W dniu 9 maja 2022 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w myśl którego ma on obowiązywać od 16 maja 2022 roku. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, wprowadzenie tego rozwiązania związane jest z poprawą stanu epidemiologicznego na obszarze Polski (zmniejszenie gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-Cov-2 oraz jego agresywności). Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego nastąpi jednocześnie z odwołaniem stanu epidemii i uchyleniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 340).

 

Działanie to będzie kolejnym etapem łagodzenia obostrzeń po zniesieniu obowiązku zakrywania ust i nosa maseczkami (obowiązującego do 28 marca bieżącego roku) i zmianie zasad wykonywania testów na obecność koronawirusa (obecnie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie może zlecić przeprowadzenia testów PCR, a jedynie testów antygenowych).

 

Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w miejsce stanu epidemii nie wpływa na obowiązywanie tzw. ustawy covidowej. Większość przepisów Ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) obowiązuje w okresie stanu epidemii jak i stanu zagrożenia epidemicznego. Co istotne z punktu widzenia branży motoryzacyjnej, nadal będzie obowiązywał przedłużony do 60 dni termin na pierwszą rejestrację sprowadzonego samochodu używanego oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego.