Urząd Dozoru Technicznego opublikował przewodnik na temat wymagań prawnych i technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania

Urząd Dozoru Technicznego opublikował przewodnik na temat wymagań prawnych i technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania

8th wrz 2019 Możliwość komentowania Urząd Dozoru Technicznego opublikował przewodnik na temat wymagań prawnych i technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania została wyłączona

Urząd Dozoru Technicznego wspólnie z Ministerstwem Energii oraz przedstawicielami  branży elektromobilności opracował przewodnik dotyczący wymagań prawnych i technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego.   Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji podlegają badaniom technicznym przeprowadzanym przez UDT. Ponadto UDT jest podmiotem odpowiedzialnym za utrzymywanie i aktualizację mapy stacji ładowania na terenie Polski poprzez elektroniczny system Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych – dostępny pod adresem internetowym – eipa.udt.gov.pl.   Przewodnik jest […]

Czytaj więcej ›
Branża dealerów samochodów interweniuje w sprawie problemów ze zwrotem podatku akcyzowego

Branża dealerów samochodów interweniuje w sprawie problemów ze zwrotem podatku akcyzowego

6th wrz 2019 Możliwość komentowania Branża dealerów samochodów interweniuje w sprawie problemów ze zwrotem podatku akcyzowego została wyłączona

W ostatnim czasie zarysowała się niekorzystna dla sprzedawców samochodów linia orzecznicza organów i sądów administracyjnych uniemożliwiająca uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego przez dokonujących eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodów, które zostały zarejestrowane czasowo w trybie art. 74 ust. 2 pkt 2 lit a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, czyli w ramach tzw. rejestracji wywozowej. To wymierne straty dla branży sprzedawców samochodów dokonujących tzw. reeksportu.   Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 108, poz. 626), podmiotowi który nabył prawo rozporządzania […]

Czytaj więcej ›
Jest nowy projekt rozporządzenia o wsparciu z FNT do zakupu elektryków (tego dla przedsiębiorców)

Jest nowy projekt rozporządzenia o wsparciu z FNT do zakupu elektryków (tego dla przedsiębiorców)

5th wrz 2019 Możliwość komentowania Jest nowy projekt rozporządzenia o wsparciu z FNT do zakupu elektryków (tego dla przedsiębiorców) została wyłączona

Zmiany w projekcie rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (numer z wykazu RCL: 95.2.18). W projekcie rozporządzenia zostały ustalone nowe stawki wsparcia zakupu pojazdów, a także pojawiła się nowa grupa pojazdów, co do zakupu której można uzyskać wsparcie. Co jednak najważniejsze, w projekcie została określona maksymalna cena nabycia pojazdu kategorii M1 co do którego może być udzielone wsparcie, czego we wcześniejszej wersji nie było.   Poprzednio rozporządzenie obejmowało tylko pojazdy samochodowe (w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym są to pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z […]

Czytaj więcej ›
Od 1 stycznia 2020 kary za brak rejestracji oraz zgłoszenia zmiany właściciela pojazdu – odpowiadamy na najważniejsze pytania

Od 1 stycznia 2020 kary za brak rejestracji oraz zgłoszenia zmiany właściciela pojazdu – odpowiadamy na najważniejsze pytania

4th wrz 2019 Możliwość komentowania Od 1 stycznia 2020 kary za brak rejestracji oraz zgłoszenia zmiany właściciela pojazdu – odpowiadamy na najważniejsze pytania została wyłączona

1 stycznia 2020 zaczną obowiązywać nowe uregulowania wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579). Choć jest to ustawa autorstwa Ministerstwa Środowiska, znowelizowała ona także ustawę – Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja zawiera istotne zmiany z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży samochodów.   Ustawa wprowadza sankcje za dwa rodzaje czynów. Pierwszy z nich to niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2020 za brak realizacji […]

Czytaj więcej ›
Nawet 1000 złotych kary za brak rejestracji samochodu. Będzie trzeba się spieszyć

Nawet 1000 złotych kary za brak rejestracji samochodu. Będzie trzeba się spieszyć

1st wrz 2019 Możliwość komentowania Nawet 1000 złotych kary za brak rejestracji samochodu. Będzie trzeba się spieszyć została wyłączona

Nawet 1000 złotych – tyle będzie wynosić kara dla właścicieli pojazdów, którzy w ciągu 30 dni nie zarejestrują pojazdu przywiezionego do kraju. Taka sama sankcja będzie groziła również tym, którzy nie zawiadomią starosty o zakupie lub sprzedaży pojazdu już zarejestrowanego w Polsce. Materiał z programu “Raport” w TVN Turbo.

Czytaj więcej ›

« Poprzednia strona