Jak wynika z licznika Elektromobilności, uruchomionego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych pod koniec czerwca 2022 roku w Polsce zarejestrowanych było 50 990 samochodów z napędem elektrycznym. Krajowy rynek pojazdów elektrycznych rośnie dość intensywnie, gdyż pod koniec grudnia 2022 roku po polskich drogach jeździło już 61 570 elektrycznych samochodów osobowych. Z czego w pełni elektrycznych aut (BEV- battery electric vehicles) było 31 249. Pozostałą część 30 321 samochodów stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV -plug-in hybrid electric vehicles). Park elektrycznych samochodów dostawczych i pojazdów ciężarowych liczył 3 135 aut.

 

Podobnie jak liczba samochodów rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec czerwca 2022 roku w Polsce funkcjonowały 2232 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Z kolei pod koniec grudnia 2022 roku funkcjonowało już 2565 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych tj. 5016 punktów.

 

Niewątpliwie przywilejem dla użytkownika jest wspieranie rozwiązań przyjaznych środowisku. Nie jest to jedyna korzyść. Zgodne z ustawą prawo o ruchu drogowym, e-pojazdy mogą poruszać się po pasach ruchu przeznaczonych dla autobusów tzw. buspasach aż do 1 stycznia 2026 roku. Nie jest wykluczone, iż w celu poszerzenia grona użytkowników pojazdów z napędem elektrycznych zostaną wprowadzone regulacje wydłużające ten przywilej.

 

Z kolei przepisy traktujące o drogach publicznych uprawniają użytkowników pojazdów elektrycznych do bezpłatnego parkowania w strefie płatnego parkowania. Dla użytkowników pojazdów w dużych miastach jest to ogromna wartość dodana. Uprawnienie to nie jest limitowane do konkretnej daty w przeciwieństwie do poruszania się buspasami. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nasycenia się rynku pojazdów możliwym jest wprowadzenie ograniczenia tych uprawnień jak np. we Francji, gdzie jest wprowadzony limit bezpłatnych godzin na parkingach w strefie płatnego parkowania.

 

Warto pamiętać, że w przypadku pojazdów elektrycznych ma zastosowanie ustawowe zwolnienie z podatku akcyzowego, który przekłada się na cenę auta. Istotną korzyścią dla przedsiębiorców jest wyższy limit amortyzacyjny, który wynosi aż 225 000 złotych. Limit amortyzacji w przypadku samochodu spalinowego lub hybrydowego wynosi 150 000 złotych.

 

Najbardziej zachęcającym do zakupu pojazdu elektrycznego wydają się być możliwości jego dofinansowania. Rządowy program „Mój elektryk” zaplanowany na lata 2021-2026 uprawnia osoby fizyczne do ubiegania się o dopłatę do zakupu od roku 2021, zaś przedsiębiorców od roku 2022. Warto zaznaczyć, iż dofinansowanie obejmuje również leasing e-auta.

Ewa Weinar

Radca prawny, Head of French Desk

kancelarii prawnej Wołoszański i Wspólnicy

Email: wlaw@wlaw.pl

 

Ewa Weinar specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konkurencji.