Czy obowiązek pierwszej rejestracji i zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu istnieje solidarnie?   

Zgodnie z art. 195 Kodeksu cywilnego, własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność jest szczególnym rodzajem własności, charakteryzującym się jednością przedmiotu własności, wielością podmiotów i niepodzielnością wspólnego prawa. Jego przedmiotem może być zarówno nieruchomość, jak i ruchomość – w tym samochód. Współwłaścicielami pojazdu mogą być także osoby bez prawa jazdy. Współwłasność ma wiele zalet, ale wiąże się także z licznymi dodatkowymi obowiązkami, szczególnie związanymi z formalnościami urzędowymi i obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo o ruchu drogowym.   Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej […]

Czytaj więcej ›
Istotne zapisy dla dealera w umowie buyback

Odkup dealerski, tzw. buyback, to usługa polegająca na odsprzedaży aut dealerowi przez firmy, które wcześniej pojazdy u niego kupiły. W branży motoryzacyjnej znana jest i funkcjonuje już od kilku lat. Niestety w praktyce spisane umowy odkupu nie zabezpieczają w sposób należyty dealerów, którzy po kilku miesiącach są zobowiązani odebrać samochody i za nie zapłacić, mimo, iż są w złym stanie technicznym lub posiadają inne wady. Najczęściej dzieje się tak, dlatego, że w zawartych umowach nie zostały sformułowane odpowiednio postanowienia, które by dealerów zabezpieczały przed kupnem takich pojazdów.   Firmom leasingowym zależy natomiast na znalezieniu nabywcy, który za z góry ustaloną [...]

Czytaj więcej ›
Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego może spowodować utratę prawa jazdy

Według dostępnych danych, liczba dłużników alimentacyjnych sięga ponad 300 tysięcy osób, a ich łączne zaległości wynoszą niemal 12 mld zł, a rekordzista winien jest 668 tys. zł. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego stanowi przestępstwo z art. 209 Kodeksu karnego, za które grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a w przypadku narażenia osoby uprawnionej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych kara pozbawienia wolności może wynosić nawet do 2 lat.   Czy można stracić prawo jazdy za niepłacenie alimentów?   Ze wszystkich sankcji grożących dłużnikom alimentacyjnym najbardziej zaskakującą, a przez to najbardziej skuteczną jest jednak odebranie prawa jazdy. […]

Czytaj więcej ›
Nowe prawo holdingowe weszło w życie

Od 21 września 2022 roku obowiązują znowelizowane przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Jak zapewnia Ministerstwo Infrastruktury, w żaden sposób nie zmieniają obowiązującej możliwości zatrzymania lub postoju pojazdu samochodowego na drodze dla pieszych.

Czytaj więcej ›
Zasady parkowania na chodniku po nowemu, czyli po staremu

Od 21 września 2022 roku obowiązują znowelizowane przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Jak zapewnia Ministerstwo Infrastruktury, w żaden sposób nie zmieniają obowiązującej możliwości zatrzymania lub postoju pojazdu samochodowego na drodze dla pieszych.

Czytaj więcej ›
Uchwała SN w sprawie rabatów na części – dalej niewiele wiadomo

Odszkodowanie przysługujące od zakładu ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje wyłącznie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy – tak w swojej niedawnej uchwale „trójkowej” orzekł Sąd Najwyższy (III CZP 119/22).   Uchwała trzyosobowego składu SN w Izbie Cywilnej z dnia 6 października 2022 roku została podjęta w odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W marcu tego roku zwrócił się on do Sądu Najwyższego z następującym pytaniem: „Czy zakład ubezpieczeń może obniżyć należne odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych [...]

Czytaj więcej ›
“Ugoda – kiedy warto?” Kancelaria KRK oraz SPRM zapraszają na szkolenie!

Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński zaprasza na szkolenie: Ugoda – kiedy warto? czyli w jakich przypadkach lepiej zakończyć spór ugodą oraz jak to zrobić w sposób efektywny SPOTKANIE STACJONARNE 18 października 2022 r. Rejestracja o godz. 15:30 Prezentacja o godz. 16:00-17:30 a po niej wino i przekąski Klub Bankowca ul. Smolna 6, 00-375 Warszawa ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W SZKOLENIU Nie ma przypadku w tym, że zespoły procesowe w kancelariach prawnych coraz częściej nazywają się zespołami rozwiązywania sporów. Doświadczenie pokazuje, że nie każdy spór może i powinien trafić na wokandę sądową. W takich sprawach optymalnym rozwiązaniem jest zawarcie ugody. Jak rozpoznać [...]

Czytaj więcej ›
Kampanie przywoławcze – wrzesień 2022 roku

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes [...]

Czytaj więcej ›

Top