Już od 17 czerwca 2024 roku wchodzi w życie zmiana w przepisach, wprowadzona Ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2023 r., poz. 1123), zgodnie z którą kierowcy świadczący usługi odpłatnego przewozu będą musieli posiadać polskie prawo jazdy, a także zostanie zweryfikowana ich tożsamość oraz niekaralność. Polskie władzę uzasadniają wprowadzenie zmian zwiększeniem bezpieczeństwa na drogach.

 

Przewoźnicy Bolt czy Uber podnoszą, że tak zaostrzone prawo może wpłynąć na zmniejszenie ilości osób świadczących usługi przewozu. Szacuje się, że ok. 30 % kierowców to obcokrajowcy. Nowe regulacje wprowadzają tez możliwość uzyskania polskiego prawa jazdy dopiero po 6 miesięcznym pobycie w Polsce. Obywatele państw spoza UE lub EFTA będą zobowiązani do zaliczenia egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Wprowadzenie obowiązku posiadania polskiego dokumentu pozwoli na ewidencję kierowców w CEPiK, a w konsekwencji możliwość weryfikacji popełnionych wykroczeń drogowych czy też nałożenie punktów karnych za popełnione wykroczenia.

 

Zgodnie z ustawą nowelizującą od września 2023 roku  przewoźnicy w celu uzyskania licencji przewozu osób muszą wykazać, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy (art. 5c ust. 1 pkt 4 Ustawy o transporcie drogowym).