Urząd Dozoru Technicznego wspólnie z Ministerstwem Energii oraz przedstawicielami  branży elektromobilności opracował przewodnik dotyczący wymagań prawnych i technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego.

 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji podlegają badaniom technicznym przeprowadzanym przez UDT. Ponadto UDT jest podmiotem odpowiedzialnym za utrzymywanie i aktualizację mapy stacji ładowania na terenie Polski poprzez elektroniczny system Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych – dostępny pod adresem internetowym – eipa.udt.gov.pl.

 

Przewodnik jest skierowany do szerokiego grona odbiorców – zarówno operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania czy podmiotów eksploatujących stacje inne niż ogólnodostępne, jak i potencjalnych inwestorów oraz podmiotów budujących i utrzymujących stacje  ładowania.

 

W przewodniku znajdują się informacje przydatne dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę ogólną oraz prawną z zakresu elektromobilności. W przewodniku znajdują się m.in. informacje o wymaganiach prawnych, roli Urzędu Dozoru Technicznego w procesie eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania, o ich bezpieczeństwie i lokalizacji. Znajduje się w nim też FAQ, w którym znajdują się praktyczne informacje pomocne przy realizacji inwestycji.

 

Z treścią przewodnika można zapoznać się tutaj.