Wyrok NSA w sprawie rozliczania VAT przy dodatkowych usługach związanych z leasingiem finansowym

Wyrok NSA w sprawie rozliczania VAT przy dodatkowych usługach związanych z leasingiem finansowym

25th maj 2022 Możliwość komentowania Wyrok NSA w sprawie rozliczania VAT przy dodatkowych usługach związanych z leasingiem finansowym została wyłączona

7 kwietnia 2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w zakresie usług dodatkowych związanych z leasingiem finansowym. Zgodnie z orzeczeniem w sprawie o sygn. akt I FSK 2384/18 usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią z punktu widzenia VAT usługi odrębne i niezależne.   Powyższe orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym. Bank oferujący umowy leasingu finansowego zwrócił się do organu podatkowego o wydanie interpretacji indywidualnej wskazując, że jako dostawę towaru traktuje wydanie przedmiotu leasingu, zaś podstawą opodatkowania VAT jest zarówno część kapitałowa jak i odsetkowa wynikająca z umowy. Ponadto bank zaznaczył, że może świadczyć […]

Czytaj więcej ›
Samochody kolekcjonerskie bez akcyzy

Samochody kolekcjonerskie bez akcyzy

19th maj 2022 Możliwość komentowania Samochody kolekcjonerskie bez akcyzy została wyłączona
Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek od towarów i usług to podatek pośredni, obciążający tylko niektóre wyroby konsumpcyjne. Podlega mu m.in. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. W rozumieniu prawa celnego takim samochodem nie jest pojazd kolekcjonerski.   Właściciel pojazdu kolekcjonerskiego, który nabył taki samochód poza Unią Europejską nie zapłaci ani cła ani akcyzy. Warunkiem jest uzyskanie opinii rzeczoznawcy. Podobnie jest w przypadku sprowadzenia takiego auta z innego kraju Unii Europejskiej – pojazdy kolekcjonerskie, które zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo nie są opodatkowane akcyzą. Muszą one jednak spełniać pewne kryteria.   Czy pojazd kolekcjonerski można [...] Czytaj więcej ›
Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące pojazdów zastępczych

Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące pojazdów zastępczych

17th maj 2022 Możliwość komentowania Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące pojazdów zastępczych została wyłączona

Na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pojawiła się informacja, że organ wszczął postępowanie wyjaśniające wobec czterech ubezpieczycieli dotyczące zaniżania kosztów wynajęcia samochodu zastępczego, zbyt krótkiego czasu jego udostępniania oraz niekorzystnych warunków najmu. Postępowanie dotyczy ewentualnego naruszania zbiorowych interesów konsumentów.   Od lipca 2021 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło 20 skarg dotyczących zasad zapewniania pojazdów zastępczych osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych lub pokrywania kosztu ich wynajmu z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku.   – Wszcząłem postępowania wyjaśniające wobec 4 towarzystw ubezpieczeniowych, choć nie wykluczamy kolejnych, bowiem zgłaszane problemy wydają się dość typowe dla dużej części […]

Czytaj więcej ›
Nowe wyłączenie blokowe VBER już od 1 czerwca. Część 1: Co nowe VBER mówi o modelu agencyjnym?

Nowe wyłączenie blokowe VBER już od 1 czerwca. Część 1: Co nowe VBER mówi o modelu agencyjnym?

12th maj 2022 Możliwość komentowania Nowe wyłączenie blokowe VBER już od 1 czerwca. Część 1: Co nowe VBER mówi o modelu agencyjnym? została wyłączona

We wtorek 10 maja 2022 roku na stronach Komisji Europejskiej opublikowano ostateczną wersję rozporządzenia VBER, tj.  Rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 czerwca 2022 roku i będzie obowiązywać do 31 maja 2034 roku.   Kontynuacja tekstu: Część 2: Nowe zasady konkurencji w sprzedaży internetowej   Przypomnijmy, że drugie rozporządzenie o porozumieniach wertykalnych dotyczące stricto rynku dystrybucji pojazdów i usług serwisowych, czyli MVBER, które miało pierwotnie stracić moc 31 maja 2023 roku, zostanie przedłużone o kolejne 5 lat tj. do […]

Czytaj więcej ›
Odwołanie stanu epidemii w Polsce

Odwołanie stanu epidemii w Polsce

12th maj 2022 Możliwość komentowania Odwołanie stanu epidemii w Polsce została wyłączona

W dniu 9 maja 2022 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w myśl którego ma on obowiązywać od 16 maja 2022 roku. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, wprowadzenie tego rozwiązania związane jest z poprawą stanu epidemiologicznego na obszarze Polski (zmniejszenie gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-Cov-2 oraz jego agresywności). Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego nastąpi jednocześnie z odwołaniem stanu epidemii i uchyleniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. […]

Czytaj więcej ›
Kampanie przywoławcze – kwiecień 2022 roku

Kampanie przywoławcze – kwiecień 2022 roku

9th maj 2022 Możliwość komentowania Kampanie przywoławcze – kwiecień 2022 roku została wyłączona
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes [...] Czytaj więcej ›