Wynajem samochodu zastępczego – jakie mamy prawa?

Wynajem samochodu zastępczego – jakie mamy prawa?

9th sty 2023 Możliwość komentowania Wynajem samochodu zastępczego – jakie mamy prawa? została wyłączona

W społeczeństwie nadal istnieje niska świadomość faktu, że właściciel auta uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym, co do zasady, ma prawo do zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Uprawnienie to kształtuje się w różny sposób, dlatego w dzisiejszym artykule chcielibyśmy Państwu przybliżyć temat umowy najmu pojazdu zastępczego i przysługujących roszczeń wobec Ubezpieczyciela.

Czytaj więcej ›
Odpowiedzialność materialna pracownika za wypadek samochodem służbowym

Odpowiedzialność materialna pracownika za wypadek samochodem służbowym

4th sty 2023 Możliwość komentowania Odpowiedzialność materialna pracownika za wypadek samochodem służbowym została wyłączona

Uszczerbek u osób trzecich na skutek wypadku samochodowego spowodowanego samochodem służbowym likwidowany jest co do zasady na koszt pracodawcy. W tym tekście opiszemy zasady na jakich pracodawcy przysługuje roszczenie wobec pracownika o naprawienie szkody w mieniu własnym oraz zwrotne roszczenie o wypłacone na rzecz osób trzecich odszkodowania i zadośćuczynienia.

Czytaj więcej ›
Zmiany w pożyczkach ważne dla branży moto

Zmiany w pożyczkach ważne dla branży moto

4th sty 2023 Możliwość komentowania Zmiany w pożyczkach ważne dla branży moto została wyłączona
Ustawa z dnia 6 października 2022 roku o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz. U. 2022, poz. 2339) została podpisana przez Prezydenta 17 listopada 2022 roku, a część przepisów weszła w życie już 18 grudnia 2022 roku. Zmiany zostały wprowadzone m.in. do uregulowań związanych z umową pożyczki w Kodeksie cywilnym, zabezpieczenia umowy pożyczki i nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w związku z umową pożyczki w Kodeksie Postępowania Cywilnego oraz umów o kredyt konsumencki w ustawie o kredycie konsumenckim. Poniżej zostały omówione najważniejsze znowelizowane przepisy.   Zdefiniowane koszty pozaodsetkowe   Zmianie uległy przepisy dotyczące pożyczki w Kodeksie cywilnym oraz regulacje [...] Czytaj więcej ›
Kampanie przywoławcze – grudzień 2022 roku

Kampanie przywoławcze – grudzień 2022 roku

3rd sty 2023 Możliwość komentowania Kampanie przywoławcze – grudzień 2022 roku została wyłączona
 Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest [...] Czytaj więcej ›

« Poprzednia strona