Ministerstwo Klimatu i Środowiska 26 stycznia 2022 r. przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Upoważnienie ustawowe do niniejszego rozporządzenia znajduje się w art. 39 ust. 13 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

 

Podczas projektowania rozporządzenia wzięto pod uwagę wytyczne z upoważnienia, tj. konieczność łatwej i szybkiej identyfikacji pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Na każdej nalepce znajdzie się nazwa gminy, której dotyczy uprawnienie do wjazdu. Katalog uprawnionych podmiotów będzie indywidualnie ustalany przez daną gminę w uchwale o ustanowieniu strefy czystego transportu. Każda nalepka umożliwi także wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

 

Projekt dokumentu znajduje się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

 

Uwagi, wnioski i opinie należy składać w terminie 10 dni od dnia udostępnienia projektu, tj. do 7 lutego 2022 r., na adres: departament.prawny@klimat.gov.pl oraz kmroczek@klimat.gov.pl.