7 kwietnia 2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w zakresie usług dodatkowych związanych z leasingiem finansowym. Zgodnie z orzeczeniem w sprawie o sygn. akt I FSK 2384/18 usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią z punktu widzenia VAT usługi odrębne i niezależne.

 

Powyższe orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym. Bank oferujący umowy leasingu finansowego zwrócił się do organu podatkowego o wydanie interpretacji indywidualnej wskazując, że jako dostawę towaru traktuje wydanie przedmiotu leasingu, zaś podstawą opodatkowania VAT jest zarówno część kapitałowa jak i odsetkowa wynikająca z umowy. Ponadto bank zaznaczył, że może świadczyć również niezwiązane z dostawą towaru – usługi dodatkowe (np. opłaty za czynności administracyjne, ubezpieczenia, rejestracja pojazdu). Zgodnie ze stanowiskiem występującego o interpretację indywidualną banku usługi dodatkowe nie należą do dostawy przedmiotu leasingu z uwagi na ich odrębność. Z takim stanowiskiem nie zgodził się ani organ podatkowy ani sąd I instancji – WSA w Warszawie, uznając że dodatkowe czynności za które pobierane są opłaty są związane bezpośrednio z umowami leasingu finansowego. Konsekwencją powyższego jest zaliczenie ich wartości do podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towaru. Naczelny Sąd Administracyjny nie przyznał racji organowi podatkowemu i sądowi I instancji wydającemu interpretację, powołując się przy tym na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 stycznia 2013 roku o sygn. akt C-224/11. Zgodnie z tym orzeczeniem usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku VAT.

 

W tym miejscu należy przypomnieć, że w związku z wydaniem przez Trybunał Sprawiedliwości UE ww. wyroku, Minister Finansów w dniu 26 czerwca 2013 roku wydał interpretację ogólną nr PT3/033/1/101/AEW/13/63224. Minister Finansów uznał, że usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne dla celów opodatkowania podatkiem VAT, jednakże ocena czy dane czynności są w takim stopniu powiązane ze sobą, że należy je traktować jako jedną usługę czy przeciwnie wymaga każdorazowo szczegółowej i obiektywnej analizy stanu faktycznego.