Istotne zapisy dla dealera w umowie buyback

Istotne zapisy dla dealera w umowie buyback

25th paź 2022 Możliwość komentowania Istotne zapisy dla dealera w umowie buyback została wyłączona
Odkup dealerski, tzw. buyback, to usługa polegająca na odsprzedaży aut dealerowi przez firmy, które wcześniej pojazdy u niego kupiły. W branży motoryzacyjnej znana jest i funkcjonuje już od kilku lat. Niestety w praktyce spisane umowy odkupu nie zabezpieczają w sposób należyty dealerów, którzy po kilku miesiącach są zobowiązani odebrać samochody i za nie zapłacić, mimo, iż są w złym stanie technicznym lub posiadają inne wady. Najczęściej dzieje się tak, dlatego, że w zawartych umowach nie zostały sformułowane odpowiednio postanowienia, które by dealerów zabezpieczały przed kupnem takich pojazdów.   Firmom leasingowym zależy natomiast na znalezieniu nabywcy, który za z góry ustaloną [...] Czytaj więcej ›
Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego może spowodować utratę prawa jazdy

Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego może spowodować utratę prawa jazdy

25th paź 2022 Możliwość komentowania Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego może spowodować utratę prawa jazdy została wyłączona

Według dostępnych danych, liczba dłużników alimentacyjnych sięga ponad 300 tysięcy osób, a ich łączne zaległości wynoszą niemal 12 mld zł, a rekordzista winien jest 668 tys. zł. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego stanowi przestępstwo z art. 209 Kodeksu karnego, za które grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a w przypadku narażenia osoby uprawnionej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych kara pozbawienia wolności może wynosić nawet do 2 lat.   Czy można stracić prawo jazdy za niepłacenie alimentów?   Ze wszystkich sankcji grożących dłużnikom alimentacyjnym najbardziej zaskakującą, a przez to najbardziej skuteczną jest jednak odebranie prawa jazdy. […]

Czytaj więcej ›
Nowe prawo holdingowe weszło w życie

Nowe prawo holdingowe weszło w życie

21st paź 2022 Możliwość komentowania Nowe prawo holdingowe weszło w życie została wyłączona

13 października 2022 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „ustawa”). Na mocy ustawy zostały wprowadzone do Kodeksu spółek handlowych regulacje prawne dotyczące tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), które przede wszystkim regulują relacje miedzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy), zwłaszcza spółki zależnej. Przepisy te mają wyłącznie zastosowanie do spółek prywatnych.

Czytaj więcej ›
Zasady parkowania na chodniku po nowemu, czyli po staremu

Zasady parkowania na chodniku po nowemu, czyli po staremu

20th paź 2022 Możliwość komentowania Zasady parkowania na chodniku po nowemu, czyli po staremu została wyłączona

Od 21 września 2022 roku obowiązują znowelizowane przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Jak zapewnia Ministerstwo Infrastruktury, w żaden sposób nie zmieniają obowiązującej możliwości zatrzymania lub postoju pojazdu samochodowego na drodze dla pieszych.

Czytaj więcej ›
Uchwała SN w sprawie rabatów na części – dalej niewiele wiadomo

Uchwała SN w sprawie rabatów na części – dalej niewiele wiadomo

11th paź 2022 Możliwość komentowania Uchwała SN w sprawie rabatów na części – dalej niewiele wiadomo została wyłączona
Odszkodowanie przysługujące od zakładu ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje wyłącznie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy – tak w swojej niedawnej uchwale „trójkowej” orzekł Sąd Najwyższy (III CZP 119/22).   Uchwała trzyosobowego składu SN w Izbie Cywilnej z dnia 6 października 2022 roku została podjęta w odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W marcu tego roku zwrócił się on do Sądu Najwyższego z następującym pytaniem: „Czy zakład ubezpieczeń może obniżyć należne odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych [...] Czytaj więcej ›
“Ugoda – kiedy warto?” Kancelaria KRK oraz SPRM zapraszają na szkolenie!

“Ugoda – kiedy warto?” Kancelaria KRK oraz SPRM zapraszają na szkolenie!

7th paź 2022 Możliwość komentowania “Ugoda – kiedy warto?” Kancelaria KRK oraz SPRM zapraszają na szkolenie! została wyłączona
Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński zaprasza na szkolenie: Ugoda – kiedy warto? czyli w jakich przypadkach lepiej zakończyć spór ugodą oraz jak to zrobić w sposób efektywny SPOTKANIE STACJONARNE 18 października 2022 r. Rejestracja o godz. 15:30 Prezentacja o godz. 16:00-17:30 a po niej wino i przekąski Klub Bankowca ul. Smolna 6, 00-375 Warszawa ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W SZKOLENIU Nie ma przypadku w tym, że zespoły procesowe w kancelariach prawnych coraz częściej nazywają się zespołami rozwiązywania sporów. Doświadczenie pokazuje, że nie każdy spór może i powinien trafić na wokandę sądową. W takich sprawach optymalnym rozwiązaniem jest zawarcie ugody. Jak rozpoznać [...] Czytaj więcej ›
Kampanie przywoławcze – wrzesień 2022 roku

Kampanie przywoławcze – wrzesień 2022 roku

3rd paź 2022 Możliwość komentowania Kampanie przywoławcze – wrzesień 2022 roku została wyłączona
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes [...] Czytaj więcej ›