy zgłosił się do nas poszkodowany kierowca z miasta Milanówek, postanowiliśmy się przyjrzeć bliżej problemowi.

Czytaj więcej ›
Wzór nalepki uprawniającej do wjazdu do stref czystego transportu przekazany do konsultacji publicznych

Wzór nalepki uprawniającej do wjazdu do stref czystego transportu przekazany do konsultacji publicznych

7th lut 2022 Możliwość komentowania Wzór nalepki uprawniającej do wjazdu do stref czystego transportu przekazany do konsultacji publicznych została wyłączona

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 26 stycznia 2022 r. przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Upoważnienie ustawowe do niniejszego rozporządzenia znajduje się w art. 39 ust. 13 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.   Podczas projektowania rozporządzenia wzięto pod uwagę wytyczne z upoważnienia, tj. konieczność łatwej i szybkiej identyfikacji pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Na każdej nalepce znajdzie się nazwa gminy, której dotyczy uprawnienie do wjazdu. Katalog uprawnionych podmiotów będzie indywidualnie ustalany przez daną gminę w uchwale o ustanowieniu strefy czystego transportu. Każda […]

Czytaj więcej ›
Kontrole w branży motoryzacyjnej z zakresu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Kontrole w branży motoryzacyjnej z zakresu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

3rd lut 2022 Możliwość komentowania Kontrole w branży motoryzacyjnej z zakresu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu została wyłączona
Większość przedsiębiorców, także z branży motoryzacyjnej, powinna posiadać w ramach prowadzonej działalności oraz możliwości wpłat gotówkowych przez klientów, wewnętrzną procedurę  w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Spełnienie powyższego obowiązku nakłada bowiem wprost art. 50 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przepisie czytamy, że: ,,Instytucje obowiązane wprowadzają wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej “wewnętrzną procedurą instytucji obowiązanej”.” Powyższa ustawa w art. 2 ust. 1 pkt 23 wymienia wśród instytucji obowiązanych przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość [...] Czytaj więcej ›
Usuwanie DPF jednak karalne? Ministerstwo Infrastruktury wskazuje podstawę odpowiedzialności

Usuwanie DPF jednak karalne? Ministerstwo Infrastruktury wskazuje podstawę odpowiedzialności

1st lut 2022 Możliwość komentowania Usuwanie DPF jednak karalne? Ministerstwo Infrastruktury wskazuje podstawę odpowiedzialności została wyłączona

Usuwanie filtrów cząstek stałych, czyli DPF (z ang. diesel particulate filter) to usługa powszechnie oferowana przez warsztaty samochodowe. Dlaczego właściciele samochodów z silnikami Diesla nagminnie usuwają ten element? Filtr DPF stanowi element układu wydechowego. Spełnia dwie zasadnicze funkcje – zatrzymuje cząstki stałe (głównie rakotwórczą sadzę) a następnie wypala je wewnątrz filtra. W efekcie w końcowym rozrachunku ograniczona zostaje ogólna emisja szkodliwych substancji zawartych w spalinach samochodowych.   Właściciele pozbywają się tych ważnych z punktu widzenia środowiska części z powodu wysokich kosztów eksploatacji. Filtr DPF należy wymieniać na nowy średnio po 80-200 tys. km, co kosztuje od ok. 2 tys. zł […]

Czytaj więcej ›
Kampanie przywoławcze – styczeń 2022 roku

Kampanie przywoławcze – styczeń 2022 roku

1st lut 2022 Możliwość komentowania Kampanie przywoławcze – styczeń 2022 roku została wyłączona
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes [...] Czytaj więcej ›