Polacy rezygnują z kupowania samochodów

Polacy rezygnują z kupowania samochodów

22nd lut 2023 Możliwość komentowania Polacy rezygnują z kupowania samochodów została wyłączona

O ponad 13 proc. spadła liczba zarejestrowanych pojazdów osobowych porównaniu z 2021 rokiem – wynika z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W przypadku nowych pojazdów spadek ten wyniósł niespełna 5 proc., natomiast używanych było mniej o przeszło 18 proc.

Czytaj więcej ›
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

7th lut 2023 Możliwość komentowania Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych została wyłączona

Ważna dla dystrybutorów pojazdów oraz dla serwisów zmiana w stosunkach z dużymi przedsiębiorcami. Zgodnie z dodanym do ustawy z dnia 8 marca 2023 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych art. 9a, w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca, zastrzeżenie umowne wyłączające albo ograniczające prawo wierzyciela do przelewu wierzytelności staje się bezskuteczne, jeżeli zapłata nie nastąpiła w terminie określonym w umowie, a jeżeli tego terminu w umowie nie określono – od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.   Dla powyższego przepisu definicję odpowiednio mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy zawiera […]

Czytaj więcej ›
Kampanie przywoławcze – styczeń 2023 roku

Kampanie przywoławcze – styczeń 2023 roku

3rd lut 2023 Możliwość komentowania Kampanie przywoławcze – styczeń 2023 roku została wyłączona
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes [...] Czytaj więcej ›